raporty roczne

Jak donoszą media, Jacek Kurski może stracić swoją pozycję w Banku Światowym. Opozycja rozważa wykorzystanie furtki prawnej, aby odebrać mu stanowisko, nawet na niekorzyść Adama Glapińskiego - podaje Business Insider Polska.

Jacek Kurski, był prezes TVP, pełni obecnie funkcję alternate executive director w Banku Światowym, a jego intratna posada przynosi mu roczne wynagrodzenie przekraczające 1 milion złotych, nieopodatkowane zgodnie z polskim prawem podatkowym. Zapisy te zwalniają osoby pracujące w międzynarodowych instytucjach, których Polska jest członkiem, z obowiązku płacenia podatku dochodowego od zarobków z tytułu zatrudnienia w tych organizacjach. Dodatkowo Kurski otrzymuje benefity, takie jak ubezpieczenie zdrowotne czy na życie.

Decyzja o wysłaniu Jacka Kurskiego do Banku Światowego miała swoje źródło w uchwale Rady Ministrów z 1986 r., która określiła zadania ministra finansów i prezesa NBP w odniesieniu do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego, włączając w to wskazywanie reprezentantów Polski w tych instytucjach. Mimo że w 2016 r., za prezesury Marka Belki w NBP, resort finansów i bank centralny zawarły porozumienie w tej sprawie, jego moc prawna jest prawdopodobnie mniejsza niż uchwały rządu z lat 80-tych.

Zdaniem Business Insider Polska, wystarczy zmiana uchwały Rady Ministrów, aby zmienić zasady dotyczące wskazywania przedstawicieli Polski w MFW czy BŚ.

Są możliwości prawne, aby odwołać Kurskiego ze stanowiska

W przypadku utworzenia przez opozycję rządu, istnieje szansa na zmniejszenie kompetencji Adama Glapińskiego, na przykład poprzez wprowadzenie nowej uchwały rządu, co mogłoby doprowadzić do odwołania Jacka Kurskiego z Banku Światowego. Według informacji uzyskanych przez Business Insider Polska od rozmówców z kręgów opozycji, różne rozwiązania są już analizowane, jednak szczegóły nie są jeszcze dostępne publicznie.

Odwołanie Kurskiego z Banku Światowego będzie musiało być przeprowadzone delikatnie, aby uniknąć skandalu w tej instytucji - sugerują źródła. Mimo to, powszechne jest przekonanie, że pozbawienie Kurskiego funkcji zostanie pozytywnie odebrane, zwłaszcza że wielu ekspertów kwestionowało jego kompetencje po nominacji, w przeciwieństwie do Adama Glapińskiego, który wyrażał się ...

W niniejszym artykule skupimy się na bieżących notowaniach akcji Santander, jednego z istotnych graczy na globalnym rynku finansowym. Dnia 20 października, przyjrzymy się uważnie kursom akcji tej renomowanej instytucji, starając się zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich aktualną wartość. Santander, jako międzynarodowy bank o globalnym zasięgu, odgrywa kluczową rolę w światowym sektorze finansowym, co czyni jego notowania przedmiotem zainteresowania inwestorów na różnych rynkach. W trakcie tego artykułu analizować będziemy najnowsze wydarzenia i trendy, które wpływają na cenę akcji Santander, dostarczając czytelnikom pełniejszego obrazu obecnej sytuacji rynkowej. Zapraszamy do zgłębienia aktualnych notowań i dynamicznych aspektów związanych z akcjami Santander.

Czytaj więcej 20 października 2023

W ciągu ostatnich trzech miesięcy notowania akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym, przyniosły szereg istotnych zmian. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tym dynamikom, analizując kluczowe wskaźniki i trendy, które kształtowały cenę akcji w okresie od 19 lipca do 19 października 2023 roku. Od maksymalnych wartości do minimalnych punktów notowań, średnich cen i wolumenu obrotu, artykuł ten ma na celu dostarczenie pełniejszego zrozumienia bieżącej sytuacji rynkowej akcji mBanku. Zapraszamy do głębszej analizy zmienności kursu tej instytucji finansowej w ostatnim trzymiesięcznym okresie.

Czytaj więcej 20 października 2023

W niniejszym artykule skoncentrujemy się na analizie aktualnych notowań akcji Alior Banku, jednego z istotnych graczy na polskim rynku finansowym. Dnia 20 października, przyjrzymy się bliżej kursom akcji tej instytucji, starając się zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich bieżącą wartość. Alior Bank, jako dynamiczny uczestnik sektora bankowego, stanowi obiekt zainteresowania wielu inwestorów, a jego notowania są kluczowym źródłem informacji dla tych, którzy śledzą rynek kapitałowy. Zapraszamy do zgłębienia aktualnej sytuacji akcji Alior Banku, by lepiej zrozumieć obecny kontekst inwestycyjny.

Czytaj więcej 20 października 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Pekao SA, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Skupimy się na analizie ich aktualnej wartości, badając, jak kształtuje się kurs w dniu 20 października. Pekao SA, będąc jednym z wiodących banków w Polsce, odgrywa istotną rolę w kraju i na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 20 października 2023

W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na analizie zmienności kursu akcji PKO Banku Polskiego, spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. PKO BP, będąc częścią sektora bankowego, stanowi istotny element polskiego rynku finansowego. Nasze spojrzenie skierujemy na wykresy kursów akcji, a także dokładnie przeanalizujemy zmienność cen w minionych okresach. 

Czytaj więcej 20 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu