zmienność cenowa

Dnia 4 stycznia, inwestorzy śledzą notowania spółki, które w ostatnich miesiącach doświadczały znaczącej zmienności. Od lipca 2023 roku, początkowego momentu notowań na poziomie 36,1500 zł, do dzisiejszej daty, kurs akcji PKO BP podlegał istotnym wahaniom, stanowiąc fascynujące pole obserwacji dla uczestników rynku. Przyglądnijmy się zmienności kursu akcji PKO BP.

Wykres PKO BP

Notowania PKO BP

W ostatnich miesiącach kurs akcji PKO Banku Polskiego (PKO BP) przeżywał znaczną zmienność, stanowiąc fascynujące pole obserwacji dla inwestorów i analityków rynku finansowego. Od momentu początkowego notowania odnotowanego na poziomie 36,1500 zł dnia 3 lipca 2023 roku, do dzisiejszego dnia, czyli 4 stycznia 2024 roku, kurs akcji PKO BP podlegał istotnym wahaniom.

Niezwykła dynamika zmian cenowych jest szczególnie widoczna w odnotowanej zmianie kursu wynoszącej 38,42%. Oznacza to, że inwestorzy, monitorując sytuację na rynku, mieli okazję do zaobserwowania znacznych ruchów w wycenie akcji banku. Maksymalna wartość kursu, osiągnięta 27 grudnia 2023 roku, wyniosła 51,5000 zł, podczas gdy minimum zostało zarejestrowane 4 października 2023 roku i wyniosło 33,4200 zł.

Średnia wartość kursu w analizowanym okresie kształtowała się na poziomie 41,1628 zł, co odzwierciedlało zarówno momenty wzrostów, jak i spadków. Wolumen obrotu, czyli ilość akcji PKO BP podlegających wymianie, osiągnął imponującą liczbę 315 274 788 sztuk, co dodatkowo potwierdza aktywność inwestorów na rynku giełdowym. Średni wolumen notowań wyniósł 2 463 084 sztuki, co sugeruje pewną stabilność w handlu.

Obroty warte 12 996,519 mln zł, a także średnie obroty na poziomie 101,535 mln zł, podkreślają, że akcje PKO BP były przedmiotem intensywnej aktywności inwestycyjnej w badanym okresie. Całość tych danych ukazuje, że kurs akcji PKO BP w ostatnich miesiącach był zdecydowanie obszarem wielu zmiennych i interesujących zjawisk na rynku kapitałowym.

...

Dnia 4 stycznia, inwestorzy śledzą notowania spółki, które w ostatnich miesiącach doświadczały znaczącej zmienności. Od lipca 2023 roku, początkowego momentu notowań na poziomie 36,1500 zł, do dzisiejszej daty, kurs akcji PKO BP podlegał istotnym wahaniom, stanowiąc fascynujące pole obserwacji dla uczestników rynku. Przyglądnijmy się zmienności kursu akcji PKO BP.

Czytaj więcej 4 stycznia 2024

Dnia 19 października skupiamy się na wydarzeniach na giełdzie związanych z jednym z liderów polskiego sektora finansowego – Polską Kasą Opieki S.A. (Pekao SA). Bank ten, z korzeniami sięgającymi II Rzeczypospolitej, jest integralną częścią grupy UniCredit. Zajmuje znaczącą pozycję w krajobrazie bankowości w Polsce, zyskując uznanie klientów dzięki innowacyjnym produktom i solidnej obsłudze. Przejrzyjmy aktualne notowania, zmienność oraz wykresy akcji Pekao SA, aby lepiej zrozumieć bieżącą sytuację na rynku kapitałowym.

Czytaj więcej 19 października 2023

Wtorek, 12 września, to dzień, który przyciąga uwagę inwestorów na rynku kapitałowym, a szczególnie tych zainteresowanych sytuacją Alior Bank. Bank ten jest jednym z istotnych graczy w polskim sektorze bankowym i regularnie przyciąga uwagę inwestorów oraz obserwatorów rynku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Alior Bank, ich zmienności cenowej oraz istotnym danym, które wpłynęły na tę instytucję finansową. Sprawdźmy, jakie są najnowsze informacje na temat kursu akcji Alior Bank oraz co wpływa na jego bieżącą sytuację na rynku.

Czytaj więcej 12 września 2023

W dynamicznym i nieustannie ewoluującym świecie finansów, monitorowanie notowań, kursów akcji oraz analiza zmienności cenowej staje się nieodzownym narzędziem dla inwestorów i obserwatorów rynkowych trendów. W dniu 31 sierpnia nasza uwaga skupia się na Santanderze – istotnym graczem w sektorze bankowym, który odgrywa kluczową rolę na polskim rynku finansowym. Oceniamy nie tylko bieżący kurs akcji, ale również analizujemy zmienność cenową w tym dniu, przyglądając się dokładnie wykresom i trendom rynkowym. Pytanie, które nasuwa się w kontekście tego badania, brzmi: z jakim wynikiem spółka sektora bankowego Santander zakończy ten miesiąc? Odpowiedź na to pytanie może stanowić istotne źródło wiedzy dla inwestorów oraz osób śledzących sytuację na rynku finansowym.

Czytaj więcej 31 sierpnia 2023

Rynek finansowy wciąż pozostaje areną intensywnych zmian i spekulacji, a notowania akcji stanowią wskaźnik stanu gospodarki oraz nastrojów inwestorów. W dniu 30 sierpnia, uwaga inwestorów skupiła się na akcjach Santander, jednej z kluczowych instytucji w sektorze bankowym. Kursy akcji w sektorze bankowym odgrywają istotną rolę w analizie rynkowej, pozwalając zrozumieć obecny stan branży oraz reakcje na wydarzenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

Dzień 30 sierpnia przynosi kolejny rozdział w dynamicznym świecie rynków akcyjnych, szczególnie w sektorze bankowym. Tego dnia, akcje mBanku, jednej z ważnych postaci w sektorze finansowym, znajdują się w centrum uwagi inwestorów i obserwatorów rynku. Kursy akcji banków często odzwierciedlają ogólny stan gospodarki oraz nastroje inwestorów, co sprawia, że analiza notowań i zmienności jest kluczowa dla zrozumienia obecnej sytuacji na rynku.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

Dynamika rynków finansowych wciąż budzi zainteresowanie inwestorów, a śledzenie bieżących notowań akcji staje się nieodłącznym elementem dla tych, którzy monitorują sytuację na giełdzie. W szczególności, data 20 sierpnia przyciągnęła uwagę wielu obserwatorów, gdyż była to kolejna okazja do przyjrzenia się akcjom Pekao SA. Spółka ta, będąca ważnym graczem na rynku finansowym, wywołała falę spekulacji i analiz dotyczących jej notowań w tym konkretnym dniu.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

W świecie finansów i inwestycji, zmienność jest nieodłącznym elementem, który wpływa na zachowanie aktywów na rynkach kapitałowych. Jednym z kluczowych graczy na polskiej giełdzie, który podlega dynamicznym fluktuacjom cenowym, jest spółka mBank. W ostatnim czasie, notowania mBanku były obiektem szczególnej uwagi inwestorów, analityków oraz obserwatorów rynku. Analiza zmienności kursu akcji w danym okresie może dostarczyć cennych informacji na temat reakcji rynku na różnorodne czynniki ekonomiczne, wydarzenia i trendy sektora bankowego.

Czytaj więcej 22 sierpnia 2023

mBank to jedna z wiodących instytucji finansowych w Polsce, a jej notowania na giełdzie są śledzone przez inwestorów i obserwatorów rynku z dużym zainteresowaniem. Kurs akcji mBanku stanowi istotny wskaźnik kondycji finansowej oraz ogólnego sentymentu w sektorze bankowym. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnym notowaniom akcji mBanku oraz przeanalizujemy zmienność cen akcji w ostatnim czasie. To pozwoli nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na zachowanie kursu akcji i jakie trendy można zaobserwować w krótkim okresie czasu.

Czytaj więcej 10 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu