kredyty hipoteczne

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zakończyła dwudniowe posiedzenie w środę, a oczekuje się, że wkrótce ogłosi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści z największych banków w kraju przewidują, że stopy procentowe pozostaną na obecnym poziomie, choć istnieje pewne prawdopodobieństwo niespodzianki.

Oczekiwana stabilizacja

Główna, referencyjna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego (NBP) utrzymuje się na poziomie 5,75 procent od 5 października 2023 roku. Ekonomiści oczekują, że po marcowym posiedzeniu stopy procentowe pozostaną bez zmian.

>>> Czytaj także: Konflikt w NBP: Członek RPP, Kotecki wskazuje na poważniejsze problemy niż wynagrodzenia

Analiza projekcji inflacji

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej zostanie podjęta po zapoznaniu się z najnowszą projekcją inflacji i produktu krajowego brutto. Mimo niższego punktu startowego inflacji, RPP koncentruje się na ryzykach związanych z ponownym wzrostem presji cenowej.

"Jastrzębia retoryka" RPP

Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje "jastrzębią retorykę", uzasadniając swoje stanowisko impetem inflacji bazowej i zagrożeniami związanymi z wzrostem płac realnych oraz ryzykiem odmrożenia cen energii.

Możliwe zaskoczenie

Ekonomiści zauważają, że mimo oczekiwanej stabilizacji, zaskoczenie ze strony RPP nie jest wykluczone. Deklaracje rządu dotyczące cen energii mogą wpłynąć na decyzje Rady.

>> Zobacz również: Członkowie RPP wyrażają obawy o transparentność i wiarygodność protokołów! Kontrowersje wokół RPP

Konferencja prasowa prezesa NBP

Na czwartek zaplanowano konferencję prasową prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Oczekuje...

Minister Finansów, Andrzej Domański, ogłosił, że wkrótce zostaną przedstawione dodatkowe informacje oraz scenariusze dotyczące wakacji kredytowych. Podczas środowej debaty na antenie radiowej Jedynki minister podkreślił, że omawiane są istotne zmiany, w tym potencjalne uatrakcyjnienie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Szczególnie chodzi o ochronę osób mających trudności ze spłatą kredytów w związku z szybkim wzrostem stóp procentowych w Polsce.

Czytaj więcej 21 lutego 2024

PKO BP to jedna z najważniejszych instytucji finansowych w Polsce, a jej historia sięga początków niepodległego państwa. Oto krótka podróż przez najważniejsze wydarzenia z życia tego banku.

Czytaj więcej 18 stycznia 2024

Jak donoszą media, Citi Handlowy odnotował znaczący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku. Wynik finansowy grupy Banku Handlowego, znanej również jako bank Citi Handlowy, wzrósł do 592 mln zł, w porównaniu do 283 mln zł w poprzednim roku. To o 3% więcej niż przewidywali analitycy, którzy zakładali zysk na poziomie 574 mln zł. W porównaniu do drugiego kwartału, zysk spadł o 3%. Po trzech kwartałach roku, zysk netto grupy wynosi już 1,81 mld zł, w porównaniu do 1,07 mld zł w poprzednim roku.

Czytaj więcej 13 listopada 2023

W ciągu lat mBank stał się jednym z głównych graczy na polskim rynku bankowym, zdobywając zaufanie klientów. Jednak historia tego banku nie jest pozbawiona kontrowersji, a niektóre z wydarzeń z ostatnich lat były prawdziwymi skandalami. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym aferom i gorącym tematom związanym z mBankiem.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR® 12M to jedna z kluczowych stawek oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Oznacza ona stawkę rocznego oprocentowania, stanowiącą podstawę dla wielu transakcji finansowych, zwłaszcza w przypadku kredytów na dłuższe okresy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ważnemu wskaźnikowi, zrozumieją jego znaczenie i dowiemy się, jakie czynniki wpływają na jego zmienność.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 1M to jedna z ważnych stóp referencyjnych na polskim rynku finansowym. Ale czym dokładnie jest wskaźnik WIBOR 1M i jak wpływa na różne aspekty systemu finansowego? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji, funkcji oraz znaczenia WIBOR 1M.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 6M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate na okres 6 miesięcy, to jedna z kluczowych referencyjnych stóp procentowych stosowanych na polskim rynku finansowym. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla średnią stopę procentową, po jakiej banki są gotowe pożyczać sobie pieniądze na okres 6 miesięcy. WIBOR 6M pełni istotną rolę w kształtowaniu warunków finansowania oraz jest kluczowym elementem w ustalaniu oprocentowania różnych instrumentów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne czy obligacje.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate z okresem trzymiesięcznym, stanowi jedną z kluczowych referencyjnych stop procentowych w Polskim systemie finansowym. To wskaźnik, który odzwierciedla oprocentowanie kredytów i depozytów w polskich bankach na rynku międzybankowym.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warszawski Indeks Bezpiecznych Oprocentowań, to kluczowy wskaźnik w  polskim systemie finansowym, mający istotny wpływ na warunki kredytowe i rynek finansowy jako całość. W dniu 7 listopada przyglądamy się bieżącej sytuacji na rynku, analizując zmienność oraz wykres stawki WIBOR 3M, aby lepiej zrozumieć aktualne trendy i perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

Jak donoszą media, reforma wskaźników referencyjnych w Polsce przeszła znaczącą modyfikację, która wydłużyła pierwotnie zakładany harmonogram o trzy lata. Zmiany te zakładają, że WIBOR, będący dotychczasowym punktem odniesienia, zostanie zastąpiony przez WIRON. Nowy termin końcowy tej przełomowej transformacji przewidziany jest na koniec 2027 roku. To ogromne przesunięcie w planach budzi wiele pytań dotyczących powodów takiego posunięcia oraz potencjalnych konsekwencji dla rynku finansowego, a zwłaszcza dla osób korzystających z kredytów. Dlaczego konieczne okazało się przedłużenie terminu reformy, i jakie to może mieć implikacje dla uczestników rynku? Przeanalizujmy, co stoi za tymi decyzjami i jakie wyzwania stawiają przed nami zmiany w polskim systemie wskaźników referencyjnych.

Czytaj więcej 31 października 2023

Doniesienia medialne wskazują, że prezydent Andrzej Duda prowadzi konstruktywny dialog z przedstawicielami opozycji, w tym z Donaldem Tuskiem. Podczas wczorajszych rozmów prezydent zapewnił, że szanować będzie wyniki wyborów, a w przypadku potwierdzenia większości opozycji w parlamencie, powierzy jej misję utworzenia nowego rządu. Komunikat ten został skomentowany przez Donalda Tuska, który zauważył, że prezydent Duda wydaje się przejawiać otwartość na współpracę.

Czytaj więcej 25 października 2023

Jak donoszą media, kontrowersyjne kwestie związane z kosztami przedłużonych wakacji kredytowych dla banków znalazły się w centrum uwagi podczas konferencji prasowej Związku Banków Polskich (ZBP). Według wiceprezesa ZBP, Agnieszki Wachnickiej, koszty tego rozwiązania w formule, którą proponuje rząd, mogą w 2024 roku wynieść od 4,71 do 6,38 mld zł. To informacja, która budzi obawy wśród przedstawicieli sektora bankowego.

Czytaj więcej 25 października 2023

Jak donoszą media, grupa Santander Bank Polska odnotowała imponujący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku, osiągając 1.528,8 mln zł w porównaniu do 279,4 mln zł rok wcześniej. To o 3,7 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Wyniki za trzeci kwartał 2023 roku pokazały wzrost zysku netto o 447 proc. rdr i 35 proc. kdk, a po trzech kwartałach zysk netto grupy Santandera osiągnął 3,85 mld zł w porównaniu do 1,9 mld zł w poprzednim roku.

Czytaj więcej 25 października 2023

Jak donoszą dziś media, wielka reforma wskaźników referencyjnych, zwana również zamianą WIBOR na WIRON, przeszła już niemal na półmetku. Prognozuje się, że produkty oparte na nowym indeksie będą dostępne od początku 2023 roku, a do końca 2024 roku WIBOR zniknie z rynku. Z tej okazji postanowiliśmy zbadać, jak banki radzą sobie z wdrażaniem tej reformy, zwłaszcza jeśli chodzi o kredyty. Zaskakujące są wnioski, ponieważ, mimo że oferta dla firm rozwija się dynamicznie, produkty z WIRON dla klientów detalicznych mogą stać się szeroko dostępne dopiero w przyszłym roku.

Czytaj więcej 16 października 2023

W poszukiwaniu najkorzystniejszych rozwiązań na rynku finansowym, skierowaliśmy nasze spojrzenie na oferty kredytów hipotecznych dostępne w październiku. Celem naszej analizy było wyłonienie najbardziej interesujących i atrakcyjnych propozycji, które oferują nie tylko korzystne warunki, lecz także konkurencyjne oprocentowanie. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółowo jednej z ofert, która wyróżniła się na tle innych.

Czytaj więcej 13 października 2023

Jak donoszą media, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego w Polsce. Jest to element szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnej struktury finansowania potrzeb mieszkaniowych w kraju. Wprowadzenie tego wymogu ma związek z akcją kredytową w zakresie portfela hipotecznego i ma na celu dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb tego sektora.

Czytaj więcej 6 września 2023

Sytuacja frankowiczów we środę, 6 września. Frankowicze w Polsce stają do kolejnej bitwy z bankami w związku z ugodami kredytowymi. W ostatnim czasie zauważalny jest agresywny ruch banków, które oferują coraz atrakcyjniejsze warunki porozumień. Analizując sytuację, można zauważyć, że finansowe warunki tych ugód poprawiły się nawet o 20%. Frankowicze, którzy wcześniej podpisali takie umowy, zaczynają się zastanawiać, czy była to dobra decyzja. 

Czytaj więcej 6 września 2023

Rynek stop procentowych jest jednym z kluczowych elementów finansowego krajobrazu, którego ruchy wywierają wpływ na szeroki zakres sektorów gospodarki. W ostatnich latach szczególną uwagę przyciągnęła zmienność i niestabilność na tym rynku, co stanowi ważny kontekst dla analizy sytuacji na rynku europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do stopy procentowej kredytów, znanej jako EURIBOR.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

Grupa Kapitałowa BNP Paribas Bank Polska ogłosiła, że w drugim kwartale osiągnęła zysk netto w wysokości 460 milionów złotych (spadek o 6% w porównaniu z poprzednim kwartałem; wzrost o 78% w porównaniu z rokiem poprzednim), a w pierwszym półroczu wyniósł on łącznie 948 milionów złotych (wzrost o 77% w porównaniu z rokiem poprzednim). Wzrost wyniku z działalności bankowej, efektywna kontrola kosztów, dobra jakość portfela kredytowego oraz poprawa pozycji kapitałowej i płynnościowej potwierdzają stabilność modelu biznesowego.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023

mBank to jedna z wiodących instytucji finansowych w Polsce, a jej notowania na giełdzie są śledzone przez inwestorów i obserwatorów rynku z dużym zainteresowaniem. Kurs akcji mBanku stanowi istotny wskaźnik kondycji finansowej oraz ogólnego sentymentu w sektorze bankowym. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnym notowaniom akcji mBanku oraz przeanalizujemy zmienność cen akcji w ostatnim czasie. To pozwoli nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na zachowanie kursu akcji i jakie trendy można zaobserwować w krótkim okresie czasu.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023

W świecie finansów, analiza dynamiki cen akcji stanowi kluczową dziedzinę dla inwestorów, analityków oraz obserwatorów rynku. Kursy akcji nie tylko odzwierciedlają wartość danego przedsiębiorstwa, lecz także ukazują skomplikowaną mozaikę czynników ekonomicznych i emocjonalnych, wpływających na rynki finansowe. W tym kontekście, jednym z centralnych graczy na polskiej scenie bankowej jest PKO BP.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023

Kredyt hipoteczny, stojący za marzeniem o własnym domu czy mieszkaniu, jest jednym z najważniejszych kroków finansowych, jakie wiele osób decyduje się podjąć w swoim życiu. To zobowiązanie, które łączy się z długofalowymi konsekwencjami, dlatego tak kluczowe jest zrozumienie jego zawiłości i warunków. Ten artykuł jest przewodnikiem po świecie kredytów hipotecznych, przedstawiającym ich istotę, funkcjonowanie oraz kluczowe czynniki wpływające na dostępność.

Czytaj więcej 11 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu