podatek belki

Jak donoszą media, na polskim rynku emerytalnym pojawiła się innowacyjna oferta, która może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Polacy planują swoją przyszłość finansową. Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), oferowany w Polsce przez firmę Finax, przyciąga uwagę jako alternatywa dla tradycyjnych metod oszczędzania na emeryturę. Rozwiązanie to, będące rezultatem unijnej inicjatywy, cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze względu na swoje korzyśxci, takie jak zwolnienie z podatku Belki. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się OIPE, analizując potencjalne zmiany na krajowym rynku emerytalnym i możliwości, jakie stwarza dla przyszłych emerytów.

W obliczu zmieniającej się rzeczywistości demograficznej i potrzeby dostosowania systemów emerytalnych do mobilności pracowników, w Polsce debiutuje Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE). Innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia oszczędzanie bez obciążającego podatkiem Belki, zyskało aprobatę Unii Europejskiej i jest już dostępne dzięki firmie Finax.

OIPE to odpowiedź na obecne wyzwania demograficzne w większości krajów Unii Europejskiej, a jego celem jest zapewnienie obywatelom dodatkowego źródła dochodu na jesień życia. Wprowadzony w Polsce poprzez ustawę z lipca 2023 roku, ten nowoczesny produkt emerytalny daje możliwość korzystania z jednolitych zasad w całej UE.

Juraj Hrbaty, prezes Finax, podkreśla, że OIPE oferuje prostotę i jednolite warunki emerytalne dla wszystkich mieszkańców UE, eliminując dotychczasową fragmentację systemów emerytalnych w poszczególnych krajach. W związku z tym mobilni pracownicy, często podróżujący po Europie w poszukiwaniu pracy, mogą korzystać z jednego, wspólnego produktu emerytalnego.

Ważnym aspektem OIPE jest jego dostępność dla szerokiego grona osób, niezależnie od zatrudnienia czy statusu społecznego. Bezrobotni, studenci czy osoby na urlopach macierzyńskich również mogą inwestować w ten produkt. Dodatkową korzyścią jest możliwość przenoszenia OIPE między krajami UE, co jest istotne dla samozatrudnionych, freelancerów oraz pracowników zatrudnionych międzynarodowo.

Wprowadzenie OIPE jest reakcją na rosnące zapotrzebowanie na elastyczne i uniwersalne produkty emerytalne. Nowość opiera się na niskich kosztach, przejrzystości oraz zgodności z unijnymi przepisami, co zapewnia stabilność i długoterminową opłacalność.

Jak donoszą media, na polskim rynku emerytalnym pojawiła się innowacyjna oferta, która może znacząco wpłynąć na sposób, w jaki Polacy planują swoją przyszłość finansową. Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), oferowany w Polsce przez firmę Finax, przyciąga uwagę jako alternatywa dla tradycyjnych metod oszczędzania na emeryturę. Rozwiązanie to, będące rezultatem unijnej inicjatywy, cieszy się rosnącym zainteresowaniem ze względu na swoje korzyści, takie jak zwolnienie z podatku Belki. W niniejszym artykule dokładniej przyjrzymy się OIPE, analizując potencjalne zmiany na krajowym rynku emerytalnym i możliwości, jakie stwarza dla przyszłych emerytów.

Czytaj więcej 30 października 2023

Jak donoszą dziś media, polityczna scena Polski stała się polem bitwy, gdyż rozliczenia ze stanem finansów państwa stoją w ogniu krytyki zarówno rządu, jak i opozycji. Ostatnie publikacje dotyczące wykonania budżetu państwa za wrzesień wskazują na znaczący wzrost deficytu budżetowego. Dziś przyjrzymy się temu, co kryje się za danymi finansowymi, próbując zrozumieć, czy obawy o katastrofalny stan finansów publicznych są uzasadnione.

Czytaj więcej 24 października 2023

Czym jest podatek od zysków kapitałowych? Podatek od zysków kapitałowych to podatek nakładany na zyski osiągane dzięki inwestycjom kapitałowym. Obowiązuje w większości krajów, opodatkowując dochody z inwestycji w: akcje, obligacje, nieruchomości, fundusze inwestycyjne itp. Jednak podatek od zysków kapitałowych nie dotyka tylko w inwestorów giełdowych, ale także w osoby oszczędzające na lokatach czy rachunkach oszczędnościowych. […]

Czytaj więcej 11 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu