zmienność

W dniu 26 października, wszyscy zainteresowani rynkiem finansowym, a zwłaszcza akcjami PKO BP, z utęsknieniem wypatrują kolejnych wydarzeń. Dzisiejszy dzień obiecuje być istotny dla inwestorów śledzących kurs tej renomowanej spółki. Warto wnikliwie przyjrzeć się, jakie czynniki mogą wpłynąć na kurs akcji PKO BP i jakie decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w świetle dzisiejszych wydarzeń na rynku. Oto analiza kluczowych zagadnień, które mogą kształtować dzisiejszy dzień inwestycyjny, z naciskiem na PKO BP.

Wykres PKO BP

Notowania PKO BP

W ostatnim półroczu akcje PKO BP przeszły dynamiczne zmiany, odzwierciedlając różnorodne czynniki wpływające na rynek finansowy. Kurs odniesienia na dzień 23 kwietnia wynosił 32,7300 zł, jednak do 25 października zaobserwowano znaczącą zmienność.

Początek okresu przedstawiał się korzystnie dla inwestorów, gdyż notowania rosły. Minimum, które zostało zarejestrowane 4 maja, wynosiło 30,3200 zł, co było relatywnie niewielkim spadkiem w porównaniu do kursu odniesienia. W ciągu kolejnych miesięcy wartość akcji systematycznie rosła, osiągając maksimum na poziomie 44,9300 zł dnia 17 października.

Zmiana kursu akcji w analizowanym okresie wyniosła 28,41%, co przełożyło się na wzrost o 9,3000 zł. Średni kurs w okresie od kwietnia do października wyniósł 36,2525 zł. Jednakże, warto zauważyć, że wahania cenowe były istotne, co mogło być rezultatem różnorodnych czynników rynkowych, w tym zmieniających się warunków gospodarczych, decyzji korporacyjnych czy ogólnych trendów rynkowych.

Wolumen obrotu akcjami PKO BP był znaczący, sięgając 307 117 328 sztuk, z średnim wolumenem obrotu na poziomie 2 399 354 sztuk. Ogólne obroty w pieniądzu wyniosły 11 237,621 mln zł, a średnie obroty dzienne kształtowały się na poziomie 87,794 mln zł. Te liczby świadczą o znacznym zainteresowaniu inwestorów akcjami spółki w omawianym okresie.

Inwestorze, biorąc pod uwagę te dynamiczne zmiany ...

W dniu 26 października, wszyscy zainteresowani rynkiem finansowym, a zwłaszcza akcjami PKO BP, z utęsknieniem wypatrują kolejnych wydarzeń. Dzisiejszy dzień obiecuje być istotny dla inwestorów śledzących kurs tej renomowanej spółki. Warto wnikliwie przyjrzeć się, jakie czynniki mogą wpłynąć na kurs akcji PKO BP i jakie decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w świetle dzisiejszych wydarzeń na rynku. Oto analiza kluczowych zagadnień, które mogą kształtować dzisiejszy dzień inwestycyjny, z naciskiem na PKO BP.

Czytaj więcej 26 października 2023

Podczas dzisiejszej sesji rynkowej przyglądamy się z bliska notowaniom akcji PKO BP. Środa, 11 października, przynosi ze sobą kolejne wyzwania dla inwestorów, a my analizujemy, jak kształtuje się kurs tej ważnej spółki na giełdzie. Czym różnią się notowania w dzisiejszym dniu, jakie trendy rysują się na wykresie, a także jakie czynniki wpływają na zmienność cen akcji PKO BP? Zapraszamy do lektury, aby dowiedzieć się więcej na temat obecnej sytuacji tej renomowanej instytucji finansowej na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 11 października 2023

PKO Bank Polski, będący jednym z najważniejszych graczy na polskim rynku finansowym, od dawna przyciąga uwagę inwestorów i entuzjastów giełdy. Jego akcje są regularnie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, co czyni je dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów. Dla osób zainteresowanych inwestycjami, pytanie brzmi: jakie były ceny akcji PKO BP we środę, 27 września?

Czytaj więcej 27 września 2023

W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się na temacie mBanku i analizie jego notowań oraz kursu akcji. mBank to jedna z czołowych instytucji finansowych w Polsce, a jego akcje odzwierciedlają nie tylko jego własną kondycję, ale także ogólną sytuację na rynku finansowym. Przyjrzymy się, jak kształtuje się kurs akcji mBanku, jakie są najnowsze informacje związane z tą instytucją oraz jakie zmiany miały miejsce na rynku w ostatnich dniach.

Czytaj więcej 12 września 2023

Poniedziałek, 4 września, obiecuje być dniem pełnym napięcia i oczekiwań na rynku finansowym. Dla inwestorów, a zwłaszcza tych zainteresowanych sektorem bankowym, uwaga skupia się na jednym z największych graczy w polskim systemie finansowym – PKO Bank Polski. Warto wiedzieć, że PKO BP jest największym bankiem komercyjnym w Polsce, a jego działania i notowania akcji mają wpływ na ogólną kondycję rynku kapitałowego.

Czytaj więcej 4 września 2023

Na giełdzie papierów wartościowych, każdy dzień to nowa historia pełna wyzwań i możliwości dla inwestorów. Początek września nie jest tu wyjątkiem, a sektor bankowy, w tym bank Santander, odgrywa znaczącą rolę na rynku finansowym. Banki są fundamentem gospodarki, a zmienność w ich notowaniach często odzwierciedla ogólną kondycję rynku. W niniejszym wprowadzeniu przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Santander na początku września, analizując czynniki wpływające na ten sektor. Dodatkowo, postaramy się dostarczyć informacji o najnowszych wydarzeniach, które mogą wpłynąć na te notowania w nadchodzących dniach. Zachęcamy do śledzenia naszej analizy notowań Santander, która może dostarczyć cenne wskazówki inwestycyjne.

Czytaj więcej 1 września 2023

Na dynamicznym rynku finansowym każdy dzień to nowa okazja i wyzwanie dla inwestorów. Początek września nie jest wyjątkiem, a spółki sektora bankowego, w tym Alior Bank, pozostają w centrum uwagi inwestorów. Banki odgrywają kluczową rolę w gospodarce, a ich wydajność i stabilność są często odzwierciedleniem ogólnego stanu rynku finansowego.

Czytaj więcej 1 września 2023

Początek września przynosi nowe możliwości i wyzwania na dynamicznym rynku akcji, a inwestorzy nieustannie śledzą notowania różnych spółek, aby dokonywać mądrych decyzji inwestycyjnych. Jedną z ważnych instytucji finansowych, której kurs akcji jest szczególnie interesujący dla inwestorów, jest Pekao SA. Bank ten odgrywa kluczową rolę na polskim rynku finansowym, dlatego też warto przyjrzeć się jego notowaniom, by zrozumieć, jakie czynniki wpływają na jego wartość.

Czytaj więcej 1 września 2023

W dynamicznym środowisku rynków finansowych, monitorowanie notowań i kursów akcji stanowi istotny element dla inwestorów oraz obserwatorów giełdowych trendów. W dniu 31 sierpnia nasza uwaga skupia się na mBanku, jednym z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zastanawiamy się, jaki był kurs akcji mBanku w tym dniu i jakie czynniki mogły wpłynąć na te notowania. Dowiedzmy się, ile kosztują akcje tego banku pod koniec sierpnia, analizując wykresy i trendy rynkowe. W tym kontekście warto zgłębić, czy zdarzenia makroekonomiczne lub specyficzne wydarzenia miały wpływ na ceny akcji mBanku.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na Alior Banku, jednym z istotnych graczy na polskim rynku finansowym. Prześledzimy aktualny kurs akcji, analizując notowania oraz przyglądając się wykresowi kursu i danym historycznym. Wprowadzimy się także w analizę zmienności cenowej, która jest kluczowym elementem dla inwestorów i obserwatorów rynków. Dowiemy się, jakie czynniki mogą wpływać na wahania kursu akcji Alior Banku i jakie trendy mogą kształtować przyszłe notowania tej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

Dzisiaj skupimy się na notowaniach akcji Pekao SA, jednego z wiodących banków w Polsce. Przyjrzymy się zmienności oraz wahaniom cen akcji, a także przeanalizujemy wykres notowań na czwartek, 31 sierpnia. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jaka była cena akcji Pekao SA w tym dniu i jakie trendy mogły wpłynąć na te notowania. Odkryjmy, ile obecnie kosztują akcje tego bankowego giganta i czy w ostatnim czasie miało miejsce znaczące zdarzenie, które mogło wpłynąć na cenę akcji.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

Śledzenie notowań giełdowych stało się nieodłącznym elementem dla inwestorów i obserwatorów rynku finansowego. W szczególności, data i zmienność cen akcji stanowią kluczowe elementy analizy, umożliwiając zrozumienie dynamiki rynków i nastrojów inwestorów. W niniejszym artykule skupimy się na notowaniach spółki Alior Bank, jednego z kluczowych graczy w sektorze bankowym. Przyjrzymy się bliżej wykresowi cen akcji, analizie zmienności oraz wahaniom cenowym, aby lepiej zrozumieć, jak przebiegała sytuacja w danym okresie. Dodatkowo, postaramy się odpowiedzieć na pytanie, ile obecnie kosztują akcje spółki Alior Bank, w kontekście analizy rynkowej i ewentualnych wpływów zewnętrznych czynników na cenę akcji.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

Dynamika rynków finansowych wciąż budzi zainteresowanie inwestorów, a śledzenie bieżących notowań akcji staje się nieodłącznym elementem dla tych, którzy monitorują sytuację na giełdzie. W szczególności, data 20 sierpnia przyciągnęła uwagę wielu obserwatorów, gdyż była to kolejna okazja do przyjrzenia się akcjom Pekao SA. Spółka ta, będąca ważnym graczem na rynku finansowym, wywołała falę spekulacji i analiz dotyczących jej notowań w tym konkretnym dniu.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

Rynki finansowe wciąż pulsują w dynamicznym rytmie, a sektor bankowy odgrywa kluczową rolę w tym nieustannym tańcu zmian. Wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, przyniósł kolejną fascynującą odsłonę analizy rynkowej, a główną bohaterką tego dnia była renomowana instytucja finansowa – Santander. W tym dniu inwestorzy i obserwatorzy rynku wraz z zainteresowaniem skierowali swoją uwagę na notowania akcji Santander, dążąc do zrozumienia, jakie czynniki wpłynęły na ich wycenę oraz jakie perspektywy kształtują się dla tej instytucji w kontekście szerszego sektora bankowego.

Czytaj więcej 29 sierpnia 2023

Wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, zapisał się na kartach rynków finansowych jako dzień pełen napięć, oczekiwań i dynamicznych zmian. W centrum zainteresowania inwestorów znalazły się akcje jednej z czołowych instytucji na polskiej giełdzie – Pekao SA. Notowania, wykresy i wskaźniki zmienności tego banku stały się obiektem zwracającej uwagę analizy. W tym artykule pragniemy spojrzeć głębiej w tę fascynującą sytuację, badając, co takiego wydarzyło się na rynkach i jakie odbicie znalazło to w sektorze bankowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Czytaj więcej 29 sierpnia 2023

WIBOR – skrót od Warsaw Interbank Offered Rate – jest nieodłącznym elementem układanki finansowej, której ruchy stanowią nie tylko o kondycji sektora bankowego, ale także o funkcjonowaniu gospodarki jako całości. W dzisiejszym, dynamicznym środowisku rynkowym, wykresy, stawki i notowania WIBOR stały się wyznacznikiem, którym warto poświęcić uwagę. Nieustanna zmienność stawek procentowych, a w szczególności ich kluczowego reprezentanta – WIBOR – tworzy tło dla wielu decyzji finansowych podejmowanych na różnych płaszczyznach ekonomicznych.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie rynków finansowych, każdy dzień może przynieść istotne zmiany, które wpływają na wycenę różnych aktywów. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania inwestorów jest sektor bankowy, który nie tylko stanowi ważny element gospodarki, ale również jest barometrem ogólnego stanu finansowego. W tym kontekście, szczególnie istotne są analizy dotyczące notowań poszczególnych banków, takich jak mBank, której […]

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W świecie finansów, gdzie dynamiczne zmiany są nieodłącznym elementem, notowania dużych instytucji finansowych, takich jak Pekao SA, stanowią istotny wskaźnik stanu sektora bankowego. W dniu piątku, 25 sierpnia, oczy rynków były skierowane w stronę tego bankowego giganta, w celu zrozumienia, jak wygląda aktualna sytuacja i w jaki sposób rynki reagują na jego wydźwięk. Warto przyjrzeć się bliżej, jak zmienia się kurs akcji Pekao SA oraz jak sektor bankowy na Giełdzie Papierów Wartościowych reaguje na te wydarzenia.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W dniu piątku, 25 sierpnia, kurs akcji PKO BP stał się przedmiotem szczególnej uwagi na rynkach finansowych. W ostatnim kwartale obserwowana była dynamiczna zmienność wartości tych akcji, co przyciągnęło uwagę inwestorów oraz analityków. W tym artykule skupimy się na analizie cen akcji PKO BP, przyglądając się zarówno bieżącej sytuacji rynkowej, jak i przeszłym wydarzeniom, które wpłynęły na zawirowania i fluktuacje w sektorze bankowym.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie finansów, obserwacja notowań akcji oraz analiza ich zmienności stanowi kluczową część procesu inwestycyjnego. W dniu czwartku, 24 sierpnia, skupiamy naszą uwagę na spółce Pekao SA, jednym z kluczowych graczy na rynku bankowym. Odniesiemy się do aktualnej ceny pojedynczej akcji Pekao SA oraz dokonamy szerokiej analizy zmienności kursu w kontekście ostatniego okresu. Ponadto, spojrzymy na obraz sektora bankowego jako całości, badając kluczowe aspekty jego notowań. Przyjrzyjmy się z bliska notowaniom akcji Pekao SA, odkrywając, jak zmieniała się ich cena i jakie wydarzenia mogły wpłynąć na ten proces w ostatnim czasie.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnym notowaniom akcji spółki Alior Bank na sesji datowanej na 24 sierpnia. Poznamy cenę akcji oraz ewentualne zmiany, które miały miejsce na rynku, co pozwoli nam lepiej zrozumieć obecną sytuację tej spółki na giełdzie. Kurs akcji jest istotnym wskaźnikiem, odzwierciedlającym popyt i podaż na rynku, a także reakcję inwestorów na różne wydarzenia i informacje związane z daną firmą. W dalszej części artykułu przedstawimy aktualne notowanie oraz ewentualne kluczowe czynniki, które mogą wpłynąć na cenę akcji Alior Bank w trakcie dzisiejszej sesji.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W dynamicznym świecie finansów, śledzenie kursów akcji największych banków ma istotne znaczenie dla inwestorów, analityków oraz wszystkich zainteresowanych stanem sektora finansowego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się konkretnie kursowi akcji mBanku w czwartek, 24 sierpnia, oraz dokonamy szerszej analizy stanu sektora bankowego w końcówce tego miesiąca.

Czytaj więcej 24 sierpnia 2023

W fascynującym świecie rynków finansowych, zmienność stanowi nieodłączny element, który odzwierciedla dynamikę i nieprzewidywalność inwestycji. W tym kontekście, akcje Santander (SANPL), jednej z kluczowych instytucji na giełdzie, stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania inwestorów, analityków oraz obserwatorów rynku. Zmienność cenowa, czyli oscylacje w wartościach akcji, jest zawsze obecna, ale jej skala i przyczyny mogą się różnić w zależności od okresu i kontekstu gospodarczego. W niniejszym artykule skupimy się na analizie zmienności, wykresu oraz kluczowych wydarzeń w ostatnim okresie na rynku akcji Santander. Przyjrzymy się również szerszej sytuacji na rynku oraz sektorze bankowym, aby zrozumieć, jak te elementy wpłynęły na wahania cenowe i w jaki sposób można interpretować zmienność w kontekście ogólnych tendencji.

Czytaj więcej 22 sierpnia 2023

W ostatnim kwartale, kurs akcji PKO BP stał się przedmiotem intensywnych obserwacji ze strony rynku finansowego. Wielu inwestorów śledziło z zainteresowaniem, jak akcje tej renomowanej instytucji finansowej reagują na zmieniające się warunki rynkowe oraz makroekonomiczne. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej tej dynamicznej zmienności, kierując naszą uwagę na kluczowe aspekty, które wpływają na wahania kursu akcji.

Czytaj więcej 22 sierpnia 2023

Rynki finansowe stanowią dynamiczne środowisko, które podlega ciągłym zmianom i wpływom różnorodnych czynników. W tym kontekście sektor bankowy odgrywa istotną rolę, będąc jednym z kluczowych wskaźników zdrowia gospodarki. W dniu Poniedziałku, 21 sierpnia, rynki finansowe ponownie przyciągają uwagę, a w szczególności sektor bankowy staje się obiektem szczególnej analizy. W artykule tym skupimy się na Santanderze – jednym z wybitnych graczy na rynku finansowym. Analizując kurs akcji oraz notowania Santandera, postaramy się zrozumieć, jakie wydarzenia wpływają na rynek i w jaki sposób sektor bankowy reaguje na zmieniające się warunki.

Czytaj więcej 21 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na analizie bieżącej sytuacji akcji mBank, jednego z czołowych graczy w polskim sektorze bankowym. Przyjrzymy się uważnie wykresom, notowaniom oraz kursowi akcji mBank, koncentrując się na informacjach dostępnych w czwartek, 17 sierpnia. Będziemy starali się rozwikłać, ile kosztują akcje mBank w tym konkretnym momencie i jakie mogą być przyczyny ewentualnych zmian w wartości tych akcji.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnej sytuacji akcji spółki Alior Bank oraz zastanowimy się nad obecnym kursem tych akcji. W kontekście zmieniającego się krajobrazu sektora bankowego, warto zwrócić uwagę na to, jak Alior Bank radzi sobie w obliczu różnych wyzwań i trendów. Przyglądając się wydarzeniom z czwartku, 17 sierpnia, okaże się, jakie czynniki wpływają na wycenę akcji Alior Bank oraz jakie perspektywy mogą kształtować przyszłość spółki w kontekście ogólnego rynku finansowego.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W środowisku gospodarczym, w którym niemal każda decyzja i wydarzenie mają wpływ na zachowanie rynków finansowych, uwaga inwestorów skupia się na sektorze bankowym. Polski sektor bankowy nie jest wyjątkiem i odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej i globalnej ekonomii. W tym kontekście, wyczekiwane notowania akcji banku Santander na czwartek, 17 sierpnia, stają się istotnym wyznacznikiem trendów i tendencji w sektorze.

Czytaj więcej 17 sierpnia 2023

W dniu 14 sierpnia 2023 roku, na rynkach finansowych w Polsce i na całym świecie, akcje Santander, jednej z kluczowych instytucji bankowych, znalazły się w centrum uwagi, jak wiele innych instytucji bankowych.  To był dzień pełen istotnych wydarzeń, które oddziałujące na sektor bankowy w skali globalnej i lokalnej. W kontekście panującej niestabilności i niepewności w sektorze bankowym, analiza zmienności staje się kluczowym elementem w zrozumieniu aktualnej sytuacji.

Czytaj więcej 14 sierpnia 2023

W dniu 14 sierpnia 2023 roku, rynek finansowy w Polsce został ponownie wstrząśnięty gwałtownymi zmianami w notowaniach akcji bankowych gigantów, takich jak Pekao SA. Wysoka zmienność na rynku bankowym, której jesteśmy świadkami, odzwierciedla dynamiczne wyzwania, z jakimi sektor ten boryka się od pewnego czasu. Decyzje i wydarzenia na skalę globalną oraz lokalną wpływają na ekosystem bankowy, a jednym z kluczowych czynników wpływających na tę zmienność jest niedawna orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie kredytów udzielonych w formie franków szwajcarskich.

Czytaj więcej 14 sierpnia 2023

W dniu 14 sierpnia 2023 roku, rynek akcji stanął w centrum uwagi, a szczególnie notowania spółek sektora bankowego. Na wykresie PKO BP widzimy mocny spadek cen akcji. To właśnie w tej chwili, w poniedziałkowy poranek inwestorzy i analitycy obserwowali z niecierpliwością, jak zmieniają się wartości akcji największych polskich spółek bankowych.

Czytaj więcej 14 sierpnia 2023

W artykule pragniemy skupić się na analizie najnowszych notowań akcji Santander, jednej z kluczowych instytucji w sektorze finansowym. Zanurzymy się w wykresach oraz istotnych wydarzeniach, które wpłynęły na kurs akcji w dniu piątkowym, 11 sierpnia. Santander, jako renomowana firma działająca w obszarze bankowości, przyciąga uwagę zarówno doświadczonych inwestorów, jak i obserwatorów rynku, tworząc fascynujący kontekst dla analizy.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule pragniemy przyjrzeć się najnowszym notowaniom akcji mBanku, jednego z kluczowych graczy na dynamicznym rynku sektora bankowego. Analiza tych notowań ma na celu rzucić światło na obecny stan oraz ewentualne trendujące wydarzenia na rynku finansowym. Piątkowe notowania, datowane na 11 sierpnia, stanowią interesujący obszar analizy, gdyż mBank, jako istotna instytucja w dziedzinie bankowości, przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i obserwatorów rynku.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule skupimy się na analizie najnowszych notowań akcji Alior Bank, jednego z ważnych graczy na polskim rynku finansowym. Obejrzymy uważnie wykresy oraz istotne wydarzenia, które wpłynęły na kurs akcji w miniony piątek, 11 sierpnia. Alior Bank, jako istotna instytucja w sektorze bankowym, przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i obserwatorów rynkowych.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule zajmiemy się analizą aktualnych notowań akcji spółki PKO BP oraz rzucimy światło na obecne wydarzenia zachodzące na rynkach finansowych. PKO BP, jako istotny gracz w sektorze bankowym, przyciąga uwagę zarówno inwestorów, jak i obserwatorów rynkowych. Będziemy przyglądać się dynamice kursu akcji w ostatnim okresie oraz istotnym czynnikom wpływającym na tę sytuację. Wprowadźmy się zatem w świat notowań, trendów i wydarzeń, które kształtują obraz obecnej kondycji spółki PKO BP na tle szerszego krajobrazu rynków finansowych.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023

Zapraszamy do analizy notowań akcji Pekao SA, wiodącej instytucji finansowej sektora bankowego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się wykresom oraz kluczowym wydarzeniom, które wpłynęły na kurs akcji w piątek, 22 sierpnia. Bank Pekao SA, będący jednym z czołowych graczy na polskim rynku bankowym, cieszy się uwagą inwestorów ze względu na swoje pozycjonowanie, stabilność oraz wpływ na kształtowanie się trendów w sektorze. 

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023

Polski Bank Pekao SA, jako jedna z największych i najbardziej prestiżowych instytucji finansowych w Polsce, zajmuje ważne miejsce w indeksie WIG20, który grupuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania Pekao SA odzwierciedlają nie tylko stan samego banku, ale także są ważnym wskaźnikiem stanu polskiej gospodarki.

Czytaj więcej 2 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu