7 grudnia 2023

Rewolucyjny wyrok TSUE. Nowe światło dla frankowiczów czy mocne narzędzie przeciwko bankom?

< 1 minuta czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) ogłosił swoje orzeczenie w sprawie frankowiczów, w odpowiedzi na pytania skierowane przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia. Decyzja ta dotyczyła kluczowych kwestii rozliczeń pomiędzy frankowiczami a bankami, a jej wpływ na sytuację konsumentów może być istotny.

TSUE zobowiązał sądy krajowe do badania z urzędu, czy postanowienia umowy mają nieuczciwy charakter i nakazał wyłączanie stosowania nieuczciwych warunków umownych, aby nie miały one skutków wobec konsumenta. Trybunał podkreślił, że konsument nie musi składać sformalizowanego oświadczenia przed sądem, aby skorzystać z ochrony przewidzianej w dyrektywie dotyczącej nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich.

Warto zauważyć, że TSUE uznał, iż zobowiązanie konsumenta do składania osobnego oświadczenia w celu dochodzenia roszczeń mogłoby odstraszyć konsumentów od zgłaszania żądań przed sądem. To z kolei mogłoby sprzyjać bankom, które odrzucają przedsądowe żądania konsumentów w sprawie stwierdzenia nieuczciwego charakteru klauzul umowy.

Trybunał zajął się także kwestią obniżenia przez sąd kwot dochodzonych przez konsumenta od banku o równowartość odsetek. Jednoznacznie stwierdził, że prawo unijne uniemożliwia żądanie przez bank rekompensaty przekraczającej zwrot kapitału oraz ustawowe odsetki za zwłokę, liczonych od dnia wezwania do zapłaty.

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia wnioskował również o wyjaśnienie, czy sankcja bezskuteczności umowy ma skutek wsteczny po złożeniu przez konsumenta oświadczenia o braku zgody na utrzymanie w mocy postanowienia umowy. Ponadto sąd pytał o bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot świadczenia spełnionego na podstawie umowy.

To orzeczenie TSUE może znacząco wpłynąć na sytuację frankowiczów w Polsce, zmieniając zasady rozliczeń z bankami i zwiększając ochronę konsumentów w przypadku umów kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Eksperci zauważają, że liczba wyroków korzystnych dla kredytobiorców rośnie, co może stanowić pozytywny sygnał dla posiadaczy kredytów frankowych. Oczekuje się, że orzeczenie to skłoni również inne sądy do uwzględniania podobnych argumentów i zapewni dodatkowe wsparcie dla frankowiczów w dochodzeniu swoich praw.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu