Twój e-PIT

Podatnicy rozpoczynający rozliczanie swoich podatków za rok 2023, korzystając z usługi Twój e-PIT, mają dostęp do różnych odliczeń podatkowych, które mogą znacząco obniżyć kwotę podatku do zapłacenia. Wśród tych odliczeń znajdują się ulgi na dziecko, dla młodych, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, czy też ulga dla rodzin 4+. Warto zrozumieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych ulg i zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe.

Od 15 lutego bieżącego roku, rozliczenia podatkowe za 2023 rok stają się możliwe przy użyciu usługi Twój e-PIT. Resort finansów podaje informację, że w formularzach udostępnionych w tej usłudze, podatnicy znajdą już częściowo uwzględnione ulgi, jednak niektóre odliczenia wymagają dokładniejszej kontroli ze strony podatnika oraz konieczności wpisania ich samodzielnie.

Jedną z najpopularniejszych ulg podatkowych jest ulga na dziecko, znana również jako ulga prorodzinna. Obejmuje ona rodziców, opiekunów prawnych lub osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej. Ulga ta wynosi 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie, a na czwarte i każde kolejne aż 225 zł miesięcznie. Rządowa strona podaje przykład rodziny z trójką dzieci, gdzie łączna ulga wynosić będzie 4224,12 zł rocznie.

>> Czytaj również: Spotkanie ministra Sikorskiego z Davidem Cameronem

Kolejną istotną możliwością jest wspólne rozliczenie małżonków, które ma zastosowanie w sytuacjach, gdy małżonkowie byli w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy lub zawarli związek małżeński w trakcie roku. Jest to ważne, gdy istnieje dysproporcja w dochodach małżonków lub jeden z nich nie uzyskał żadnych przychodów w danym roku.

Ulga dla młodych jest kolejną opcją, która pozwala zwolnić osoby poniżej 26. roku życia od podatku, jeśli ich przychody nie przekroczą określonego limitu. Ulga ta dotyczy różnych źródeł dochodów, takich jak praca, umowy zlecenie, zasiłki itp.

>> Czytaj także: Czytaj więcej

Podatnicy rozpoczynający rozliczanie swoich podatków za rok 2023, korzystając z usługi Twój e-PIT, mają dostęp do różnych odliczeń podatkowych, które mogą znacząco obniżyć kwotę podatku do zapłacenia. Wśród tych odliczeń znajdują się ulgi na dziecko, dla młodych, termomodernizacyjna, rehabilitacyjna, czy też ulga dla rodzin 4+. Warto zrozumieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tych ulg i zmniejszyć swoje obciążenie podatkowe.

Czytaj więcej 15 lutego 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu