21 sierpnia 2023

Santander – kurs akcji, wykres, notowania – poniedziałek, 21 sierpnia. Co się dzieje na rynkach? Jak reaguje sektor bankowy?

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Rynki finansowe stanowią dynamiczne środowisko, które podlega ciągłym zmianom i wpływom różnorodnych czynników. W tym kontekście sektor bankowy odgrywa istotną rolę, będąc jednym z kluczowych wskaźników zdrowia gospodarki. W dniu Poniedziałku, 21 sierpnia, rynki finansowe ponownie przyciągają uwagę, a w szczególności sektor bankowy staje się obiektem szczególnej analizy. W artykule tym skupimy się na Santanderze – jednym z wybitnych graczy na rynku finansowym. Analizując kurs akcji oraz notowania Santandera, postaramy się zrozumieć, jakie wydarzenia wpływają na rynek i w jaki sposób sektor bankowy reaguje na zmieniające się warunki.

Santander wykres

Santander notowania

W ciągu ostatniego kwartału kurs akcji Santander Bank doświadczył istotnej zmienności, co stanowi ważne zjawisko dla inwestorów i obserwatorów rynkowych. Analizując dostarczone dane, można zauważyć kilka kluczowych aspektów dotyczących zmienności kursu akcji Santander Bank:

Zmiana procentowa i wartość: Kurs odniesienia akcji wynosił 326,0000 zł w dniu 23 maja 2023 roku. W badanym okresie kurs akcji wzrósł o znaczące 44,4000 zł, co stanowi wzrost o 13,62%. Ten wyraźny wzrost wartości akcji w stosunku do wartości początkowej wskazuje na znaczące zmiany w wycenie spółki w ostatnim kwartale.

Zmienność kursu: Ruchy cenowe akcji Santander Bank w badanym okresie były znaczne. Wartość minimalna kursu akcji wynosiła 326,0000 zł, osiągnięta 18 maja 2023 roku. Natomiast maksymalna wartość kursu wyniosła 419,0000 zł, osiągnięta 19 lipca 2023 roku. Różnica między tymi dwoma wartościami wyniosła 93,0000 zł, co świadczy o znaczących wahaniach cenowych.

Średni kurs: Średnia wycena akcji Santander Bank w badanym kwartale wyniosła 380,3231 zł. To wartość, wokół której koncentrowały się zmiany cenowe, pokazując, że mimo zmienności, kurs akcji wracał do pewnego poziomu równowagi.

Wolumen obrotu: Wolumen obrotu akcjami Santander Bank wyniósł 4 797 554 sztuki, a średni wolumen obrotu wyniósł 73 809 sztuk. To odzwierciedla aktywność inwestorów na rynku w trakcie badanego okresu.

Obroty: Całkowite obroty wyniosły 1 807,177 mln zł, a średnie obroty wyniosły 27,803 mln zł. Te liczby ukazują wartość akcji, która zmieniła właściciela w trakcie ostatniego kwartału.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu