cena akcji mbank

W ostatnich sześciu miesiącach, od 3 lipca 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku, notowania spółki mBank uległy dynamicznym zmianom, odzwierciedlając niestabilność warunków rynkowych. Cena akcji podlegała wahaniom, osiągając zarówno imponujące maksima, jak i minimum, co jest rezultatem różnorodnych czynników wpływających na sektor finansowy.

Wartościowe dane dotyczące kursu, wolumenu obrotu oraz obrotów rynkowych pozwalają na lepsze zrozumienie aktualnej sytuacji spółki na giełdzie. Analiza tych parametrów może dostarczyć inwestorom istotnych informacji dotyczących zmienności rynkowej oraz aktywności inwestycyjnej. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom mBanku w ostatnich miesiącach, a także spróbujemy zidentyfikować główne czynniki wpływające na cenę akcji spółki.

Wykres mBank

Notowania mBank

W ostatnich sześciu miesiącach notowania akcji mBanku (MBANK) na warszawskiej giełdzie uległy znacznej zmienności. Od 3 lipca 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku cena akcji wzrosła o imponujące 29,28%, osiągając maksymalny poziom 583,60 zł dnia 5 grudnia 2023 roku. Niemniej jednak, warto zauważyć, że kurs odnotował również minimum na poziomie 371,80 zł 4 października 2023 roku.

Średnia cena akcji mBanku w analizowanym okresie wyniosła 472,83 zł. Ruchy te odzwierciedlają aktywność inwestorów na rynku, gdzie wolumen obrotu osiągnął 3 544 414 sztuk, przekładając się na średni dzienny wolumen obrotu na poziomie 27 909 sztuk. Całkowite obroty wyniosły 1 686,219 mln zł, przy średnich obrotach wynoszących 13,277 mln zł. Ta zmienność cen akcji oraz intensywność handlu na rynku mogą być rezultatem różnych czynników, takich jak ogólne warunki rynkowe, wyniki finansowe banku czy zdarzenia zewnętrzne wpływające na sektor finansowy.

...

W ostatnich sześciu miesiącach, od 3 lipca 2023 roku do 3 stycznia 2024 roku, notowania spółki mBank uległy dynamicznym zmianom, odzwierciedlając niestabilność warunków rynkowych. Cena akcji podlegała wahaniom, osiągając zarówno imponujące maksima, jak i minimum, co jest rezultatem różnorodnych czynników wpływających na sektor finansowy.

Czytaj więcej 3 stycznia 2024

W dniu 2 stycznia analizujemy, jak kształtuje się kurs akcji mBank na giełdzie papierów wartościowych. Analiza wartości akcji mBank w dniu 2 stycznia ma znaczenie dla inwestorów, analityków oraz wszystkich zainteresowanych kondycją polskiego sektora finansowego. mBank, będący jednym z pionierów bankowości internetowej w Polsce, pełni istotną rolę w kształtowaniu się polskiego rynku bankowego. W artykule przyjrzymy się uważnie dynamice kursu akcji mBank w dniu 2 stycznia, analizując czynniki wpływające na ich cenę oraz próbując zrozumieć, jakie wydarzenia mogą wpłynąć na dalszy rozwój sytuacji na rynku finansowym.

Czytaj więcej 2 stycznia 2024

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

Kurs akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym, stanowi przedmiot intensywnego zainteresowania inwestorów. Notowania tej instytucji finansowej podlegają dynamicznym zmianom, odzwierciedlając warunki rynkowe, makroekonomiczne trendy oraz specyfikę sektora bankowego. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się aktualnemu kursowi mBanku, analizując notowania, wykresy oraz zmienność cen akcji w ostatnim czasie.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

W dniu dzisiejszym, tj. 5 grudnia, uwaga uczestników rynku skierowana jest na dynamiczne zmiany kursów akcji, a jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym jest mBank. W niniejszym artykule przyjrzymy się bieżącej sytuacji kursowej akcji mBank, analizując ich aktualną wartość oraz potencjalne czynniki wpływające na te zmiany.

Czytaj więcej 5 grudnia 2023

Decyzje inwestycyjne często wymagają solidnej analizy i zrozumienia, jakie czynniki wpływają na zachowanie akcji danej spółki na giełdzie. Dlatego też, zanim podejmiemy decyzję o zakupie czy sprzedaży, warto przyjrzeć się bliżej sytuacji rynkowej. W tym kontekście, sprawdzenie aktualnych wahań kursu akcji mBanku we wtorek, 28 listopada, może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów. Zmienność notowań spółki mBank w ostatnich dniach jest kluczowym elementem, który budzi zainteresowanie zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę na rynku finansowym. Analiza tych wahań pozwala lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ceny akcji mBanku oraz jak rynek reaguje na zmieniające się warunki ekonomiczne i biznesowe.

Czytaj więcej 28 listopada 2023

W dniu 23 listopada 2023 roku rynek finansowy ponownie skupił swoją uwagę na dynamicznych zmianach kursu akcji spółki mBank. To, co dzieje się z ceną tych papierów wartościowych, stanowi obecnie punkt centralny dla inwestorów, analityków i wszystkich zainteresowanych bieżącym stanem sektora bankowego. Warto bliżej przyjrzeć się, jak zmienność cen akcji mBanku kształtowała się w ostatnich sześciu miesiącach, co stanowi istotny element obecnej panoramy rynkowej. Analiza danych dotyczących kursu odniesienia, ekstremalnych wartości, obrotów i innych istotnych wskaźników pozwoli rzetelniej zrozumieć, jakie czynniki wpływały na wartość akcji tej renomowanej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 23 listopada 2023

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest analizie bieżącej sytuacji na rynkach finansowych, skupiając się szczególnie na dynamicznych wydarzeniach związanych z kursem akcji mBank. Data 22 listopada stanowi punkt wyjścia do zgłębienia najnowszych tendencji i zjawisk, które wpływają na notowania tej renomowanej instytucji finansowej. mBank, jako kluczowy gracz na rynku bankowym, obecnie podlega wpływowi różnorodnych czynników, kształtujących jego kurs.

Czytaj więcej 22 listopada 2023

W dzisiejszym pełnym dynamicznych zmian otoczeniu finansowym, inwestorzy i obserwatorzy rynku z niecierpliwością śledzą notowania różnych spółek, szukając kluczowych informacji dotyczących ich wydajności na giełdzie. Jednym z istotnych graczy na polskim rynku kapitałowym jest mBank S.A. Dnia 21 listopada, we wtorek, społeczność inwestorów z pewnością kieruje swoje zainteresowanie w kierunku tego banku, zadając pytanie kluczowe dla każdego uczestnika rynku – ile kosztują akcje mBanku dzisiaj?

Czytaj więcej 21 listopada 2023

Dnia 14 listopada, we wtorek, warto zastanowić się nad aktualnymi notowaniami akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmieniające się ceny akcji odzwierciedlają dynamiczne warunki giełdowe, stanowiące przedmiot zainteresowania zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy śledzą bieżące wydarzenia gospodarcze.

Czytaj więcej 14 listopada 2023

W piątek, 10 listopada, uwaga inwestorów skupiła się na jednym z czołowych graczy na polskim rynku bankowym – mBank. W tym artykule dokładnie przyjrzymy się, jak kształtowały się ceny akcji tej renomowanej instytucji finansowej w tym istotnym dniu, analizując czynniki wpływające na ich wartość, prezentując wykresy oraz zestawiając to z innymi istotnymi wskaźnikami rynkowymi. Dowiedzmy się, jakie informacje kryją się za kursem akcji mBank i jakie decyzje inwestorów mogą być podyktowane analizą tej ważnej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 10 listopada 2023

Dnia 6 listopada dokładnie przeanalizujemy kursy akcji mBank, rzucając światło na zmiany w ich wartości od ustalonej daty początkowej, czyli 3 sierpnia 2023 roku, do chwili najnowszego badania. Zmienne procentowe, skrajne wartości minimalne i maksymalne, a także inne kluczowe wskaźniki pozwolą nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wycenę akcji mBank, a także jak inwestorzy reagują na dynamiczne warunki rynkowe. Prześledzenie tych informacji pozwoli nam na obiektywną ocenę obecnej sytuacji spółki na rynku kapitałowym oraz na zarysowanie potencjalnych trendów i prognoz na najbliższy okres. Serdecznie zapraszamy do lektury, która pozwoli zgłębić aktualne notowania mBank i zrozumieć, jak kształtuje się obecnie sytuacja tej instytucji na rynku akcji.

Czytaj więcej 6 listopada 2023

17 października to dzień, który wielu inwestorów obserwuje z niecierpliwością, starając się zrozumieć, jak najnowsze wydarzenia wpłyną na kursy akcji w sektorze bankowym. Jednym z kluczowych graczy tego sektora na polskim rynku jest mBank, instytucja finansowa z długą historią i wpływem na kształtowanie się krajobrazu finansowego.

Czytaj więcej 17 października 2023

Dzisiaj, 13 października, inwestorzy śledzą z uwagą wydarzenia na rynku, a szczególnie interesują się kursem akcji mBanku. To niezwykle istotna data, która może przynieść istotne zmiany w notowaniach spółki. W niniejszym artykule zajmiemy się analizą bieżącej sytuacji na rynku, przyjrzymy się, jak kształtuje się kurs akcji mBanku, oraz postaramy się przewidzieć, jakie reakcje mogą mieć miejsce w świetle dzisiejszych wydarzeń. Ponadto, rzucimy okiem na sektor bankowy jako całość, aby zrozumieć ewentualne wpływy zewnętrzne na notowania mBanku. Czy piątek, 13-tego, przyniesie jakieś zaskoczenia inwestorom? O tym dowiecie się, czytając dalszą część analizy.

Czytaj więcej 13 października 2023

W dniu 11 października, czyli środę, inwestorzy śledzący rynek finansowy z pewnością zwracają szczególną uwagę na notowania spółek sektora bankowego, a wśród nich szczególnie interesują się akcjami mBanku. To właśnie w tym kontekście ukierunkowanym na sektor bankowy, który stanowi ważny wskaźnik zdrowia gospodarki, rozgrywają się dzisiejsze wydarzenia na giełdzie.

Czytaj więcej 11 października 2023

W dniu 5 października inwestorzy z uwagą śledzili notowania akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmienna sytuacja rynkowa, uwarunkowania makroekonomiczne oraz wewnętrzne czynniki wpływające na banki mogą wprowadzać znaczące fluktuacje w cenach akcji, co sprawia, że analiza zmienności staje się niezwykle istotnym elementem dla inwestorów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie kluczowych informacji dotyczących notowań akcji mBanku w okresie od 4 września do 5 października 2023 roku.

Czytaj więcej 5 października 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na jednym z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym – mBank. Dnia 4 października przyjrzymy się bieżącym notowaniom akcji tej instytucji, starając się zrozumieć, jak zmienia się ich wartość podczas dzisiejszej sesji giełdowej. Analiza kursu, stopnia zmienności oraz przebiegu wykresu stanowi nieocenione narzędzie dla inwestorów i obserwatorów rynku. Oczekuje nas dogłębne spojrzenie na to, co kształtuje aktualne trendy w wycenie akcji mBanku. Również czynniki zewnętrzne, takie jak wydarzenia polityczne czy gospodarcze, mają wpływ na notowania. Czy mBank reaguje na aktualne wydarzenia, czy może jest jednym z tych stabilnych elementów w gąszczu rynkowych zmian?

Czytaj więcej 4 października 2023

W dniu 3 października kierujemy nasze spojrzenie na akcje mBank SA, starając się odkryć aktualny obraz notowań, ich dynamikę oraz potencjalne trendy na rynku kapitałowym. W świecie finansów, gdzie zmienność jest jednym z kluczowych elementów, zrozumienie, jak kształtują się notowania tej renomowanej instytucji, staje się istotne dla inwestorów oraz osób śledzących bieżące wydarzenia na parkiecie. Zapraszamy do zgłębienia aktualnych danych dotyczących cen akcji mBanku SA, przyjrzenia się ich ostatnim fluktuacjom oraz analizy, jak mogą wpłynąć na portfele inwestorów.

Czytaj więcej 3 października 2023

Dnia 2 października, inwestorzy śledzący notowania mBanku mają okazję zgłębić aktualną sytuację na rynku finansowym. Cena akcji mBanku, wykresy oraz poziom zmienności stanowią istotne elementy, które wpływają na decyzje inwestycyjne. W tym kontekście, warto przyjrzeć się bliżej, jak kształtuje się obecnie sytuacja na giełdzie w przypadku tego polskiego banku.

Czytaj więcej 2 października 2023

W dzisiejszym artykule pragniemy skoncentrować się na analizie sytuacji na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego. Naszym głównym obiektem zainteresowania jest mBank, instytucja bankowa o ugruntowanej pozycji na polskim rynku. Pragniemy przyjrzeć się dokładnie notowaniom akcji mBanku, zrozumieć dynamikę ich kursu oraz zbadać zmienność cenową we środę, 27 września.

Czytaj więcej 27 września 2023

Skupimy się dziś na notowaniach akcji mBanku S.A. oraz ich zmienności w dniu wtorkowym, tj. 26 września. Dla inwestorów i osób śledzących sytuację na rynku finansowym informacje dotyczące aktualnych cen akcji i ich zmienności są kluczowe. Przyjrzymy się bliżej temu, jakie były notowania mBanku w tym dniu oraz jakie czynniki mogły wpływać na ich zmienność. Pogłębimy również naszą analizę, aby zrozumieć, jakie wydarzenia mogą mieć wpływ na przyszłe kształtowanie się cen akcji tej instytucji finansowej. Zapraszamy do lektury, aby poznać aktualne informacje na temat akcji mBanku we wtorek, 26 września.

Czytaj więcej 26 września 2023

Kurs akcji mBank w dniu 7 września stał się jednym z centralnych punktów zainteresowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ogłoszonej popołudniem poprzedniego dnia, która dotyczyła obniżenia stóp procentowych. Ta nagła zmiana w polityce monetarnej wzbudziła falę spekulacji i zainteresowania inwestorów, wprowadzając niepewność na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 7 września 2023

Wchodząc w nowy tydzień, inwestorzy wyczekują informacji na temat cen akcji spółki mBank. To właśnie dziś, w poniedziałek, 28 sierpnia, na rynkach finansowych ujawni się, ile kosztują akcje tej renomowanej instytucji. Analiza notowań, dynamiki zmian oraz wykresów cenowych stanowi niezwykle ważny element dla inwestorów, dostarczając istotnych informacji o bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym danym notowań akcji mBanku, próbując zrozumieć, jak zmienia się wartość tej spółki oraz jakie czynniki wpływają na jej kurs. Dodatkowo, przeanalizujemy dane historyczne, by uzyskać pełniejszy obraz ewolucji cen akcji mBanku.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W ostatnim czasie na rynkach finansowych obserwowaliśmy znaczną wzmożoną zmienność notowań wielu instrumentów. Wzrost niepewności wynikający z globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, polityczne napięcia czy wahania indeksów giełdowych, wpłynął na znaczną fluktuację cen aktywów na całym świecie. W tym kontekście warto ponownie skupić się na polskim sektorze bankowym, a konkretnie na notowaniach spółki mBank.

Czytaj więcej 26 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu