29 sierpnia 2023

mBank – kurs akcji, notowania, wykres, analiza spółki. Ile kosztują akcje mBanku we wtorek, 29 sierpnia? Sektor bankowy GPW

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

Współczesny sektor bankowy, stanowiący istotną oś gospodarki, jest w ciągłym ruchu, a dynamika jego liderów jest odbiciem zarówno lokalnych, jak i globalnych tendencji finansowych. Wtorek, 29 sierpnia 2023 roku, przynosi kolejną fascynującą odsłonę analizy rynkowej. W centrum zainteresowania inwestorów i ekonomistów znajduje się mBank – instytucja, która pełni kluczową rolę w kształtowaniu polskiego sektora bankowego. Tego dnia, inwestorzy z uwagą śledzą notowania akcji mBanku, starając się odczytać, jakie czynniki wpłynęły na ich wycenę oraz jakie tendencje przewidują dla sektora bankowego na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wartość akcji mBanku jest jednym z istotnych wskaźników, odzwierciedlającym postrzeganie inwestorów na temat kondycji tej instytucji finansowej oraz perspektyw całego sektora. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji mBanku w omawianym dniu, analizując kluczowe parametry, takie jak kurs, wolumen obrotu czy zmienność cen. Ponadto, skupimy się na większym kontekście, rzucając światło na rolę sektora bankowego w strukturze GPW oraz wpływ czynników globalnych na kształtowanie się wartości akcji mBanku.

Wykres mBank 29.08.2023

Notowania mBank 29.08.2023

Dzisiejsza sesja na rynku akcji mBanku, tj. wtorek, 29 sierpnia, przyniosła pewną dynamikę i zmienność w notowaniach tej renomowanej instytucji finansowej. Analizując dostarczone dane, można wyciągnąć kilka istotnych wniosków odnośnie zmienności kursu akcji mBanku w trakcie tego dnia.

Kurs odniesienia akcji mBanku wyniósł 426,9000 zł, stanowiąc punkt wyjścia dla obserwacji zmian cenowych. Wartość ta pełni rolę odniesienia dla inwestorów i analityków, umożliwiając lepsze zrozumienie, w jakim kierunku kształtuje się wycena akcji. Wolumen obrotu, czyli ilość akcji, która została przekazana w trakcie dzisiejszej sesji, wyniósł 4 062 sztuki. To oznacza pewną aktywność inwestorów, którzy dokonywali transakcji związanych z akcjami mBanku.

Całkowita wartość obrotu wyniosła 1 748 819 zł, co jest rezultatem wartości transakcji przeprowadzonych w trakcie sesji. To znacząca suma, która odzwierciedla intensywność handlu akcjami mBanku w ciągu tego dnia. Liczba przeprowadzonych transakcji osiągnęła wartość 472, co wskazuje na dość żywą aktywność na rynku mBanku w trakcie dzisiejszej sesji.

Stopa zwrotu (1R), która wyniosła 98,57%, jest odzwierciedleniem procentowego wzrostu wartości akcji mBanku w ciągu ostatniego roku. To sugeruje, że inwestorzy mieli okazję osiągnąć znaczący zysk z inwestycji w akcje tej spółki w przeszłości.

Notowania mBank z ostatniego kwartału

W ostatnim kwartale notowania akcji mBanku były jednym z obszarów, który przyciągnął znaczne zainteresowanie inwestorów i analityków. Okres od 29 maja do 28 sierpnia 2023 roku przyniósł istotne zmiany w wycenie akcji mBanku, które stanowiły odzwierciedlenie różnorodnych wydarzeń i trendów na rynku finansowym.

Rozpoczynając od kursu odniesienia, który wynosił 378,0000 zł (26 maja 2023 roku), można zauważyć, że w ciągu ostatniego kwartału kurs akcji wzrósł o znaczącą wartość 48,9000 zł, co oznacza wzrost o 12,94%. To sugeruje, że mBank osiągnął zauważalny wzrost wartości, który przyciągnął uwagę inwestorów. Szczególnie istotne były maksymalne i minimalne poziomy cenowe osiągnięte w trakcie tego kwartału. Maksimum notowań osiągnęło 481,1000 zł (1 sierpnia 2023 roku), podczas gdy minimum wynosiło 349,5000 zł (1 czerwca 2023 roku). Te ekstremalne wartości odzwierciedlają znaczące wahania cen w trakcie kwartału, co może sugerować pewną niestabilność wyceny akcji.

Analizując średnią cenę akcji w tym okresie, wynoszącą 421,9250 zł, można zauważyć, że wycena ta stanowiła punkt odniesienia dla oceny zmian cenowych na tle wydarzeń gospodarczych i rynkowych. To również sugeruje, że mBank był obiektem intensywnych ruchów cenowych w trakcie ostatniego kwartału.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu