ing lokata oprocentowanie

Stawka referencyjna WIBOR 3M ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce. W roku 2022 WIBOR 3M znacząco wzrósł, powodując konieczność regulowania coraz wyższych rat przez kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej wysokości WIBOR 3M oraz prognozom dotyczącym jego zmiany w roku 2023.

Aktualny WIBOR 3M. Ile wynosi WIBOR 3M dzisiaj? 

Na dzień 27 lipca 2023 r. stawka WIBOR 3M wynosiła 6,72%%. Wartości stawek WIBOR® aktualizowane są codziennie o godzinie 11:00, a można je sprawdzić na stronie internetowej GPW Benchmark SA.

WIBOR 3M – Co to jest? Czym jest słynny WIBOR i dlaczego zmienia on swoją wartość?

WIBOR to skrót od Warsaw Interbank Offered Rate i reprezentuje stawkę procentową pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Pokazuje, na jakim poziomie banki udzielają sobie wzajemnie pożyczek. Stawka WIBOR 3M jest ustalana przez największe banki w Polsce podczas codziennego fixingu o godz. 11:00. GPW Benchmark SA pełni rolę administratora stawek WIBOR®. Wysokość WIBOR 3M jest m.in. uzależniona od aktualnych głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego.

WIBOR 3M a kredyt hipoteczny

Oprocentowanie kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem opiera się na dwóch elementach: marży banku oraz stawki WIBOR 3M lub WIBOR® 6M, które określają zmienność stopy procentowej. Kredytobiorcy spłacają stałe raty przez trzy lub sześć miesięcy, zależnie od stawki WIBOR®, po czym oprocentowanie zostaje zaktualizowane na podstawie bieżącej stawki WIBOR®. Ten proces powtarza się do czasu wycofania WIBOR® i zastąpienia go przez WIRON.

Zmiany WIBOR 3M w ciągu ostatniego roku

W ciągu ostatniego roku stawka WIBOR 3M podlegała wahaniom, reagując n...

Stawka referencyjna WIBOR 3M ma kluczowe znaczenie dla wielu kredytów hipotecznych i gotówkowych w Polsce. W roku 2022 WIBOR 3M znacząco wzrósł, powodując konieczność regulowania coraz wyższych rat przez kredytobiorców. W tym artykule przyjrzymy się aktualnej wysokości WIBOR 3M oraz prognozom dotyczącym jego zmiany w roku 2023.

Czytaj więcej 29 lipca 2023

Oprocentowanie kredytów jest jednym z najważniejszych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ubieganiu się o pożyczkę lub kredyt. Wielu kredytobiorców zadaje sobie pytanie, co wpływa na wysokość oprocentowania oraz czy oprocentowanie jest jedynym kosztem, który muszą ponieść.

Czytaj więcej 20 czerwca 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu