Regulamin świadczenia usług w serwisie bankujesz.pl

Regulamin świadczenia usług w serwisie bankujesz.pl

Warunki ogólne

Serwis https://bankujesz.pl prowadzony jest przez firmę A6 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zakopiańskiej 9/710, 30-418 KRAKÓW, NIP: 6793267697. 

Usługobiorcą jest każda osoba fizyczna, korzystająca z serwisu bankujesz.pl w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego regulaminu w celu w nim wskazanym.

Usługi

Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu Bankujesz.pl obejmują:

Usługodawca nie uczestniczy w nawiązywaniu umowy między Usługobiorcą a podmiotami trzecimi, których produkty i usługi są prezentowane Usługobiorcy w ramach świadczenia Usług.

Udostępnianie informacji i treści

Informacje dotyczące produktów i usług finansowych prezentowane na stronie Bankujesz.pl są również dostarczane przez podmioty trzecie, które współpracują z Usługodawcą. Prezentowane informacje na stronie nie są ofertą w rozumieniu obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

Wpisy prezentowane w serwisie bankujesz.pl są osobistymi opiniami autorów i mają wyłącznie charakter informacyjny. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z regulaminami i zasadami dotyczącymi korzystania z poszczególnych produktów. Zaznaczamy, iż  wpisy mogą zawierać błędy lub pomyłki, dlatego decyzja użytkownika o skorzystaniu z danej oferty powinna być świadoma. 

Warunki korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu przez Usługobiorcę jest dozwolone wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczególnie zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze nielegalnym.

Umowa dotycząca świadczenia Usługi przez Usługodawcę zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.

Usługodawca

Usługodawca serwisu Bankujesz.pl informuje, że korzystanie z serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Publikowane informacje nie stanowią rekomendacji finansowych ani rekomendacji inwestycyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku dotyczącym rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych.

Ze względu na dynamiczne zmiany na rynku usług finansowych, niektóre wpisy i oferty firm zewnętrznych prezentowane na serwisie mogą być nieaktualne. Opisywane oferty należą do firm zewnętrznych, z którymi Usługodawca serwisu nie ma żadnych powiązań ani nie ponosi odpowiedzialności za działalność tych firm, w tym za umowy między tymi firmami a użytkownikami serwisu.

Usługodawca serwisu nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej bezbłędnego korzystania z serwisu, ani dotyczącej merytorycznej zawartości serwisu, dokładności lub przydatności uzyskanych informacji, chyba że takie gwarancje zostały wyraźnie określone przez Usługodawcę.

Usługodawca serwisu zastrzega sobie prawo do samodzielnego decydowania o zawartości serwisu, wprowadzaniu zmian i modyfikacjach w serwisie bez wcześniejszego powiadomienia Usługobiorców o wprowadzanych zmianach lub zakresie tych zmian.

Przepisy końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2023 r.

Usługodawca ma prawo do nanoszenia poprawek i zmian w Regulaminie w każdym czasie. Regulamin publikowany jest każdorazowo na stronie https://bankujesz.pl

Możliwość komentowania została wyłączona.

facebook linkedin link search star star-empty menu