kod blik

Jak donoszą media, w 2024 roku zostaną wprowadzone niższe limity podatkowe, które znajdą odzwierciedlenie w ustawach podatkowych i będą obowiązywać od 1 stycznia tego roku. To konsekwencja spadku kursu euro w porównaniu do ubiegłego roku.

Przeliczanie limitów wyrażonych w euro będzie oparte na średnim kursie ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego, zaokrąglonym do 1000 zł. W przypadku bieżącego roku, pierwszym dniem roboczym października był 2 października, a według tabeli kursów NBP nr 190/A/NBP/2023 kurs euro wynosił 4,6091 zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 4,8272 zł. To oznacza, że wszystkie limity podatkowe wyrażone w euro zostaną obniżone.

Przykładem może być limit dla małych podatników, który w przypadku ustaw o podatkach dochodowych (PIT, CIT, VAT) dotyczy tych, których przychód ze sprzedaży (wraz z VAT) nie przekroczył kwoty odpowiadającej równowartości 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych. W roku 2024 wyniesie to 9 218 000 zł, podczas gdy obecnie jest to 9 654 000 zł.

Ograniczenie to będzie miało wpływ również na limit dla małych podatników, takich jak podatnicy prowadzący przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzający funduszami powierniczymi i agenci. Kwota prowizji lub innych form wynagrodzenia za świadczone usługi, wraz z podatkiem, nie powinna przekroczyć równowartości 45 000 euro w poprzednim roku podatkowym, co w 2024 roku odpowiada 207 000 zł.

Inny przykład to limit dla 9-procentowej stawki CIT, który w roku 2024 będzie dostępny dla małych podatników, o ile ich przychody za rok 2023 nie przekroczą 9 218 000 zł (wraz z należnym VAT), z wykorzystaniem kursu na pierwszy dzień roboczy października 2023 roku. Bieżące przychody za rok 2024 nie mogą natomiast przekroczyć 2 mln euro (bez należnego VAT), z wykorzystaniem kursu na pierwszy dzień roboczy stycznia 2024 roku.

Kolejnym przykładem jest limit dotyczący jednorazowej amortyzacji. Mały podatnik może korzystać z jednorazowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis, która umożliwia bezpośrednie uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych z grup 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro, co w 2024 roku oznacza 230 000 zł, w porównaniu do obecnych ...

BLIK to jedna z najpopularniejszych usług płatniczych dostępnych w Polsce, która umożliwia dokonywanie płatności i przelewów za pomocą kodów jednorazowych generowanych w aplikacji mobilnej banku. Dzięki BLIK-owi nie trzeba nosić ze sobą karty płatniczej, a także nie trzeba ujawniać numeru karty, co wpływa na bezpieczeństwo transakcji.

Czytaj więcej 22 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu