mbank cena akcji

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę. 

Jak kształtowały się notowania mBank i jakie czynniki wpłynęły na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć kompleksowej analizy sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Wykres mBank

Notowania mBank

Zmienność kursu akcji mBank w okresie od września 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku stanowiła istotny element na rynku finansowym, przyciągając uwagę inwestorów dynamicznymi ruchami cenowymi. Kurs odniesienia ustalony na poziomie 400,6000 zł dnia 23 września 2023 roku uległ imponującej zmianie o 37,14%, co przekłada się na kwotę 148,8000 zł na korzyść spółki.

Warto zaznaczyć, że w analizowanym okresie kurs akcji mBank oscylował pomiędzy minimalną wartością 371,8000 zł, zarejestrowaną 4 października 2023 roku, a maksymalnym poziomem 583,6000 zł, osiągniętym 5 grudnia 2023 roku. Ta znacząca amplituda ruchu cenowego odzwierciedla zmienne warunki na rynku oraz wpływ różnorodnych czynników na wartość akcji banku.

Średni kurs akcji mBank w analizowanym okresie wyniósł 503,0677 zł, co stanowi ważny punkt odniesienia dla inwestorów, ukazując dynamikę zmian cenowych na rynku. Ponadto, wolumen obrotu akcjami mBank prezentuje pewne zainteresowanie ze strony inwestorów, osiągając liczbę 2 032 988 sztuk, przy średnim wolumenie na poziomie 31 277 sztuk.

Sumaryczne obroty akcjami mBank osiągnęły 1 025,203 mln zł, co przekłada się na średnie obroty na poziomie 15,772 mln zł dziennie. Tak znaczne obroty potwierdzaj...

W dniu 22 grudnia, otwierając zasłony ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, spojrzenie uczestników rynku skupiało się na wydarzeniach dotyczących jednego z kluczowych graczy w sektorze finansowym – mBank. Niniejszy artykuł stanowi analizę notowań akcji mBank z tego konkretnego dnia, przyglądając się uważnie zmianom w wartości papierów wartościowych i badając czynniki wpływające na ich aktualną cenę.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

W dzisiejszym artykule poświęconym finansowym wydarzeniom, przyglądamy się uważnie notowaniom akcji mBank w kontekście czwartku, 14 grudnia. Zestawiając najnowsze informacje z sektora bankowego, skupimy się na analizie bieżącej sytuacji mBanku, aby zrozumieć, jak zmienne czynniki rynkowe wpływają na wartość akcji tej instytucji.

Czytaj więcej 14 grudnia 2023

Dziś skupimy się na analizie kursu akcji mBanku, przyglądając się ich wartości w poniedziałek, 27 listopada. Zaintrygowani chcemy dowiedzieć się, ile kosztują dziś akcje tej renomowanej instytucji finansowej oraz przeprowadzić dogłębną analizę zmienności, aby zrozumieć, jakie czynniki wpływają na ich aktualne fluktuacje na rynku. Ta analiza może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i osób śledzących bieżący stan sytuacji na rynku finansowym, a my jesteśmy gotowi zgłębić kulisy i sprawdzić, co kieruje wartością akcji mBanku.

Czytaj więcej 27 listopada 2023

Dnia 14 listopada, we wtorek, warto zastanowić się nad aktualnymi notowaniami akcji mBank, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku finansowym. Zmieniające się ceny akcji odzwierciedlają dynamiczne warunki giełdowe, stanowiące przedmiot zainteresowania zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych, którzy śledzą bieżące wydarzenia gospodarcze.

Czytaj więcej 14 listopada 2023

W dzisiejszym notowaniu na giełdzie, tj. 2 listopada, przyjrzymy się aktualnemu kursowi akcji mBank. To ważne zagadnienie dla inwestorów i wszystkich zainteresowanych obserwacją wydarzeń na rynku finansowym. Poznamy cenę jednej akcji mBank oraz ewentualne zmiany, które mogą wpływać na sytuację tej instytucji na rynku kapitałowym. Kursy akcji stanowią kluczowy element analizy dla inwestorów, odzwierciedlając obecny stan i perspektywy danej spółki.

Czytaj więcej 2 listopada 2023

W dniu 11 października, czyli środę, inwestorzy śledzący rynek finansowy z pewnością zwracają szczególną uwagę na notowania spółek sektora bankowego, a wśród nich szczególnie interesują się akcjami mBanku. To właśnie w tym kontekście ukierunkowanym na sektor bankowy, który stanowi ważny wskaźnik zdrowia gospodarki, rozgrywają się dzisiejsze wydarzenia na giełdzie.

Czytaj więcej 11 października 2023

Kurs akcji mBank w dniu 7 września stał się jednym z centralnych punktów zainteresowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) ogłoszonej popołudniem poprzedniego dnia, która dotyczyła obniżenia stóp procentowych. Ta nagła zmiana w polityce monetarnej wzbudziła falę spekulacji i zainteresowania inwestorów, wprowadzając niepewność na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 7 września 2023

Wchodząc w nowy tydzień, inwestorzy wyczekują informacji na temat cen akcji spółki mBank. To właśnie dziś, w poniedziałek, 28 sierpnia, na rynkach finansowych ujawni się, ile kosztują akcje tej renomowanej instytucji. Analiza notowań, dynamiki zmian oraz wykresów cenowych stanowi niezwykle ważny element dla inwestorów, dostarczając istotnych informacji o bieżącej sytuacji na rynku kapitałowym. W tym artykule przyjrzymy się aktualnym danym notowań akcji mBanku, próbując zrozumieć, jak zmienia się wartość tej spółki oraz jakie czynniki wpływają na jej kurs. Dodatkowo, przeanalizujemy dane historyczne, by uzyskać pełniejszy obraz ewolucji cen akcji mBanku.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023

W ostatnim czasie na rynkach finansowych obserwowaliśmy znaczną wzmożoną zmienność notowań wielu instrumentów. Wzrost niepewności wynikający z globalnych wydarzeń, takich jak pandemia COVID-19, polityczne napięcia czy wahania indeksów giełdowych, wpłynął na znaczną fluktuację cen aktywów na całym świecie. W tym kontekście warto ponownie skupić się na polskim sektorze bankowym, a konkretnie na notowaniach spółki mBank.

Czytaj więcej 26 lipca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu