18 października 2023

Co z frankowiczami po wyborach 2023?! Analiza sytuacji kredytów frankowych na środę, 18 października

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki: materiał własny

Jak czytamy dziś w mediach, przyszłość Kredytobiorców Frankowych w Polsce staje się coraz bardziej niepewna, a nadchodzący rząd z pewnością zostanie postawiony w obliczu wielu oczekiwań i wyzwań związanych z tą kwestią. Temat kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego był jednym z centralnych punktów kampanii wyborczej, z różnymi partiami prezentującymi swoje propozycje rozwiązania tego długoletniego problemu finansowego dla tysięcy Polaków.

Kroki nowego rządu w sprawie kredytów frankowych

Wraz z nadchodzącymi zmianami politycznymi, wielu Kredytobiorców Frankowych z niecierpliwością oczekuje na ewentualne kroki nowego rządu w sprawie uregulowania ich sytuacji. Choć losy przyszłego gabinetu są jeszcze niepewne, to już teraz pojawiają się pierwsze oczekiwania, szczególnie w kontekście kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego. Specjaliści starają się przewidzieć, jakie decyzje podejmie nowy rząd i jakie zmiany mogą zaszczególnie korzystnie wpłynąć na sytuację frankowiczów.

Partie polityczne przedstawiały różnorodne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu

Sytuacja frankowiczów była jednym z ważnych tematów poruszanych podczas kampanii wyborczej. Partie polityczne przedstawiały różnorodne propozycje dotyczące rozwiązania tego problemu. Zjednoczona Prawica zapowiadała uruchomienie szybkiej ścieżki sądowej oraz uproszczenie procedur. Koalicja Obywatelska proponowała znaczące ułatwienia w uzyskiwaniu zabezpieczenia powództwa, skrócenie czasu oczekiwania na pierwsze posiedzenie sądu oraz obligatoryjne zawieszenie spłat rat kredytu. Polska 2050 sugerowała natomiast działania państwa w kierunku grupowego zawierania ugód. Lewica zgłosiła wniosek o kontrolę umów frankowych do Najwyższej Izby Kontroli (NIK).

Niezależnie od tego, jaki kierunek obrać będzie nowy rząd, eksperci zwracają uwagę na konieczność wielotorowego rozwiązania problemu. Profesor Witold Modzelewski, były wiceminister finansów, komentuje, że zarówno ustanowienie ustaw restrukturyzacyjnych, jak i zawieranie ugód z własnej inicjatywy, mogą być skutecznymi środkami. Podkreśla jednak potrzebę rozpatrzenia tej kwestii w sposób kompleksowy.

Radca prawny Adrian Goska z Kancelarii SubiGo zauważa, że szybka ścieżka sądowa może napotkać na trudności związane z brakiem wsparcia kadrowego sądów. Wskazuje również na istotność przerzucenia ciężaru dowodu na banki, co może być istotne w procesie rozstrzygania sporów.

W kontekście procedur sądowych, Goska sugeruje wprowadzenie uproszczeń postępowań apelacyjnych w sprawach frankowych. Rozpoznawanie ich na posiedzeniach niejawnych skróciłoby czas oczekiwania na wyroki, co byłoby korzystne dla wszystkich obywateli.

Drugi aspekt, który zwraca uwagę, to uregulowanie pracy biegłych sądowych. Wprowadzenie precyzyjnych kryteriów wyboru biegłych mogłoby przyczynić się do poprawy jakości wydawanych wyroków.

Polska 2050, a kredyty frankowe

Warto również zauważyć, że Polska 2050 sugeruje, aby państwo skłaniało do grupowego zawierania ugód, co jest zgodne z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Przyjęcie takiej strategii mogłoby przyspieszyć rozwiązanie problemu, minimalizując jednocześnie obciążenie sądów.

Niezależnie od propozycji politycznych, ważne jest również wsparcie dla wymiaru sprawiedliwości, zarówno pod względem liczby sędziów, jak i dostępu do akt online. Skrócenie czasu oczekiwania na wyroki i usprawnienie procedur sądowych mogą znacznie poprawić sytuację frankowiczów i innych kredytobiorców.

Warto zaznaczyć, że problem kredytobiorców, zarówno frankowych, jak i złotowych, powinien być traktowany jako priorytetowy dla nowego rządu, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą liczbę upadłości konsumenckich. Wprowadzenie skutecznych rozwiązań może zminimalizować negatywne skutki dla obywateli i przyczynić się do stabilizacji sektora finansowego.

Podsumowując, perspektywy dla kredytobiorców frankowych wydają się zależeć nie tylko od decyzji politycznych, ale także od skutecznych działań w zakresie wymiaru sprawiedliwości, procedur sądowych oraz regulacji dotyczących umów kredytowych. W związku z tym, obywatelskie organizacje i instytucje państwowe powinny współpracować, aby znaleźć kompleksowe rozwiązanie tego trudnego problemu społecznego.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu