12 stycznia 2024

Rewolucyjne zmiany w Funduszu Kościelnym. Premier Donald Tusk powołuje zespół do analizy i koncepcji

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Premier Donald Tusk podjął kroki mające na celu rewolucyjne zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego. Opublikowane zarządzenie w Monitorze Polskim ogłasza powołanie międzyresortowego zespołu, który ma przeprowadzić analizy i zaproponować koncepcję rewolucyjnych zmian. W niniejszym artykule przyjrzymy się szczegółom tego zarządzenia oraz planom premiera dotyczącym nowego systemu finansowania dla osób duchownych.

Zadania zespołu

Zespół ma za zadanie przeprowadzenie analiz dotyczących funkcjonowania Funduszu Kościelnego. Skupi się również na zmianie zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego dla duchownych oraz obszarów takich jak działalność charytatywna, oświatowo-wychowawcza i opiekuńczo-wychowawcza Kościołów. Analizie poddane zostaną również aspekty związane z odbudową, konserwacją, i remontami obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.

Skład Zespołu

Skład zespołu jest imponujący, obejmując kluczowych przedstawicieli rządu, wiceprezesa Rady Ministrów, ministrów finansów, spraw wewnętrznych, rodziny, pracy i polityki społecznej, ds. społeczeństwa obywatelskiego, a także szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zespół ma dostęp do ekspertów, których wiedza i doświadczenie mogą być wykorzystane w procesie podejmowania decyzji.

Propozycje działań

Zarządzenie przewiduje, że Zespół przedstawi propozycje działań, w tym legislacyjnych, wynikających z przeprowadzonych analiz. Premier Tusk zdecydowanie kieruje się w stronę stworzenia systemu dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem Kościoła. Decyzja ta ma być sprawą wiernych, a nie narzucaną przez państwo.

Kalendarz działań

Pierwsze sprawozdanie Zespołu ma trafić do Rady Ministrów do 31 marca 2024 roku. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, co świadczy o zdecydowanym podejściu do pilności w podejmowaniu decyzji.

Zmiany w finansowaniu

Premier Tusk zapowiedział zmiany w systemie finansowania Funduszu Kościelnego, zastępując go nowym, opartym na dobrowolnych odpisach od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła. To ma być krok w kierunku ucywilizowania relacji z Kościołem, a także uporządkowania spraw bez zbędnych emocji.

Planowane zmiany w Funduszu Kościelnym budzą wiele kontrowersji i oczekiwań. Premier Donald Tusk stawia na uczynienie systemu bardziej elastycznym i dostosowanym do współczesnych realiów, a jednocześnie pozostawiając decyzję o wsparciu Kościoła w rękach wiernych. W najbliższych miesiącach z pewnością obserwować będziemy rozwój sytuacji i kolejne kroki podejmowane przez międzyresortowy zespół.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu