strefa euro

EURIBOR, czyli European Interbank Offered Rate, to jeden z kluczowych wskaźników stopy procentowej w strefie euro. Odgrywa on istotną rolę w międzynarodowych rynkach finansowych, wpływając na warunki kredytowe, inwestycje oraz ogólną dynamikę gospodarki. Ostatnie doniesienia dotyczące wskaźnika EURIBOR w dniu 28 sierpnia przyciągają uwagę inwestorów i ekonomistów, rzucając światło na aktualną sytuację na rynku finansowym. Analiza tego wskaźnika pozwala zrozumieć, jakie trendy i zmiany mogą wpłynąć na otoczenie gospodarcze oraz jakie wyzwania i możliwości mogą pojawić się na horyzoncie inwestycyjnym.

EURIBOR, będący miarą oprocentowania, po którym banki w strefie euro udzielają sobie kredytów, jest kluczowym czynnikiem wpływającym na koszty finansowania zarówno instytucji bankowych, jak i klientów korzystających z usług kredytowych. Jego wartość stanowi ważny wskaźnik dla rynków finansowych, ponieważ odzwierciedla obecny stan polityki pieniężnej oraz poziom dostępności kapitału. 

Obserwując, jak zmienia się wartość EURIBOR, inwestorzy, ekonomiści oraz analitycy zdobywają wgląd w aktualne trendy na rynku kredytowym oraz ogólną kondycję gospodarki. Wzrost czy spadek tego wskaźnika może wpływać na decyzje inwestycyjne, politykę banków centralnych oraz poziom aktywności gospodarczej. Analiza EURIBOR na 28 sierpnia pozwoli lepiej zrozumieć aktualne warunki rynkowe i prognozować ewentualne zmiany w kosztach finansowania oraz innych aspektach związanych z oprocentowaniem w przyszłości.

Dzisiejszy wykres EURIBOR 3M  - 28 sierpnia 2023

Dzisiejszy wykres EURIBOR 6M  - 28 sierpnia 2023

Dzisiejszy wykres EURIBOR 12M  - 28 sierpnia 2023

EURIBOR, czyli European Interbank Offered Rate, to jeden z kluczowych wskaźników stopy procentowej w strefie euro. Odgrywa on istotną rolę w międzynarodowych rynkach finansowych, wpływając na warunki kredytowe, inwestycje oraz ogólną dynamikę gospodarki. Ostatnie doniesienia dotyczące wskaźnika EURIBOR w dniu 28 sierpnia przyciągają uwagę inwestorów i ekonomistów, rzucając światło na aktualną sytuację na rynku finansowym. Analiza tego wskaźnika pozwala zrozumieć, jakie trendy i zmiany mogą wpłynąć na otoczenie gospodarcze oraz jakie wyzwania i możliwości mogą pojawić się na horyzoncie inwestycyjnym.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

Sierpniowy przegląd ekonomiczny ze słowami Dawida Pachuckiego, głównego ekonomisty w PZU Klimat gospodarczy w strefie euro, co oznacza u naszego kluczowego partnera handlowego, coraz bardziej traci na dynamice. Zbiorcze wskaźniki PMI w ciągu dwóch ostatnich miesięcy są poniżej bariery 50 punktów, co wskazuje na kurczenie się ekonomii. Ten trend ma wpływ na nastrój w polskich firmach. W lipcu wskaźnik przemysłowego PMI w Polsce spadł do poziomu 43,5 punktu, co stanowi najniższy poziom od listopada zeszłego roku. To już drugi spadek po czerwcu, kiedy to zmniejszył się z 47 do 45,1 punktu.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu