Wyniki finansowe banków

Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla banków, a indeks WIG-banki utrzymuje się obecnie na poziomie o ponad 10% niższym niż na szczycie, który osiągnął pod koniec lipca. Przyczyną tych trudności jest znaczący wzrost niepewności związanej z polityką pieniężną, a także niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych oraz ryzyko związanego z kryzysem frankowym.

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na niesprzyjający klimat dla banków jest niepewność związana z kierunkiem zmian w polityce pieniężnej. Głębokie obniżenie stóp procentowych o 0,75 pkt proc. na początku września, podczas gdy oczekiwano jedynie cięcia o 0,25 pkt proc., spowodowało obawy co do adekwatności działań Rady Polityki Pieniężnej wobec spadku inflacji. Oczekuje się teraz kolejnych cięć stóp procentowych, co mogłoby negatywnie wpłynąć na zyski banków.

Wykres Wig 20

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na napiętą sytuację banków jest niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że wakacje kredytowe mogą trwać aż do końca 2024 roku, jednak kryteria ich stosowania nie są jeszcze znane.

Ryzyko związane z kryzysem frankowym nadal pozostaje obecne. Chociaż banki zabezpieczają się przed tym ryzykiem, tworząc rezerwy na kredyty w szwajcarskiej walucie, to możliwość wybuchu tego kryzysu wciąż istnieje. Ostatnie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) sprzyjają kredytobiorcom w walucie franka szwajcarskiego, co może skłonić banki do przyspieszenia tworzenia rezerw.

Wszystkie te czynniki wpływają na perspektywy sektora bankowego, który może zmierzać w kierunku niższych zysków w przyszłym roku. Obniżki stóp procentowych i koszty związane z wakacjami kredytowymi mogą znacząco obniżyć wyniki banków w 2024 roku. Mimo że zyski sektora bankowego w 2023 roku mogą być rekordowe pod względem nominalnej wartości, to stanowią one efekt porównania z wcześniejszymi słabymi latami, a niekoniecznie oznaczają złotą erę dla banków.

...

Wrzesień okazał się trudnym miesiącem dla banków, a indeks WIG-banki utrzymuje się obecnie na poziomie o ponad 10% niższym niż na szczycie, który osiągnął pod koniec lipca. Przyczyną tych trudności jest znaczący wzrost niepewności związanej z polityką pieniężną, a także niepewność co do kontynuacji wakacji kredytowych oraz ryzyko związanego z kryzysem frankowym.

Czytaj więcej 25 września 2023

Sektor bankowy w Polsce odnotował znaczący wzrost zysków w pierwszych siedmiu miesiącach 2023 roku, co jest godne uwagi w kontekście wyników finansowych. Według danych opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP), zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec ’23 wyniósł imponujące 14,5 miliarda złotych. To oznacza ogromny wzrost o 298,4 procent w porównaniu z rokiem poprzednim.

Czytaj więcej 6 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu