pasywa

Dnia 31 października, scenariusz giełdowych wydarzeń wyłania się jako niezwykle fascynujący punkt obserwacyjny dla inwestorów, analityków i wszystkich, którzy śledzą puls globalnych finansów. W centrum tego zainteresowania znajduje się kurs akcji Alior Bank, jednego z kluczowych graczy w polskim sektorze bankowym.

Wykres Alior Bank

Cena akcji Alior Bank

Ostatni kwartał roku 2023 okazał się czasem intensywnej zmienności na rynku akcji, z Alior Bankiem w roli głównej postaci tego finansowego spektaklu. Poniżej przedstawiamy analizę zmienności kursu akcji Alior Bank w okresie od lipca do października 2023 roku:

Dnia 31 lipca 2023 roku kurs akcji Alior Bank wynosił 58,1800 zł, będąc punktem odniesienia dla dalszych analiz. W analizowanym okresie doszło do wyjątkowo dynamicznej zmienności kursu, ze zmianą procentową wynoszącą 13,23%. To oznacza, że wartość akcji znacząco ewoluowała w ciągu zaledwie trzech miesięcy.

Absolutna zmiana kursu wyniosła 7,7000 zł, ilustrując znaczące wahania wartości akcji Alior Bank.

Kurs akcji osiągnął minimum na poziomie 48,0000 zł dnia 6 września, co stanowiło okres większej presji sprzedażowej. Z drugiej strony, maksimum zostało zanotowane 27 października, osiągając 67,1600 zł. Różnica między tymi wartościami podkreśla znaczące fluktuacje cenowe w trakcie analizowanego okresu. Średnia kursu akcji w ostatnim kwartale wyniosła 55,6986 zł, co dostarcza dodatkowego kontekstu dla inwestorów, pomagając zrozumieć ogólny trend cenowy.

Wolumen obrotu, reprezentujący ilość akcji Alior Bank wymienionych na rynku, wyniósł 17 667 787 sztuk, z średnim wolumenem obrotu na poziomie 271 812 sztuk. To świadczy o aktywności inwestorów na rynku, którzy w znacznej liczbie uczestniczyli w handlu akcjami banku. Całkowite obroty akcjami Alior Bank w analizowanym okresie wyniosły 1 001,915 mln zł, z średnimi obrotami na poziomie 15,414 mln zł. Te liczby odzwierciedlają znaczący kapitał zaangażo...

W dzisiejszym świecie, w którym dynamika gospodarcza ma bezpośredni wpływ na rynki finansowe, inwestorzy i obserwatorzy z niecierpliwością śledzą każdy ruch wskaźników giełdowych. W kontekście tej nieustannej analizy, szczególnie istotne są notowania spółek sektora bankowego, które pełnią kluczową rolę w strukturze światowego systemu finansowego.

Czytaj więcej 31 października 2023

W dniu 26 października, wszyscy zainteresowani rynkiem finansowym, a zwłaszcza akcjami PKO BP, z utęsknieniem wypatrują kolejnych wydarzeń. Dzisiejszy dzień obiecuje być istotny dla inwestorów śledzących kurs tej renomowanej spółki. Warto wnikliwie przyjrzeć się, jakie czynniki mogą wpłynąć na kurs akcji PKO BP i jakie decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane w świetle dzisiejszych wydarzeń na rynku. Oto analiza kluczowych zagadnień, które mogą kształtować dzisiejszy dzień inwestycyjny, z naciskiem na PKO BP.

Czytaj więcej 26 października 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu