tendencje sektora bankowego

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji Pekao SA wykazywały znaczną zmienność na rynku. Kurs odniesienia wynosił 112,2000 złotych w dniu 14 lipca 2023 roku. W kolejnych dniach zaobserwowano spadek o -5,88%, co stanowiło stratę w wysokości -6,6000 złotych w wartości akcji.

W analizowanym okresie, wartość akcji osiągnęła swoje minimum na poziomie 105,1000 złotych w dniu 17 sierpnia 2023 roku, natomiast maksimum zostało zarejestrowane na poziomie 119,6000 złotych w dniu 31 lipca 2023 roku. Średnia wartość notowań wynosiła 113,9087 złotych.

Wolumen obrotu, który mierzy aktywność rynkową, był znaczny, gdzie przeprowadzono łącznie 11 115 058 transakcji, a średni wolumen wynosił 483 263 sztuki akcji. Całkowite obroty wyniosły 1 263,959 mln złotych, a średnie obroty wynosiły 54,955 mln złotych.

...

Dziś, w piątek 18 sierpnia, skupiamy się na tym, jak akcje Pekao SA reagują na zmieniający  się klimat rynkowy. Prześledzimy również bieżącą sytuację na światowych rynkach finansowych, a także skoncentrujemy się na ogólnych trendach w sektorze bankowym. Analizując wpływ różnorodnych czynników, zarówno ekonomicznych, politycznych, jak i rynkowych, postaramy się zrozumieć, jakie czynniki mogą wpłynąć na dzisiejsze ruchy cenowe oraz ogólne tendencje w sektorze bankowym i na globalnych rynkach finansowych. Zachęcamy do lektury, aby uzyskać pełniejszy obraz bieżącej sytuacji inwestycyjnej i dowiedzieć się, jak może się ona kształtować w ciągu tego dnia na rynkach finansowych.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu