wskaźnik koszty/dochody

Jak donoszą media, grupa Santander Bank Polska odnotowała imponujący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku, osiągając 1.528,8 mln zł w porównaniu do 279,4 mln zł rok wcześniej. To o 3,7 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Wyniki za trzeci kwartał 2023 roku pokazały wzrost zysku netto o 447 proc. rdr i 35 proc. kdk, a po trzech kwartałach zysk netto grupy Santandera osiągnął 3,85 mld zł w porównaniu do 1,9 mld zł w poprzednim roku.

Warto również zauważyć, że wynik odsetkowy banku za trzeci kwartał przekroczył oczekiwania analityków, wzrastając o 4,1 proc. rdr. Skumulowana marża odsetkowa netto za I-III kwartał 2023 r. wyniosła 5,37 proc., a wynik z opłat i prowizji był nieco poniżej prognoz rynkowych.

Koszty banku w trzecim kwartale wyniosły 1.083 mln zł, zgodnie z oczekiwaniami, a wskaźnik koszty/dochody spadł z 41,9 proc. do 29,6 proc. Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów były niższe od prognoz, a koszt ryzyka kredytowego wzrósł do 0,77 proc.

Konsolidowane należności brutto od klientów zwiększyły się o 3,8 proc., osiągając 164,4 mld zł, a zobowiązania wobec klientów wzrosły o 6,9 proc., osiągając 210 mld zł na koniec III kwartału 2023 roku.

Te wyniki potwierdzają dynamiczny rozwój Santander Bank Polska, co może przyciągnąć uwagę inwestorów i klientów, szczególnie w kontekście stabilnego otoczenia stóp procentowych i strategicznych decyzji podejmowanych przez bank.

...

Jak donoszą media, grupa Santander Bank Polska odnotowała imponujący wzrost zysku netto w trzecim kwartale 2023 roku, osiągając 1.528,8 mln zł w porównaniu do 279,4 mln zł rok wcześniej. To o 3,7 proc. więcej niż prognozowali analitycy. Wyniki za trzeci kwartał 2023 roku pokazały wzrost zysku netto o 447 proc. rdr i 35 proc. kdk, a po trzech kwartałach zysk netto grupy Santandera osiągnął 3,85 mld zł w porównaniu do 1,9 mld zł w poprzednim roku.

Czytaj więcej 25 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu