pekao wykres

Dzisiejszy rynek finansowy jest dynamiczny i podlega licznych zmianom, które wpływają na notowania różnych spółek. Jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest bieżący kurs akcji. W tym kontekście przyjrzymy się bliżej spółce Pekao SA, analizując aktualne notowania, wykresy oraz stopień zmienności cen akcji w określonym okresie. To spojrzenie na aktualną sytuację rynkową może być istotne dla tych, którzy śledzą rynki kapitałowe i podejmują decyzje inwestycyjne oparte na analizie kursów giełdowych.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ciągu ostatnich 6 miesięcy, kurs akcji Pekao SA uległ znaczącym wahaniom, odzwierciedlając dynamiczne zmiany na rynku kapitałowym. Od momentu notowania referencyjnego na poziomie 106,7500 zł w czerwcu, wartość akcji uległa wzrostowi o 37,99%, co przekłada się na dodatkowe 40,5500 zł. Maksymalna wartość osiągnięta w okresie wyniosła 149,7000 zł w dniu 5 grudnia, podczas gdy minimalna wartość zarejestrowana w dniu 6 września wyniosła 94,7000 zł.

Te zmiany ilustrują znaczną zmienność kursu akcji Pekao SA w ostatnich miesiącach, co może być rezultatem różnych czynników wpływających na rynek finansowy, takich jak wyniki finansowe, decyzje zarządu czy makroekonomiczne wydarzenia. Warto zauważyć, że średnia wartość akcji w tym okresie wyniosła 115,2722 zł. Duży wolumen obrotu, osiągający 81 586 216 sztuk, świadczy o aktywnym uczestnictwie inwestorów w handlu akcjami Pekao SA. Średni dzienny wolumen na poziomie 632 451 sztuk oraz ogólne obroty na poziomie 9 482,545 mln zł podkreślają intensywność handlu na przestrzeni ostatnich miesięcy. Te liczby ukazują zmienną naturę rynkową spółki, co może stanowić istotne informacje dla inwestorów analizujących perspektywy inwestycyjne na akcjach Pekao SA.

...

Dzisiejszy rynek finansowy jest dynamiczny i podlega licznych zmianom, które wpływają na notowania różnych spółek. Jedną z kluczowych informacji dla inwestorów jest bieżący kurs akcji. W tym kontekście przyjrzymy się bliżej spółce Pekao SA, analizując aktualne notowania, wykresy oraz stopień zmienności cen akcji w określonym okresie. To spojrzenie na aktualną sytuację rynkową może być istotne dla tych, którzy śledzą rynki kapitałowe i podejmują decyzje inwestycyjne oparte na analizie kursów giełdowych.

Czytaj więcej 8 grudnia 2023

We środę, 4 października, wszystkie oczy inwestorów skupią się na wydarzeniach na parkiecie giełdowym, szczególnie na akcjach Pekao SA. Śledzenie dzisiejszej sesji jest kluczowe, aby zrozumieć, jak kształtuje się kurs tej renomowanej spółki. Notowania, zmienność i wykresy stanowią istotne elementy analizy, pozwalając inwestorom na ocenę aktualnej sytuacji rynkowej oraz podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Czytaj więcej 4 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu