spółka akcyjna mBank

W dniu 23 listopada 2023 roku rynek finansowy ponownie skupił swoją uwagę na dynamicznych zmianach kursu akcji spółki mBank. To, co dzieje się z ceną tych papierów wartościowych, stanowi obecnie punkt centralny dla inwestorów, analityków i wszystkich zainteresowanych bieżącym stanem sektora bankowego. Warto bliżej przyjrzeć się, jak zmienność cen akcji mBanku kształtowała się w ostatnich sześciu miesiącach, co stanowi istotny element obecnej panoramy rynkowej. Analiza danych dotyczących kursu odniesienia, ekstremalnych wartości, obrotów i innych istotnych wskaźników pozwoli rzetelniej zrozumieć, jakie czynniki wpływały na wartość akcji tej renomowanej instytucji finansowej.

Wykres mBank

Kurs akcji mBank

W ostatnich sześciu miesiącach rynek akcji mBanku przeszedł dynamiczne zmiany, które skupiły uwagę inwestorów i obserwatorów rynku finansowego. Kurs akcji, będący odzwierciedleniem bieżącego stanu spółki, podlegał znaczącym fluktuacjom, co stanowiło zarówno wyzwanie, jak i szansę dla uczestników rynku. Analiza kluczowych danych z tego okresu pozwala lepiej zrozumieć, jak zmienność cenowa kształtowała się w przypadku mBanku.

Na dzień 23 listopada 2023 roku kurs odniesienia wynosił 364,9000 zł. W ciągu tych sześciu miesięcy doszło do znaczącej zmiany, aż o 55,93%, co stanowi równowartość 204,1000 zł. Ruchy te wyznaczają istotne punkty w historii notowań, takie jak minimalna wartość kursu na poziomie 349,5000 zł, odnotowana 1 czerwca 2023 roku, oraz maksymalne osiągnięcie na poziomie 573,4000 zł, zarejestrowane 21 listopada 2023 roku. Średnia wartość kursu w tym okresie wyniosła 437,6885 zł.

Wolumen obrotu, czyli liczba akcji, które zmieniły właściciela, osiągnął imponującą liczbę 4 017 212 sztuk. Średni wolumen transakcji na sesję wynosił 30 902 sztuki. Całkowite obroty akcjami mBanku w analizowanym okresie wyniosły 1 730,184 mln zł, a średnie obroty na dzień handlowy kształtowały się na poziomie 13,309 mln zł.

Zmienność cenowa mBanku w ostatnich miesiącach jest z pewnością tematem wartym zbadania dla inwest...

W dniu 23 listopada 2023 roku rynek finansowy ponownie skupił swoją uwagę na dynamicznych zmianach kursu akcji spółki mBank. To, co dzieje się z ceną tych papierów wartościowych, stanowi obecnie punkt centralny dla inwestorów, analityków i wszystkich zainteresowanych bieżącym stanem sektora bankowego. Warto bliżej przyjrzeć się, jak zmienność cen akcji mBanku kształtowała się w ostatnich sześciu miesiącach, co stanowi istotny element obecnej panoramy rynkowej. Analiza danych dotyczących kursu odniesienia, ekstremalnych wartości, obrotów i innych istotnych wskaźników pozwoli rzetelniej zrozumieć, jakie czynniki wpływały na wartość akcji tej renomowanej instytucji finansowej.

Czytaj więcej 23 listopada 2023

Dnia 6 listopada dokładnie przeanalizujemy kursy akcji mBank, rzucając światło na zmiany w ich wartości od ustalonej daty początkowej, czyli 3 sierpnia 2023 roku, do chwili najnowszego badania. Zmienne procentowe, skrajne wartości minimalne i maksymalne, a także inne kluczowe wskaźniki pozwolą nam lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na wycenę akcji mBank, a także jak inwestorzy reagują na dynamiczne warunki rynkowe. Prześledzenie tych informacji pozwoli nam na obiektywną ocenę obecnej sytuacji spółki na rynku kapitałowym oraz na zarysowanie potencjalnych trendów i prognoz na najbliższy okres. Serdecznie zapraszamy do lektury, która pozwoli zgłębić aktualne notowania mBank i zrozumieć, jak kształtuje się obecnie sytuacja tej instytucji na rynku akcji.

Czytaj więcej 6 listopada 2023

W dniu 11 października, czyli środę, inwestorzy śledzący rynek finansowy z pewnością zwracają szczególną uwagę na notowania spółek sektora bankowego, a wśród nich szczególnie interesują się akcjami mBanku. To właśnie w tym kontekście ukierunkowanym na sektor bankowy, który stanowi ważny wskaźnik zdrowia gospodarki, rozgrywają się dzisiejsze wydarzenia na giełdzie.

Czytaj więcej 11 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu