społeczność

Bank Pekao S.A. oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podjęły strategiczną współpracę, która zapoczątkowuje nową erę finansowego rozwoju w sektorze rolniczym. Umowa między bankiem a agencją umożliwia kompleksowe wsparcie dla producentów rolnych w Polsce poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe. Wspólnie, dążą do zapewnienia efektywnego wsparcia oraz zrównoważonego rozwoju polskiej wsi.

Rozpoczęcie współpracy między Bankiem Pekao a ARiMR to krok w kierunku zapewnienia wszechstronnego wsparcia dla producentów rolnych, którzy napotykają na różnorodne wyzwania w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym. Celem tej inicjatywy jest zapewnienie rolnikom dostępu do potrzebnych zasobów finansowych, umożliwiających rozwój ich gospodarstw oraz utrzymanie płynności w obliczu trudności.

Jednym z kluczowych produktów wprowadzonych w ramach tej współpracy jest kredyt płynnościowy dla producentów rolnych z dopłatami ARiMR. Oferuje on niskie oprocentowanie na poziomie jedynie 2% w skali roku, przy czym ARiMR pokrywa pozostałą część oprocentowania. Ten produkt ma na celu wsparcie rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej z powodu ograniczeń na rynku rolnym, wynikających m.in. z sytuacji na Ukrainie.

Kredyt ten pozwala na uregulowanie bieżących zobowiązań finansowych oraz zakup niezbędnych materiałów i środków do prowadzenia działalności rolniczej. Dodatkowo, Bank Pekao oferuje elastyczne warunki zależne od wielkości gospodarstwa, umożliwiając rolnikom dostosowanie produktu do swoich indywidualnych potrzeb. Bez wątpienia, to rozwiązanie, które pozwoli zapewnić stabilność i długoterminowy rozwój sektora rolnego w Polsce.

Współpraca między Bankiem Pekao a ARiMR nie ogranicza się jedynie do kredytów płynnościowych. Umowa obejmuje także wsparcie finansowe na inwestycje w gospodarstwach rolnych oraz przetwórstwie produktów rolnych. Dzięki stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów oraz udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów, rolnicy otrzymują narzędzia umożliwiające modernizację i rozwój swoich działalności.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao S.A., podkreśla, że współpraca z ARiMR otwiera nowe możliwości dla polskiego rolnictwa. "Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tej branży, a partnerstwo pozwoli zapewnić szeroki zakres usług finansowych, które są dostosowane do potrzeb rolników."

<...

Bank Pekao S.A. oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) podjęły strategiczną współpracę, która zapoczątkowuje nową erę finansowego rozwoju w sektorze rolniczym. Umowa między bankiem a agencją umożliwia kompleksowe wsparcie dla producentów rolnych w Polsce poprzez innowacyjne rozwiązania finansowe. Wspólnie, dążą do zapewnienia efektywnego wsparcia oraz zrównoważonego rozwoju polskiej wsi.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu