7 sierpnia 2023

Solidny okres dla Banku Pekao SA, wzrosty w kluczowych obszarach

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Bank Pekao kontynuuje swoje pozytywne osiągnięcia, odnotowując wzrosty w kluczowych segmentach swojej działalności. Wyraźne odbicie w sektorze bankowości detalicznej oraz silne wyniki w obszarze bankowości dla firm przyczyniły się do osiągnięcia bardzo dobrego wyniku kwartalnego. W rezultacie, Bank Pekao znowu udowodnił swoją siłę bilansową oraz odporność, co potwierdził również test warunków skrajnych przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), w którym bank zajął pozycję lidera jako najbezpieczniejszy bank w Europie.

Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, podkreślił, że drugi kwartał i całe półrocze to okres udanych osiągnięć. Bank wyraża skuteczne dostosowanie się do potrzeb klientów poprzez atrakcyjne oferty oraz efektywne zarządzanie aktywami i kosztami. Takie podejście umożliwia Bankowi Pekao jeszcze lepsze wsparcie dla polskiej gospodarki, rodzin i przedsiębiorców, włącznie z ofertą kredytów rolniczych oraz udziałem w programach rządowych dotyczących mieszkalnictwa. Leszek Skiba zaznaczył również znaczenie kapitałowej siły Banku oraz jego pierwszego miejsca w teście EBA w Europie.

Bank Pekao odnotował konsolidowany zysk netto w wysokości 1,693 mld zł w II kwartale 2023 roku, co stanowi ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem z 2022 roku i 17-procentowy wzrost w stosunku do pierwszego kwartału tego roku. Pierwsze półrocze zakończyło się zyskiem netto na poziomie 3,140 mld zł w porównaniu do 1,375 mld zł rok wcześniej. Skalowanie działalności, korzystne wyniki we wszystkich segmentach, wyższe przychody odsetkowe oraz mniejsze rezerwy i składki rok do roku przyczyniły się do istotnego wzrostu zysku.

W testach warunków skrajnych przeprowadzonych przez EBA, Bank Pekao okazał się jednym z najsilniejszych banków w Europie w kontekście odporności na negatywne scenariusze makroekonomiczne. Spośród 70 instytucji objętych badaniem, Bank Pekao S.A. był jednym z dwóch banków, które nie odnotowały spadku wskaźników kapitałowych w scenariuszu skrajnym. Bank osiągnął wynik podstawowego współczynnika kapitału Tier 1 (CET1) na poziomie 18,6% w scenariuszu bazowym na rok 2025 z 3-letnim zyskiem wynoszącym 12,3 mld zł, oraz 15,4% w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem w wysokości 6,4 mld zł.

Drugie kwartał 2023 roku przyniósł wyraźne odbicie w sektorze bankowości detalicznej. Sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła niemal dwukrotnie w okresie kwiecień-czerwiec, osiągając 1,3 mld zł. Pomyślne trendy sprzedażowe i zaangażowanie w programy mieszkaniowe rządu otwierają drogę do dalszego wzrostu w kolejnych kwartałach.

Warto również podkreślić, że sprzedaż pożyczek gotówkowych znacząco wzrosła, zwiększając się kwartał do kwartału o ponad 20%. Skuteczna cyfryzacja klientów przyczyniła się do tego, że aż 82% tego rodzaju pożyczek zostało sprzedanych zdalnie.

W ciągu pierwszego półrocza zanotowano rekordową sprzedaż nowych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych. Ich liczba wzrosła o 305 tys. kont osobistych, co stanowi wzrost o 14% w porównaniu do pierwszej połowy roku poprzedniego. Z tego ponad 100 tys. kont to rachunki dla osób poniżej 26. roku życia. Bank Pekao zdobył również wyróżnienie w rankingu Złoty Bankier jako najlepszy bank w kategoriach kont osobistych oraz kont dla dzieci.

Bank Pekao rozwija także bankowość mobilną, osiągając liczbę blisko 3 mln aktywnych klientów na koniec półrocza. To zbliża się do strategicznego celu Banku na rok 2024, który wynosi 3,2 mln aktywnych klientów mobilnych.

Kontrola kosztów to kolejny obszar sukcesu Banku Pekao. Wskaźnik koszty/dochody w II kwartale wyniósł 31%. Pomimo wzrostu cen i płac, koszty operacyjne wzrosły w tempie zbliżonym do inflacji.

Bank Pekao utrzymał również standardowe koszty ryzyka na poziomie 51 pb w II kwartale 2023 roku dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu bilansem. Cel strategiczny na koniec strategii w 2024 roku to 50-60 pb.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu