26 lutego 2024

Podatek rolny w 2024 roku: Jakie są zasady i stawki?

< 1 minuta czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Podatek rolny, powszechnie opłacany przez osoby fizyczne, firmy oraz jednostki organizacyjne, dotyczy gruntów wykorzystywanych do działalności rolniczej. W 2024 roku pozostaje on istotnym elementem opodatkowania w rolnictwie. Ale ile wyniesie podatek rolny w tym roku? Sprawdźmy.

Podstawowe zasady podatku rolnego

Podatek rolny obejmuje grunty i budynki sklasyfikowane jako użytki rolne, z wyjątkiem tych przeznaczonych do innej niż rolnicza działalności gospodarczej. Osoby fizyczne, firmy oraz jednostki organizacyjne są zobowiązane do opłacania tego podatku, jeśli są właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów, w tym tych będących własnością jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa.

Podstawa opodatkowania

Podatek rolny jest obliczany na podstawie liczby posiadanych hektarów. Dla gruntów gospodarstw rolnych uwzględniana jest liczba hektarów przeliczeniowych, ustalana na podstawie rodzaju i klas użytków rolnych. Natomiast dla pozostałych gruntów, liczba hektarów wynika z ewidencji gruntów i budynków.

Stawki podatku rolnego

W 2024 roku stawka podatku rolnego została określona następująco:

  • Dla gruntów gospodarstw rolnych: wartość pieniężna 2,5 kwintala żyta za każdy hektar przeliczeniowy.
  • Dla pozostałych gruntów: wartość pieniężna 5 kwintali żyta za każdy hektar.

Średnia cena skupu żyta

Średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających rozliczenie stanowi podstawę obliczenia podatku rolnego. Obecnie wynosi ona 89,63 zł za decytonę. Przy tej cenie, dla gruntów gospodarstw rolnych opodatkowanie wynosi 224,075 zł za hektar, a dla pozostałych gruntów – 448,15 zł za hektar.

Terminy płatności

Podatek rolny należy opłacać w czterech ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. Terminy płatności to: 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Jeśli kwota podatku rolnego nie przekracza 100 zł, płatna jest jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Wniosek: Podatek rolny w 2024 roku będzie obliczany zgodnie z nowymi stawkami, uwzględniającymi aktualne ceny skupu żyta. Dla rolników i osób związanych z działalnością rolniczą, ważne jest terminowe uregulowanie należności, aby uniknąć ewentualnych konsekwencji.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu