6 września 2023

Rewolucja w finansowaniu hipotek w Polsce? Wprowadzenie nowego wymogu finansowania według Jastrzębskiego

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Jak donoszą media, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wprowadza nowy wymóg dotyczący finansowania długoterminowego w Polsce. Jest to element szerszych działań nadzoru finansowego mających na celu osiągnięcie optymalnej struktury finansowania potrzeb mieszkaniowych w kraju. Wprowadzenie tego wymogu ma związek z akcją kredytową w zakresie portfela hipotecznego i ma na celu dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb tego sektora.

Według szefa KNF, Jacka Jastrzębskiego,

Polska nadal ma stosunkowo niski stosunek wartości portfela hipotecznego do PKB. Jednak w miarę rozwoju gospodarczego można spodziewać się jego wzrostu, co sprawia, że jest to istotne wyzwanie dla nadzoru finansowego. Kredyty hipoteczne stanowią znaczący udział w aktywach banków, sięgając niemal 16 procent.

Jastrzębski podkreślił, że nowy wymóg finansowania długoterminowego jest częścią szerszych działań Komisji, które mają na celu stworzenie optymalnego modelu finansowania potrzeb mieszkaniowych. Wcześniej kredyty hipoteczne w Polsce były oparte głównie na stopie procentowej zmiennej, co niosło ze sobą ryzyko dla klientów w przypadku zmiany stopy procentowej. Dlatego Komisja zdecydowała się na wprowadzenie rekomendacji S, która nakłada na banki obowiązek oferowania kredytów hipotecznych o stałej lub okresowo stałej stopie przez co najmniej 5 lat.

Jednakże, mimo tych zmian, banki nie wykształciły odpowiednich mechanizmów zabezpieczających ryzyko związanego z kredytami o stałej stopie, co sprawia, że kredyty o stałej stopie są dostępne na rynku głównie na 5-letni okres stałej stopy. Komisja planuje sukcesywnie wydłużać ten okres, ale musi to być zsynchronizowane z innymi zmianami dotyczącymi dostępności instrumentów finansowania akcji kredytowej.

Pierwszym filarem działań jest rekomendacja S,

nakazująca bankom oferowanie kredytów hipotecznych o stałej stopie. Drugi filar obejmuje emisję listów zastawnych, które mają finansować akcję kredytową w obszarze portfela hipotecznego. Trzeci filar to wprowadzenie wskaźnika finansowania długoterminowego (WFD), którego celem jest dostosowanie struktury aktywów i pasywów banków do potrzeb sektora hipotecznego.

Według danych regulatora, banki będą musiały wyemitować dłużne papier wartościowe o wartości od 14,5 mld zł do 137 mld zł, aby spełnić nowy wymóg finansowania długoterminowego. Wprowadzenie tego wymogu planowane jest po wypełnieniu przez banki wymogu MREL, najpóźniej do 1 stycznia 2024 roku. Wartość tego wskaźnika będzie przedmiotem dalszych prac nadzorczych i ma na celu zabezpieczenie ryzyka płynności w przypadku wprowadzenia stałej stopy procentowej na szeroką skalę na polskim rynku hipotecznym.

Reformy wprowadzane przez Komisję Nadzoru Finansowego mają na celu dostosowanie polskiego rynku finansowego do zmieniających się potrzeb i ryzyk, związanych ze stabilnością sektora hipotecznego. Wprowadzenie wymogu finansowania długoterminowego jest jednym z kroków w tym procesie i ma przyczynić się do lepszej ochrony klientów oraz stabilności sektora finansowego w Polsce.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu