pekao sa cena akcji

Dnia 22 grudnia, ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, inwestorzy z zainteresowaniem monitorowali notowania akcji jednego z największych banków w Polsce – Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA). W tym artykule skoncentrujemy się na analizie kursu akcji Pekao SA z tego konkretnego dnia, bacznie obserwując zmiany w wartości papierów wartościowych oraz czynniki wpływające na ich cenę. Jak kształtowały się notowania Pekao SA i jakie czynniki miały wpływ na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć informacji na temat sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

Zmienność kursu akcji Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA) w okresie od września 2023 roku do 22 grudnia 2023 roku była znacząca, rysując dynamiczny obraz na rynku finansowym. Kurs odniesienia ustalony na poziomie 103,8500 zł dnia 23 września 2023 roku, podlegał imponującej zmianie o 45,74%, co przełożyło się na kwotę 47,5000 zł na korzyść spółki.

Warto zaznaczyć, że w analizowanym okresie kurs akcji Pekao SA oscylował pomiędzy minimalną wartością 96,6000 zł, odnotowaną 4 października 2023 roku, a maksymalnym poziomem 152,5000 zł, osiągniętym 20 grudnia 2023 roku. Ta znacząca amplituda ruchu cenowego jest odzwierciedleniem zmiennej sytuacji na rynku oraz wpływu czynników zewnętrznych na wartość akcji banku.

Średni kurs akcji Pekao SA w analizowanym okresie wyniósł 127,6235 zł, co może stanowić ważny punkt odniesienia dla inwestorów, zarówno tych krótko-, jak i długoterminowych. Dodatkowo, wolumen obrotu akcjami Pekao SA prezentuje duże zainteresowanie ze strony inwestorów, osiągając imponującą liczbę 51 176 037 sztuk, przy średnim wolumenie na poziomie 787 324 sztuk.

Sumaryczne obroty akcjami Pekao SA wyniosły 6 510,175 mln zł, co przekłada się na średnie obroty na poziomie 100,157 mln zł dziennie. Tak znaczne obroty wskazują na intensywną aktywność inwestorów na rynku a...

Dnia 22 grudnia, ostatniego piątku przed zbliżającymi się świętami, inwestorzy z zainteresowaniem monitorowali notowania akcji jednego z największych banków w Polsce – Banku Polska Kasa Opieki S.A. (Pekao SA). W tym artykule skoncentrujemy się na analizie kursu akcji Pekao SA z tego konkretnego dnia, bacznie obserwując zmiany w wartości papierów wartościowych oraz czynniki wpływające na ich cenę. Jak kształtowały się notowania Pekao SA i jakie czynniki miały wpływ na ich bieżącą wartość? Przyjrzymy się bliżej temu kluczowemu momentowi na rynku finansowym, aby dostarczyć informacji na temat sytuacji tej renomowanej instytucji bankowej.

Czytaj więcej 22 grudnia 2023

W dniu 27 listopada 2023 roku analizujemy zmienność kursu akcji spółki Pekao SA. Dzięki analizie zmienności kursu, będziemy w stanie lepiej zrozumieć, jakie zdarzenia i czynniki miały wpływ na notowania spółki w niedawnym okresie. Czy to rezultat decyzji rynkowych, globalnych trendów gospodarczych czy specyficznych wydarzeń w sektorze finansowym, wszystko to wpływa na dynamikę cenową akcji Pekao SA.

Czytaj więcej 27 listopada 2023

Dziś, w piątek, 17 listopada, rynkowi obserwatorzy, inwestorzy i entuzjaści finansów mają okazję przyjrzeć się aktualnym notowaniom akcji jednego z największych i najważniejszych banków w Polsce – Pekao SA. Wnikliwa analiza bieżącego kursu akcji Pekao SA pozwoli nam zrozumieć, jakie siły wpływają na cenę tych papierów wartościowych oraz jakie trendy rysują się na horyzoncie.

Czytaj więcej 17 listopada 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się aktualnemu kursowi akcji Pekao SA oraz bieżącym notowaniom w polskim sektorze bankowym. Kursy akcji banków stanowią istotny wskaźnik zdrowia finansowego sektora oraz ogólnego nastroju na rynku. Skoncentrujemy się na bieżących wartościach notowań akcji Pekao SA, analizując ich zmienność w kontekście ostatnich wydarzeń rynkowych i trendów

Czytaj więcej 8 sierpnia 2023

Polski Bank Pekao SA, jako jedna z największych i najbardziej prestiżowych instytucji finansowych w Polsce, zajmuje ważne miejsce w indeksie WIG20, który grupuje 20 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania Pekao SA odzwierciedlają nie tylko stan samego banku, ale także są ważnym wskaźnikiem stanu polskiej gospodarki.

Czytaj więcej 2 sierpnia 2023

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się bieżącemu kursowi akcji Pekao SA i zbadamy, jakie czynniki wpłynęły na jego wahań w ostatnich dniach. Analizując sektor bankowy, przyjrzymy się również ogólnemu klimatowi na rynkach finansowych, aby zrozumieć, jakie trendy i wydarzenia mogą wpłynąć na akcje bankowe w najbliższej przyszłości.

Czytaj więcej 1 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu