testy bezpieczeństwa

W otoczeniu narastającej roli sztucznej inteligencji, kluczowym staje się bezpieczeństwo i zaufanie. Po spotkaniu z Joe Bidenem w Białym Domu, Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft i OpenAI oficjalnie przyjęły nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, zaufania i ochrony użytkowników. Choć to zobowiązanie zdaje się być istotnym krokiem w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania AI, pozostaje wiele kwestii do rozwiązania.

Kierownictwo firm zatwierdziło obszary, na których będą skupiać się ich wysiłki. Obejmują one:

  • Zapewnienie Bezpieczeństwa Produktu: Big techy zobowiązały się do przeprowadzania wewnętrznych i zewnętrznych testów bezpieczeństwa swoich systemów AI przed wprowadzeniem ich na rynek. Ponadto zadeklarowano dzielenie się informacjami o zarządzaniu ryzykiem AI z całym przemysłem, rządami, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim.
  • Kreowanie Systemów Bezpiecznych: Planują inwestować w zabezpieczenia przed zagrożeniami cybernetycznymi i wewnętrznymi, w celu ochrony ważnych i nieujawnionych wag modeli, stanowiących kluczową część systemów AI. Testowanie ma na celu ochronę przed poważnymi zagrożeniami, takimi jak cyberbezpieczeństwo i biozabezpieczenia, a także przed potencjalnymi skutkami społecznymi.
  • Budowanie Zaufania Publicznego: Pracują nad opracowaniem mechanizmów, które pozwolą użytkownikom odróżnić treść generowaną przez AI. Firmy deklarują opracowanie technicznych rozwiązań, jak na przykład systemów znakowania wodnego, umożliwiających użytkownikom rozpoznanie, czy treść została stworzona przez AI. Również w obszarze raportowania zdolności, ograniczeń oraz właściwego i niewłaściwego wykorzystania ich systemów AI widoczne będą zmiany. Zobowiązania te obejmują także priorytetowe badania nad potencjalnym ryzykiem społecznym, takim jak unikanie uprzedzeń i dyskryminacji oraz ochrona prywatności.

Choć rynek już zaczyna pytać o konkretne szczegóły dotyczące realizacji tych zobowiązań, w teorii stanowią one ważny kamień milowy w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania AI. Czy to jednak tylko deklaracje chwili, czy też początek rzeczywistych działań, przyszłość wyjaśni. Piotr Kowynia, CEO Nest Banku, komentuje, że ta inicjatywa tworzy wzorzec dla innych firm, stawiając fundamenty pod formalne regulacje dotyczące AI, proponowane bezpośrednio prze...

W otoczeniu narastającej roli sztucznej inteligencji, kluczowym staje się bezpieczeństwo i zaufanie. Po spotkaniu z Joe Bidenem w Białym Domu, Amazon, Anthropic, Google, Inflection, Meta, Microsoft i OpenAI oficjalnie przyjęły nowe standardy dotyczące bezpieczeństwa, zaufania i ochrony użytkowników. Choć to zobowiązanie zdaje się być istotnym krokiem w kierunku odpowiedzialnego wykorzystania AI, pozostaje wiele kwestii do rozwiązania.

Czytaj więcej 11 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu