oprocentowanie kredytów

WIBOR® 12M to jedna z kluczowych stawek oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Oznacza ona stawkę rocznego oprocentowania, stanowiącą podstawę dla wielu transakcji finansowych, zwłaszcza w przypadku kredytów na dłuższe okresy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ważnemu wskaźnikowi, zrozumieją jego znaczenie i dowiemy się, jakie czynniki wpływają na jego zmienność.

Czym jest WIBOR 12M?

WIBOR® 12M to wskaźnik oprocentowania, który odnosi się do rocznego okresu kredytowego na rynku międzybankowym. Jeśli bank decyduje się wykorzystać WIBOR® 12M do obliczania oprocentowania kredytu, oznacza to, że stawka ta będzie utrzymana na stałym poziomie przez 12 kolejnych miesięcy, bez zmiany harmonogramu spłaty rat kredytu. Jest to kluczowy parametr, który wpływa na warunki finansowania dla klientów banków oraz na funkcjonowanie rynku finansowego.

Czytaj także:

Czym jest WIBOR 1M?

Czym jest WIBOR 3M?

Czym jest WIBOR 6M?

Jak ustalana jest stawka WIBOR 12M? Co ma na to wpływ?

Rada Polityki Pieniężnej ma istotny wpływ na kształtowanie wysokości stawki WIBOR® 12M. Jednym z narzędzi, jakie Rada wykorzystuje do kontrolowania inflacji, jest właśnie wysokość tej stawki. Istnieje zależność między poziomem WIBOR® 12M a wskaźnikiem inflacji. Wzrost inflacji może skutkować podniesieniem stawki WIBOR® 12M, natomiast spadek inflacji może prowadzić do obniżenia tej stawki. To sprawia, że WIBOR® 12M staje się jednym z istotnych elementów polityki pieniężnej w Polsce.

Warto również wspomnieć o nowym indeksie, który wkracza na scenę polskiego rynku finansowego - WIRON® (Warsaw Interest Rate Overnight). To innowacyjne narzędzie, mające zastąpić WIBOR® do końca 2024 roku. WIRON® opiera się na oproce...

WIBOR® 12M to jedna z kluczowych stawek oprocentowania na polskim rynku międzybankowym. Oznacza ona stawkę rocznego oprocentowania, stanowiącą podstawę dla wielu transakcji finansowych, zwłaszcza w przypadku kredytów na dłuższe okresy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu ważnemu wskaźnikowi, zrozumieją jego znaczenie i dowiemy się, jakie czynniki wpływają na jego zmienność.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 1M to jedna z ważnych stóp referencyjnych na polskim rynku finansowym. Ale czym dokładnie jest wskaźnik WIBOR 1M i jak wpływa na różne aspekty systemu finansowego? W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji, funkcji oraz znaczenia WIBOR 1M.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 6M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate na okres 6 miesięcy, to jedna z kluczowych referencyjnych stóp procentowych stosowanych na polskim rynku finansowym. Jest to wskaźnik, który odzwierciedla średnią stopę procentową, po jakiej banki są gotowe pożyczać sobie pieniądze na okres 6 miesięcy. WIBOR 6M pełni istotną rolę w kształtowaniu warunków finansowania oraz jest kluczowym elementem w ustalaniu oprocentowania różnych instrumentów finansowych, takich jak kredyty hipoteczne czy obligacje.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warsaw Interbank Offered Rate z okresem trzymiesięcznym, stanowi jedną z kluczowych referencyjnych stop procentowych w Polskim systemie finansowym. To wskaźnik, który odzwierciedla oprocentowanie kredytów i depozytów w polskich bankach na rynku międzybankowym.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

WIBOR 3M, czyli Warszawski Indeks Bezpiecznych Oprocentowań, to kluczowy wskaźnik w  polskim systemie finansowym, mający istotny wpływ na warunki kredytowe i rynek finansowy jako całość. W dniu 7 listopada przyglądamy się bieżącej sytuacji na rynku, analizując zmienność oraz wykres stawki WIBOR 3M, aby lepiej zrozumieć aktualne trendy i perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej 7 listopada 2023

Jak donoszą dziś media, we wrześniu 2023 roku, w porównaniu z wrześniem 2022 roku, sektor finansowy zanotował znaczący wzrost w udzielaniu różnych rodzajów produktów kredytowych. Kredyty mieszkaniowe zanotowały imponujący skok o 173,6%, kredyty ratalne o 57,1%, limity w kartach kredytowych o 0,9%, a kredyty gotówkowe o 0,8%. Jeśli chodzi o wartość udzielonych kredytów, banki i SKOK-i również odnotowały znaczny wzrost: kredyty mieszkaniowe o 232,7%, kredyty ratalne o 26,1%, kredyty gotówkowe o 13,2%, a limity na kartach kredytowych o 13,0%.

Czytaj więcej 26 października 2023

Jak czytamy dziś w mediach, zdolność kredytowa Polaków zbliża się do poziomu sprzed podwyżek stóp procentowych, a ta zmienność była widoczna w ciągu niewielu lat. Okres od hipotecznego eldorado po trudności finansowe i powrót do poprawy zajął nieco ponad dwa lata. Z taką zmienną sytuacją trudno dziwić się, że Polacy korzystają z kredytów, zwłaszcza w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%”, gdzie już ponad połowa środków przewidzianych na dopłaty w 2024 roku została wykorzystana.

Czytaj więcej 18 października 2023

Jak donoszą media, Zespół Badań i Analiz Związku Banków Polskich przeprowadził analizę skutków ewentualnego unieważnienia umów kredytowych we frankach szwajcarskich po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Raport opublikowany w najnowszej edycji „Polska i Europa: innowacje, inwestycje, wzrost” Związku Banków Polskich ujawnia, że głównym wyzwaniem dla stabilności krajowego sektora bankowego są skutki finansowe ryzyka prawnego związanego z ekspozycjami banków na walutowe kredyty mieszkaniowe.

Czytaj więcej 13 października 2023

Rynek stop procentowych jest jednym z kluczowych elementów finansowego krajobrazu, którego ruchy wywierają wpływ na szeroki zakres sektorów gospodarki. W ostatnich latach szczególną uwagę przyciągnęła zmienność i niestabilność na tym rynku, co stanowi ważny kontekst dla analizy sytuacji na rynku europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do stopy procentowej kredytów, znanej jako EURIBOR.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

Oprocentowanie kredytów jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt. Wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie, co wpływa na wysokość oprocentowania oraz czy oprocentowanie jest jedynym kosztem, który muszą ponieść.

Czytaj więcej 20 czerwca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu