spółka bankowa 10 października

Dziś przyjrzymy się z bliska notowaniom mBanku, jednego z kluczowych graczy na polskim rynku bankowym. Kurs mBanku to przedmiot zainteresowania wielu inwestorów, a dzisiejsza sesja, datowana na 10 października, dostarcza nam nowych informacji na temat bieżącej kondycji tej instytucji finansowej.

Analiza aktualnego kursu mBanku, uzupełniona wykresem oraz oceną zmienności, pozwoli nam lepiej zrozumieć, w którą stronę podąża ta ważna dla polskiego sektora bankowego spółka. Czy kurs mBanku utrzymuje się na stałym poziomie, czy też obserwujemy dynamiczne zmiany? Odpowiedzi na te pytania pomogą nam zidentyfikować kluczowe trendy i potencjalne okazje inwestycyjne. Przygotujmy się na pogłębioną analizę i śledźmy razem dzisiejszą sesję mBanku.

Wykres mBank

Notowania mBank

W ostatnim kwartale notowania akcji mBanku prezentowały zróżnicowany obraz. Kurs akcji wykazywał pewną niestabilność, odzwierciedloną w zmienności cenowej. Na początku okresu, kurs odniesienia wynosił 418,2000 zł, jednak doszło do dynamicznych ruchów cen, osiągając maksimum na poziomie 481,1000 zł w dniu 1 sierpnia. Niestety, w dniu 4 października zanotowano minimum notowań, sięgając 371,8000 zł.

Całkowita zmiana kursu w analizowanym okresie wyniosła 3,87%, co przekłada się na wzrost o 16,2000 zł. Średni kurs w analizowanym czasie utrzymywał się na poziomie 426,3523 zł. Wolumen obrotu wyniósł imponujące 1 503 996 sztuk, co świadczy o aktywności inwestorów na rynku akcji mBanku. Średni wolumen obrotu wyniósł 23 138 sztuk.

Obroty w tym okresie sięgnęły 637,789 mln zł, a średnie obroty kształtowały się na poziomie 9,812 mln zł dziennie. Te liczby ilustrują intensywność handlu akcjami mBanku, co może być związane z istotnymi wydarzeniami, wynikami finansowymi czy decyzjami rynkowymi wpływającymi na tę instytucję finansową. Wartości te dostarczają danych istotnych dla inwestorów, analizujących potencjalne okazje inwestycyjne na rynku finansowym.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu