polisa na zycie

Ubezpieczenie na życie ma na celu ochronę życia i zdrowia osobie ubezpieczonej poprzez zagwarantowanie świadczeń, takich jak umówiona suma ubezpieczenia, renta lub inne świadczenie, w przypadku śmierci, osiągnięcia określonego wieku lub nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonej osoby.

Kwestie umowy ubezpieczenowej są regulowane przez polskie prawo, a dokładnie przez Kodeks Cywilny. Zgodnie z art. 805 KC towarzystwo ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty umówionego świadczenia, a ubezpieczający do opłacenia składki. Szczegółowe regulacje dotyczące umowy ubezpieczenia życiowego znajdują się w przepisach art. 805-820 KC.

Kiedy powstały ubezpieczenia na życie?

Historycy odkryli ślady pierwszych umów zawierających elementy ubezpieczeń na życie już w Starożytnym Rzymie. Okazuje się, że rzymscy obywatele zrzeszali się w tzw. kluby pogrzebowe (z ang. burial clubs), do których wpłacali składki przeznaczane na pokrycie kosztów pogrzebów członków klubu lub bliskich członka klubu. Część z klubów pogrzebowych zapewniała rekompensatę finansową jeżeli bliski zmarł.

Pierwsze ubezpieczenie na życie zostało podpisane na londyńskim Royal Exchange w 1583 r. wówczas Richard Martin ubezpieczył Williama Gybbsona na wypadek śmierci. Jednak rynek na polis życie przeżył rozkwit i rozwinął się znacznie później, bo dopiero w latach 50. XVIII wieku. Dopiero wtedy odkrycia matematyczne zaczęły umożliwiać kalulowanie ryzyka ubezpieczeniowego na podstawie tabeli trwania życia, tj. szacować potencjalne ryzyko związane z przyjęciem danej osoby do ubezpieczenia.

Więcej informacji o historii rynku ubezpiczeń znajdziesz w tekście poświęconym historii tego jak narodził się współczesny rynek ubezpieczeniowy. Więcej informacji znajdziesz w tekście podlinkowanym poniżej.


Czytaj więcej
facebook linkedin link search star star-empty menu