4 września 2023

EURIBOR w poniedziałek, 4 września. – ile wynosi dziś EURIBOR? notowania, wykres, zmienność

2 minut czytania Dołącz do dyskusji

Źródło grafiki:

EURIBOR, czyli Europejska Stopa Oferowana Międzybankowego Rynku Unii Europejskiej, stanowi istotny wskaźnik, dotyczy obszaru euro. Dla inwestorów, przedsiębiorstw, oraz kredytobiorców, śledzenie EURIBOR jest kluczowym elementem, ponieważ wpływa na koszty kredytów oraz innych produktów finansowych w strefie euro. Analizujemy zmienność, wykres wskaźnika EURIBOR w poniedziałek, 4 września, dzięki tym danym będziemy mogli lepiej zrozumieć, jak kształtuje się sytuacja na europejskim rynku finansowym i jakie są prognozy na przyszłość.

EURIBOR, czyli Europejska Stopa Oferowana Międzybankowego Rynku Unii Europejskiej, jest kluczowym wskaźnikiem referencyjnym dla stawek procentowych w strefie euro. Jest to wskaźnik, który ma istotny wpływ na wiele aspektów europejskiego rynku finansowego. Oto kilka istotnych informacji na temat EURIBOR:

  • Wpływ na koszty kredytów. EURIBOR stanowi podstawę do określenia odsetek od kredytów hipotecznych, kredytów konsumenckich oraz innych produktów finansowych dostępnych w strefie euro. Zmiany w EURIBOR mogą wpływać na koszty obsługi tych kredytów, co ma znaczący wpływ na gospodarkę i konsumentów.
  • Rynek bankowy.  Banki korzystają z EURIBOR jako źródła referencyjnego do określenia własnych stawek procentowych dla kredytów i depozytów. Stąd zmiany w EURIBOR mogą wpływać na marże banków i ich zyski.
  • Polityka pieniężna. Europejski Bank Centralny (EBC) monitoruje EURIBOR jako ważny wskaźnik wpływający na politykę monetarną. Zmiany w EURIBOR mogą wpływać na decyzje dotyczące stóp procentowych i innych narzędzi polityki pieniężnej w strefie euro.
  • Określanie stawki. EURIBOR jest obliczane na podstawie ofert, jakie banki składają w ramach międzybankowego rynku pieniężnego w strefie euro. Codziennie ogłaszane są stawki dla różnych okresów, takich jak 1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy. Stawki te odzwierciedlają poziom, po którym banki są gotowe pożyczać sobie pieniądze od innych banków.

Wykres EURIBOR – poniedziałek, 4 września

Zmienność wskaźnika EURIBOR jest kluczowym elementem na europejskim rynku finansowym, a jego codzienne notowania stanowią istotny punkt odniesienia dla wielu uczestników rynku. 

Poniżej przedstawiamy dane dotyczące zmienności EURIBOR na dzień 4 września 2023 roku:

  1. EURIBOR 1M wyniósł 3,6390%, co oznacza wzrost o 0,0020 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim okresem. Jest to stawka odnosząca się do krótkoterminowych kredytów o miesięcznym okresie spłaty.
  1. EURIBOR 3M spadł do poziomu 3,7700%, tracąc 0,0250 punkta procentowego. Jest to jedna z najważniejszych stawek, odnosząca się do kredytów o trzymiesięcznym okresie spłaty, często wykorzystywana jako referencyjna stopa procentowa.
  1. EURIBOR 6M wyniósł 3,9340%, co stanowi spadek o znaczące 0,0530 punkta procentowego. Stawka ta odnosi się do kredytów o półrocznym okresie spłaty.
  1. EURIBOR 1R wyniósł 4,0550%, notując spadek o 0,0470 punkta procentowego. Jest to stawka odnosząca się do kredytów z rocznym okresem spłaty.

Zmienność EURIBOR odzwierciedla wahań na europejskim rynku finansowym. 

Spadające stawki, jakie zaobserwowano w przypadku wielu okresów, mogą oznaczać obniżenie kosztów kredytów oraz depozytów dla konsumentów i firm, co może wpłynąć na aktywność gospodarczą. 

Niższe stawki mogą również stanowić wyzwanie dla banków, które mogą doświadczyć spadku swoich marż.

Redaktor portalu Bankujesz

guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Podobne artykuły

facebook linkedin link search star star-empty menu