wiceprezesi Santander Polska S.A.

Santander Bank Polska, jako jedna z wiodących instytucji finansowych w kraju, nie tylko oferuje kompleksowe usługi bankowe, ale także działa pod zarządem wyjątkowych profesjonalistów. Zarząd banku, składający się z doświadczonych liderów, jest kluczowym elementem strategii i rozwoju instytucji. Poniżej przedstawiamy sylwetki członków zarządu Santander Bank Polska, którzy kształtują bieg wydarzeń w jednym z największych banków na polskim rynku.

  1. Michał Gajewski - Prezes Zarządu (CEO): Michał Gajewski objął stanowisko Prezesa Zarządu Santander Bank Polska w 2016 roku. Jego długoletnie doświadczenie i zdolności przywódcze wpływają pozytywnie na strategię i rozwój banku, umacniając jego pozycję na rynku.
  2. Andrzej Burliga - Wiceprezes Zarządu, Pion Zarządzania Ryzykiem: Wiceprezes Andrzej Burliga, kierujący Pionem Zarządzania Ryzykiem, odpowiada za skuteczną ocenę i kontrolę ryzyk finansowych banku, dbając o stabilność operacyjną i finansową instytucji.
  3. Lech Gałkowski - Członek Zarządu, Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej: Lech Gałkowski, będący członkiem zarządu, nadzoruje obszar Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej. Jego rola obejmuje rozwijanie relacji z klientami korporacyjnymi i wspieranie ich rozwoju finansowego.
  4. María Elena Lanciego Pérez - Członkini Zarządu, Pion Rachunkowości i Kontroli Finansowej: Jako członkini zarządu, María Elena Lanciego Pérez kieruje obszarem Rachunkowości i Kontroli Finansowej, zapewniając transparentność i zgodność z regulacjami finansowymi.
  5. Patryk Nowakowski - Członek Zarządu, Pion Transformacji Cyfrowej: Patryk Nowakowski, odpowiadający za Pion Transformacji Cyfrowej, skupia się na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, które podnoszą jakość obsługi klienta.

Santander Bank Polska, jako jedna z wiodących instytucji finansowych w kraju, nie tylko oferuje kompleksowe usługi bankowe, ale także działa pod zarządem wyjątkowych profesjonalistów. Zarząd banku, składający się z doświadczonych liderów, jest kluczowym elementem strategii i rozwoju instytucji. Poniżej przedstawiamy sylwetki członków zarządu Santander Bank Polska, którzy kształtują bieg wydarzeń w jednym z największych banków na polskim rynku.

Czytaj więcej 17 listopada 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu