globalne rynki

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że w tym tygodniu rząd podejmie decyzję dotyczącą dalszych losów stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obecnie obowiązuje ona do końca marca bieżącego roku, lecz istnieje możliwość powrotu do stawki 5 proc. już od 1 kwietnia. Jakie są potencjalne skutki tej decyzji i jak wpłynie ona na ceny żywności?

Decyzja rządu w krzywym zwierciadle polityki i ekonomii

Według ministra finansów, w przyszłym tygodniu poznamy ostateczną decyzję dotyczącą stawki VAT na żywność. Ekonomia wskazuje na powrót do pierwotnej stawki VAT, co byłoby korzystne dla budżetu państwa, mając na uwadze oczekiwane wpływy z tego tytułu na rok 2024. Jednakże zbliżające się wybory samorządowe mogą wpłynąć na decyzję rządu, unikając potencjalnego społecznego niezadowolenia.

>> Czytaj >> VAT dla branży beauty — premier zapowiada nowe stawki!

Czynniki wpływające na ceny żywności

Obecnie ceny żywności budzą wiele emocji, szczególnie w kontekście "wojen cenowych" między dyskontami. Jednakże zmiany cen mogą być również efektem spadków na rynkach międzynarodowych, takich jak zniżka indeksu FAO, mierzącego ceny żywności na globalnych rynkach. Dodatkowo, wzrost wynagrodzeń w Polsce może wpłynąć na koszty producentów, mając wpływ na ostateczne ceny produktów spożywczych.

>> Czytaj >> Koniec wakacji kredytowych w 2024? Plan gospodarczy, VAT na żywność, podatki, i podwyżki

Perspektywy na nadchodzący okres

Nadchodzący sezon wiosenno-letni może przynieść zmiany cen owoców i warzyw, choć niektóre produkty mogą odbiegać od ogólnego trendu ze względu na czynniki takie jak import z Ukrainy. Istnieje także możliwość, że z końcem I kwartału rząd zdecyduje się na zniesienie "zerowego" VAT na żywność, przywracając stawkę VAT do 5 proc. na podstawowe produkty spożywcze.

Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział, że w tym tygodniu rząd podejmie decyzję dotyczącą dalszych losów stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze. Obecnie obowiązuje ona do końca marca bieżącego roku, lecz istnieje możliwość powrotu do stawki 5 proc. już od 1 kwietnia. Jakie są potencjalne skutki tej decyzji i jak wpłynie ona na ceny żywności?

Czytaj więcej 5 marca 2024

Cena akcji Pekao SA w dniu poniedziałek, 28 sierpnia, przyciągnęła uwagę inwestorów, otwierając drzwi do analizy, jak gigantyczny sektor bankowy rozpoczął ostatni wakacyjny tydzień. W czasach dynamicznych zmian na rynkach finansowych, szczególnie w sektorze bankowym, niezwykle ważne jest zrozumienie czynników wpływających na zmienność i wydźwięk notowań. Ten artykuł zajmie się analizą zmienności kursu akcji Pekao SA, przyglądając się zarówno wydarzeniom rynkowym, gospodarczym oraz politycznym, które miały wpływ na tę sytuację, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023

Dziś, piątek 18 sierpnia, to istotny dzień dla inwestorów, gdyż nasza uwaga skupia się na tym, jak akcje Santandera zachowują się w obliczu zmieniającej się sytuacji rynkowej. W tym artykule przeanalizujemy wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, jak i politycznych, na notowania akcji Santandera oraz przyjrzymy się, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na obecne ruchy cenowe i ogólne tendencje na światowych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby zrozumieć, jak może kształtować się obecny krajobraz inwestycyjny i jakie scenariusze mogą mieć wpływ na nasze decyzje inwestycyjne w ciągu dnia.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu