kurs mbank

W niniejszym artykule skupimy się na analizie bieżących notowań akcji mBank w dniu czwartego stycznia. Zanurzymy się w świat zmienności kursu spółki, przyglądając się uważnie wykresom i rozważając wpływ różnych czynników na cenę akcji. Śledzenie aktualnych notowań jest kluczowe dla inwestorów i obserwatorów rynku finansowego, dlatego przygotujmy się na dokładną analizę wartości akcji mBank w dniu 4 stycznia.

Wykres mBank

Notowania mBank

W okresie od 3 lipca 2023 do 4 stycznia 2024 roku, kurs akcji mBank podlegał znaczącej zmienności. Cena akcji mBanku wzrosła o imponujące 29,97%, co stanowiło zmianę o wartości 121,7000 złotych. To istotne wahania cenowe odzwierciedlają dynamiczny charakter handlu akcjami tej spółki na rynku. 

Mimo że kurs osiągnął swoje minimum na poziomie 371,8000 zł w dniu 4 października 2023 roku, to jednak w okolicach 5 grudnia 2023 roku osiągnął swój szczytowy poziom, dochodząc do 583,6000 zł. 

Wolumen obrotu akcjami mBanku był również znaczący, przekraczając średnio 27 959 sztuk, a całkowite obroty wyniosły imponujące 1 704,188 mln złotych. Analizując te dane, można dostrzec, że akcje mBanku były przedmiotem intensywnego zainteresowania inwestorów, co przyczyniło się do istotnych zmian w ich wartości na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy.

...

W niniejszym artykule skupimy się na analizie bieżących notowań akcji mBank w dniu czwartego stycznia. Zanurzymy się w świat zmienności kursu spółki, przyglądając się uważnie wykresom i rozważając wpływ różnych czynników na cenę akcji. Śledzenie aktualnych notowań jest kluczowe dla inwestorów i obserwatorów rynku finansowego, dlatego przygotujmy się na dokładną analizę wartości akcji mBank w dniu 4 stycznia.

Czytaj więcej 4 stycznia 2024

W ostatnich sześciu miesiącach, od 3 lipca 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku, notowania spółki mBank uległy dynamicznym zmianom, odzwierciedlając niestabilność warunków rynkowych. Cena akcji podlegała wahaniom, osiągając zarówno imponujące maksima, jak i minimum, co jest rezultatem różnorodnych czynników wpływających na sektor finansowy.

Czytaj więcej 3 stycznia 2024

W dniu 2 stycznia analizujemy, jak kształtuje się kurs akcji mBank na giełdzie papierów wartościowych. Analiza wartości akcji mBank w dniu 2 stycznia ma znaczenie dla inwestorów, analityków oraz wszystkich zainteresowanych kondycją polskiego sektora finansowego. mBank, będący jednym z pionierów bankowości internetowej w Polsce, pełni istotną rolę w kształtowaniu się polskiego rynku bankowego. W artykule przyjrzymy się uważnie dynamice kursu akcji mBank w dniu 2 stycznia, analizując czynniki wpływające na ich cenę oraz próbując zrozumieć, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji na rynku finansowym.

Czytaj więcej 2 stycznia 2024

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

W artykule przyglądamy się bieżącemu kursowi akcji mBank, jednej z kluczowych instytucji finansowych w Polsce. Śledzenie dzisiejszych notowań, daty 20 grudnia, pozwoli nam zrozumieć, jak kształtuje się wartość akcji tej bankowej spółki. Analiza bieżących cen jest istotna dla inwestorów oraz obserwatorów rynku, umożliwiając lepsze zrozumienie czynników wpływających na wycenę mBanku i prognozowanie ewentualnych zmian w najbliższym czasie. Oto krótki wstęp do dzisiejszego zagadnienia, które przybliża aktualną sytuację kursową akcji mBank na polskim rynku giełdowym.

Czytaj więcej 20 grudnia 2023

W dzisiejszym artykule poświęconym finansowym wydarzeniom, przyglądamy się uważnie notowaniom akcji mBank w kontekście czwartku, 14 grudnia. Zestawiając najnowsze informacje z sektora bankowego, skupimy się na analizie bieżącej sytuacji mBanku, aby zrozumieć, jak zmienne czynniki rynkowe wpływają na wartość akcji tej instytucji.

Czytaj więcej 14 grudnia 2023

Kurs akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, stanowi przedmiot intensywnego zainteresowania inwestorów. Notowania tej instytucji finansowej podlegają dynamicznym zmianom, odzwierciedlając warunki rynkowe, makroekonomiczne trendy oraz specyfikę sektora bankowego. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się aktualnemu kursowi mBanku, analizując notowania, wykresy oraz zmienność cen akcji w ostatnim czasie.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

W dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia, uwaga uczestników rynku skierowana jest na dynamiczne zmiany kursów akcji, a jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym jest mBank. W niniejszym artykule przyjrzymy się bieżącej sytuacji kursowej akcji mBank, analizując ich aktualną wartość oraz potencjalne czynniki wpływające na te zmiany.

Czytaj więcej 5 grudnia 2023

Decyzje inwestycyjne często wymagają solidnej analizy i zrozumienia, jakie czynniki wpływają na zachowanie akcji danej spółki na giełdzie. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o zakupie czy sprzedaży, warto przyjrzeć się bliżej sytuacji rynkowej. W tym kontekście, sprawdzenie aktualnych wahań kursu akcji mBanku we wtorek, 28 listopada, może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów. Zmienność notowań spółki mBank w ostatnich dniach jest kluczowym elementem, który budzi zainteresowanie zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku finansowym. Analiza tych wahań pozwala lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ceny akcji mBanku oraz jak rynek reaguje na zmieniające się warunki ekonomiczne i biznesowe.

Czytaj więcej 28 listopada 2023

Dziś skupimy się na analizie kursu akcji mBanku, przyglądając się ich wartości w poniedziałek, 27 listopada. Zaintrygowani chcemy dowiedzieć się, ile kosztują dziś akcje tej renomowanej instytucji finansowej oraz przeprowadzić dogłębną analizę zmienności, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich aktualne fluktuacje na rynku. Ta analiza może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i osób śledzących bieżący stan sytuacji na rynku finansowym, a my jesteśmy gotowi zgłębić kulisy i sprawdzić, co kieruje wartością akcji mBanku.

Czytaj więcej 27 listopada 2023

W dniu 23 listopada 2023 roku rynek finansowy ponownie skupił swoją uwagę na dynamicznych zmianach kursu akcji spółki mBank. To, co dzieje się z ceną tych papierów wartościowych, stanowi obecnie punkt centralny dla inwestorów, analityków i wszystkich zainteresowanych bieżącym stanem sektora bankowego. Warto bliżej przyjrzeć się, jak zmienność cen akcji mBanku kształtowała się w ostatnich sześciu miesiącach, co stanowi istotny element obecnej panoramy rynkowej. Analiza danych dotyczących kursu odniesienia, ekstremalnych wartości, obrotów i innych istotnych wskaźników pozwoli rzetelniej zrozumieć, jakie czynniki wpływały na wartość akcji tej renomowanej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 23 listopada 2023

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest analizie bieżącej sytuacji na rynkach finansowych, skupiając się szczególnie na dynamicznych wydarzeniach związanych z kursem akcji mBank. Data 22 listopada stanowi punkt wyjścia do zgłębienia najnowszych tendencji i zjawisk, które wpływają na notowania tej renomowanej instytucji finansowej. mBank, jako kluczowy gracz na rynku bankowym, obecnie podlega wpływowi różnorodnych czynników, kształtujących jego kurs.

Czytaj więcej 22 listopada 2023

W dzisiejszym badaniu bieżących notowań giełdowych przyjrzymy się dokładnie kursowi akcji spółki mBank. Analiza obejmuje dzień czwartkowy, 16 listopada, i ma na celu dostarczenie informacji dotyczących aktualnej wartości akcji oraz ewentualnych zmian na rynku finansowym. Dzięki temu dowiemy się, ile obecnie kosztują akcje mBanku oraz jakie czynniki mogą wpływać na ich cenę. Prześledzimy zmienność kursu w ostatnim czasie, zwracając uwagę na kluczowe dane, które pomogą zrozumieć sytuację tej spółki na parkiecie giełdowym.

Czytaj więcej 16 listopada 2023

Dnia 14 listopada, we wtorek, warto zastanowić się nad aktualnymi notowaniami akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmieniające się ceny akcji odzwierciedlają dynamiczne warunki giełdowe, stanowiące przedmiot zainteresowania zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy śledzą bieżące wydarzenia gospodarcze.

Czytaj więcej 14 listopada 2023

Dnia 6 listopada dokładnie przeanalizujemy kursy akcji mBank, rzucając światło na zmiany w ich wartości od ustalonej daty początkowej, czyli 3 sierpnia 2023 roku, do chwili najnowszego badania. Zmienne procentowe, skrajne wartości minimalne i maksymalne, a także inne kluczowe wskaźniki pozwolą nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wycenę akcji mBank, a także jak inwestorzy reagują na dynamiczne warunki rynkowe. Prześledzenie tych informacji pozwoli nam na obiektywną ocenę obecnej sytuacji spółki na rynku kapitałowym oraz na zarysowanie potencjalnych trendów i prognoz na najbliższy okres. Serdecznie zapraszamy do lektury, która pozwoli zgłębić aktualne notowania mBank i zrozumieć, jak kształtuje się obecnie sytuacja tej instytucji na rynku akcji.

Czytaj więcej 6 listopada 2023

W dzisiejszym notowaniu na giełdzie, tj. 2 listopada, przyjrzymy się aktualnemu kursowi akcji mBank. To ważne zagadnienie dla inwestorów i wszystkich zainteresowanych obserwacją wydarzeń na rynku finansowym. Poznamy cenę jednej akcji mBank oraz ewentualne zmiany, które mogą wpływać na sytuację tej instytucji na rynku kapitałowym. Kursy akcji stanowią kluczowy element analizy dla inwestorów, odzwierciedlając obecny stan i perspektywy danej spółki.

Czytaj więcej 2 listopada 2023

17 października to dzień, który wielu inwestorów obserwuje z niecierpliwością, starając się zrozumieć, jak najnowsze wydarzenia wpłyną na kursy akcji w sektorze bankowym. Jednym z kluczowych graczy tego sektora na polskim rynku jest mBank, instytucja finansowa z długą historią i wpływem na kształtowanie się krajobrazu finansowego.

Czytaj więcej 17 października 2023

Dzisiaj, 13 października, inwestorzy śledzą z uwagą wydarzenia na rynku, a szczególnie interesują się kursem akcji mBanku. To niezwykle istotna data, która może przynieść istotne zmiany w notowaniach spółki. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą bieżącej sytuacji na rynku, przyjrzymy się, jak kształtuje się kurs akcji mBanku, oraz postaramy się przewidzieć, jakie reakcje mogą mieć miejsce w świetle dzisiejszych wydarzeń. Ponadto, rzucimy okiem na sektor bankowy jako całość, aby zrozumieć ewentualne wpływy zewnętrzne na notowania mBanku. Czy piątek, 13-tego, przyniesie jakieś zaskoczenia inwestorom? O tym dowiecie się, czytając dalszą część analizy.

Czytaj więcej 13 października 2023

W dniu 5 października inwestorzy z uwagą śledzili notowania akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmienna sytuacja rynkowa, uwarunkowania makroekonomiczne oraz wewnętrzne czynniki wpływające na banki mogą wprowadzać znaczące fluktuacje w cenach akcji, co sprawia, że analiza zmienności staje się niezwykle istotnym elementem dla inwestorów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych informacji dotyczących notowań akcji mBanku w okresie od 4 września do 5 października 2023 roku.

Czytaj więcej 5 października 2023

W dniu 3 października kierujemy nasze spojrzenie na akcje mBank SA, starając się odkryć aktualny obraz notowań, ich dynamikę oraz potencjalne trendy na rynku kapitałowym. W świecie finansów, gdzie zmienność jest jednym z kluczowych elementów, zrozumienie, jak kształtują się notowania tej renomowanej instytucji, staje się istotne dla inwestorów oraz osób śledzących bieżące wydarzenia na parkiecie. Zapraszamy do zgłębienia aktualnych danych dotyczących cen akcji mBanku SA, przyjrzenia się ich ostatnim fluktuacjom oraz analizy, jak mogą wpłynąć na portfele inwestorów.

Czytaj więcej 3 października 2023

Dnia 2 października, inwestorzy śledzący notowania mBanku mają okazję zgłębić aktualną sytuację na rynku finansowym. Cena akcji mBanku, wykresy oraz poziom zmienności stanowią istotne elementy, które wpływają na decyzje inwestycyjne. W tym kontekście, warto przyjrzeć się bliżej, jak kształtuje się obecnie sytuacja na giełdzie w przypadku tego polskiego banku.

Czytaj więcej 2 października 2023

Wprowadzając Czytelników w aktualną sytuację na rynku finansowym, dzisiaj sprawdzimy, jak kształtuje się kurs akcji mBanku na dzień 29 września. Zanim jednak przejdziemy do danych liczbowych, warto wspomnieć o pewnych zawirowaniach, które ostatnio miały miejsce wokół tego banku. Jak donoszą dziś media, Manfred Knof, prezes zarządu Commerzbank, właściciela mBanku, wyraził swoje zaniepokojenie sytuacją w sektorze bankowym w Polsce. W grudniu 2022 roku Knof krytykował polski rząd za „niezwykłe polityczne interwencje w Polsce”, zwłaszcza w kontekście obciążania jednostronnie banków. W wywiadzie dla „Die Welt”, niemiecki bankowiec stwierdził, że musimy odczekać, jak będzie wyglądała ogólna sytuacja po przyszłorocznych wyborach w Polsce.

Czytaj więcej 29 września 2023

W dzisiejszych czasach rynek finansowy stanowi niezwykle istotny obszar zainteresowania zarówno inwestorów, jak i osób monitorujących sytuację gospodarczą. Jednym z kluczowych elementów rynku są notowania akcji różnych spółek, które odzwierciedlają ich wartość na giełdzie. Jedną z takich spółek jest mBank. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji mBanku, ich zmienności oraz aktualnemu kursowi, dzięki czemu uzyskamy lepszy wgląd w sytuację tej instytucji na rynku finansowym.

Czytaj więcej 19 września 2023

W poniedziałek, 18 września, inwestorzy i obserwatorzy rynku finansowego z niecierpliwością śledzą notowania akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym. mBank, będący częścią większej grupy kapitałowej, od dłuższego czasu przyciąga uwagę zarówno inwestorów instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Kurs akcji tego banku odgrywa znaczącą rolę w krajobrazie finansowym Polski, wpływając na portfele inwestorów i mając istotny wpływ na ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Czytaj więcej 18 września 2023

Kurs akcji mBank w dniu 7 września stał się jednym z centralnych punktów zainteresowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ogłoszonej popołudniem poprzedniego dnia, która dotyczyła obniżenia stóp procentowych. Ta nagła zmiana w polityce monetarnej wzbudziła falę spekulacji i zainteresowania inwestorów, wprowadzając niepewność na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 7 września 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej sytuacji na rynku akcji mBanku oraz sektora bankowego jako całości. Dokładnie przeanalizujemy notowania, kurs akcji, oraz zmienność tego popularnego polskiego banku w dniu 5 września 2023 roku. Ponadto, omówimy najważniejsze wydarzenia i trendy na rynku sektora bankowego, które wpłynęły na zachowanie akcji mBanku.

Czytaj więcej 5 września 2023

Wchodząc w nowy tydzień, inwestorzy wyczekują informacji na temat cen akcji spółki mBank. To właśnie dziś, w poniedziałek, 28 sierpnia, na rynkach finansowych ujawni się, ile kosztują akcje tej renomowanej instytucji. Analiza notowań, dynamiki zmian oraz wykresów cenowych stanowi niezwykle ważny element dla inwestorów, dostarczając istotnych informacji o bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym danym notowań akcji mBanku, próbując zrozumieć, jak zmienia się wartość tej spółki oraz jakie czynniki wpływają na jej kurs. Dodatkowo, przeanalizujemy dane historyczne, by uzyskać pełniejszy obraz ewolucji cen akcji mBanku.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie finansów, śledzenie kursów akcji największych banków ma istotne znaczenie dla inwestorów, analityków oraz wszystkich zainteresowanych stanem sektora finansowego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się konkretnie kursowi akcji mBanku w czwartek, 24 sierpnia, oraz dokonamy szerszej analizy stanu sektora bankowego w końcówce tego miesiąca.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą zmienności kursu spółki mBank oraz szerzej sektora bankowego. W ostatnim czasie sektor finansowy, a zwłaszcza banki, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów ze względu na różnorodne czynniki wpływające na ich notowania. W naszej analizie skupimy się na polskich spółkach sektora bankowego, a także przyjrzymy się wykresom historycznych notowań, aby zrozumieć istotne trendy i zmiany w tym sektorze.

Czytaj więcej 23 sierpnia 2023

W dzisiejszym dynamicznym świecie gospodarczym inwestowanie stało się nieodzownym elementem strategii finansowych wielu osób i przedsiębiorstw. Jednym z najważniejszych wskaźników dla potencjalnych inwestorów jest cena akcji, która stanowi nie tylko miarę wartości danej spółki, lecz także pozwala na analizę jej kondycji finansowej i perspektyw rozwoju.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023

W ostatnim czasie na rynkach finansowych obserwowaliśmy znaczną wzmożoną zmienność notowań wielu instrumentów. Wzrost niepewności wynikający z globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, polityczne napięcia czy wahania indeksów giełdowych, wpłynął na znaczną fluktuację cen aktywów na całym świecie. W tym kontekście warto ponownie skupić się na polskim sektorze bankowym, a konkretnie na notowaniach spółki mBank.

Czytaj więcej 26 lipca 2023

eKonto Osobiste w mBank W najnowszej ofercie mBanku za założenie eKonta Osobistego i spełnienie warunków promocji możesz uzyskać do 520 zł oraz do 6,5% na rachunku oszczędnościowym. Przeczytaj nasz tekst i poznaj warunki akcji „Zyskaj premie z eKontem osobistym III”. Jak wziąć udział w promocji? Jak zgarnąć do 520 zł w i promocyjne oprocentowanie? Poniżej znajdują […]

Czytaj więcej 18 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu