28 listopada 2023

Historia Pekao SA

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki: opracowanie własne

Bank Pekao SA, jeden z największych i najbardziej renomowanych banków w Polsce, ma długą i bogatą historię, która sięga dwudziestolecia międzywojennego.

Dwudziestolecie międzywojenne (1918 – 1939)

W 1929 roku narodziła się idea Banku Pekao z inicjatywy Henryka Grubera, ówczesnego prezesa Pocztowej Kasy Oszczędności. Celem banku było umożliwienie obsługi Polaków mieszkających za granicą, co obejmowało imponującą liczbę 8 milionów rodaków. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, pierwotna nazwa Banku Pekao, oficjalnie zarejestrował swoją obecność 17 marca 1929 roku. Pierwszymi akcjonariuszami były instytucje takie jak Pocztowa Kasa Oszczędności, Bank Gospodarstwa Krajowego i Państwowy Bank Rolny. Początkowo placówki banku pojawiły się we Francji, USA, Argentynie oraz w Tel Awiwie. Przed wybuchem II Wojny Światowej w 1939 roku, Bank Pekao miał swoje przedstawicielstwa w stolicach państw, w których osiedlała się Polonia.

Polska Rzeczpospolita Ludowa

Po 1945 roku Bank Pekao stał się kluczowym graczem w obsłudze międzynarodowych operacji finansowych prowadzonych przez władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Bank umożliwiał polskim emigrantom przesyłanie środków finansowych do kraju zza granicy. W 1968 roku Bank Pekao otrzymał pozwolenie na otwieranie rachunków „dewizowych” dla osób pracujących za granicą, co stanowiło ważny krok w umożliwianiu swobodniejszych operacji finansowych.

Rachunki walutowe w latach 70

W latach 70. rachunki „dewizowe” w Banku Pekao były podzielone na trzy kategorie: Konto A dla wpłat o udokumentowanym pochodzeniu, Konto B dla wpłat o nieudokumentowanym pochodzeniu, oraz Konto C dla cudzoziemców. Początkowo środki z kont B nie mogły być legalnie wywożone za granicę, lecz w 1976 roku uprawnienia kont B zrównano z kontami A, umożliwiając swobodniejsze operacje finansowe. Bank Pekao odgrywał kluczową rolę w tym czasie, przechowując na rachunkach dewizowych miliony dolarów.

Bank Pekao po ’89

Wraz z przejściem na gospodarkę rynkową w 1989 roku, Bank Pekao rozpoczął swoją działalność jako uniwersalny bank, oferując usługi klientom detalicznym, korporacyjnym i inwestycyjnym. W 1991 roku bank otworzył pierwsze biuro maklerskie w Polsce, wprowadzając pierwsze prywatyzowane spółki na giełdę.

Prywatyzacja i przemiany po 1998 roku

W 1998 roku rozpoczęła się prywatyzacja Banku Pekao. Rząd sprzedał 15% akcji banku, a debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych miał miejsce 30 czerwca 1998 roku. W 1999 roku włosko-niemieckie konsorcjum UniCredito Italiano i Allianz AG stały się głównymi akcjonariuszami, nabywając 52,09% akcji banku za 1 miliard USD.

Członkostwo w grupie UniCredit

W 1999 roku Bank Pekao stał się częścią międzynarodowej grupy bankowej UniCredit Italiano. W kolejnych latach dokonywał istotnych zmian, a w 2007 roku połączył się z Bankiem BPH, uzyskując zgodę Komisji Nadzoru Bankowego. W 2016 roku PZU i PFR zakupiły 32,8% akcji, a Pekao stał się częścią Grupy PZU.

Wizja przyszłości

Dzisiaj Bank Pekao SA, będąc częścią Grupy PZU, kontynuuje swoją działalność, oferując klientom innowacyjne rozwiązania finansowe. Znane logo z żubrem, symbolizującym siłę i stabilność, powróciło po rebrandingu w 2017 roku. Bank nadal odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polskiego sektora finansowego i rozwijaniu relacji z klientami na przestrzeni lat.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu