progresywność systemu podatkowego

Polski system podatkowy, podobnie jak wiele innych na świecie, obejmuje szereg preferencji podatkowych. Celem tych preferencji jest nie tylko stymulowanie określonych zachowań podatników, lecz także wsparcie dla konkretnych sektorów gospodarki, zmiana progresywności systemu podatkowego czy też zachęcanie do określonych działań.

Rodzaje preferencji podatkowych

Preferencje podatkowe przybierają różne formy w sensie prawnym. Najczęściej są to odliczenia, zwolnienia, obniżone stawki podatkowe, a nawet zaniechanie poboru podatku. Wszystkie te instrumenty prowadzą do obniżenia zobowiązania podatkowego, co z kolei skutkuje redukcją potencjalnych wpływów budżetowych.

>> Czytaj również: Co to jest stawka podatku?

Wartość preferencji podatkowych

Wartość preferencji podatkowych ma istotne znaczenie dla budżetu państwa, ponieważ oznacza utratę dochodów. Preferencje te pełnią rolę substytutu dla wydatków budżetowych i w pewnych warunkach stanowią alternatywę dla bezpośrednich transferów z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Kluczowa rola preferencji podatkowych

Wiedza na temat wartości preferencji podatkowych jest kluczowa dla właściwego kształtowania polityki fiskalnej państwa. Z jednej strony umożliwia dokładną alokację środków publicznych, a z drugiej stanowi punkt wyjścia do oceny efektywności poszczególnych preferencji i systemu podatkowego jako całości.

Zidentyfikowane preferencje podatkowe

Badania w obszarze preferencji podatkowych w Polsce identyfikują różnorodne instrumenty preferencyjne, zarówno w podatkach państwowych (PIT, CIT, VAT, akcyza) jak i samorządowych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny). W sumie zidentyfikowano 473 preferencje podatkowe, z czego 74% zostało objętych analizą wartościową.

>> Czytaj także: Co to je...

Polski system podatkowy, podobnie jak wiele innych na świecie, obejmuje szereg preferencji podatkowych. Celem tych preferencji jest nie tylko stymulowanie określonych zachowań podatników, lecz także wsparcie dla konkretnych sektorów gospodarki, zmiana progresywności systemu podatkowego czy też zachęcanie do określonych działań.

Czytaj więcej 30 stycznia 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu