jak anulować przelew pekao

Bank Polska Kasa Opieki — Spółka Akcyjna, powszechnie znany jako Bank Pekao lub Pekao SA, to polski bank uniwersalny, który został założony 17 marca 1929 r. jako państwowy bank komercyjny w formie spółki akcyjnej. Obecnie kontrolę nad bankiem sprawują Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) i Polski Fundusz Rozwoju (PFR), wśród których Skarb Państwa jest właścicielem kontrolnych pakietów akcji. Bank Pekao, działający od 1929 r., obsługuje ponad 6,1 mln klientów oraz oferuje usługi takie jak: private banking, zarządzania aktywami i działalności maklerskiej. Jest partnerem wielu korporacji w Polsce.

Historia Banku Pekao SA

Początki historii Banku Pekao okresu dwudziestolecia międzywojennego.  Z tego powodu jego historię można podzielić na kilka okresów:

facebook linkedin link search star star-empty menu