neutralność klimatyczna

Bank Credit Agricole ponownie podjął współpracę z programem Climate Positive, UN Global Compact Network Poland, aby osiągnąć cele związane z klimatem, wynikające z 10 zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank będzie współpracować z innymi firmami i instytucjami, aby stawić czoło globalnym wyzwaniom.

Jako partner programu Climate Positive, Bank Credit Agricole podejmuje strategiczne działania na rzecz ludzi i środowiska, dołączając do innych firm i instytucji, które promują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wybrane inicjatywy na rok 2023 skupiają się m.in. na ochronie klimatu, zrównoważonej energii, zrównoważonej produkcji żywności czy zrównoważonych łańcuchach dostaw.

Program Climate Positive organizuje liczne spotkania ekspertów i konferencje związane ze zrównoważonym rolnictwem, edukacją na temat zmian klimatu oraz łagodzeniem i adaptacją do nich. UN Global Compact Network Poland publikuje raporty takie jak "Zielone Finanse w Polsce" czy "Edukacja klimatyczna w Polsce", aby podnosić świadomość na temat zmian klimatu.

Jędrzej Marciniak, wiceprezes Credit Agricole odpowiedzialny za obszar ESG, podkreśla: "Jesteśmy świadomi, że osiągnięcie celów proklimatycznych wymaga wspólnych wysiłków i długofalowej strategii. Współpraca z UN GCNP w ramach programu Climate Positive daje nam przede wszystkim możliwość promowania innowacyjnych rozwiązań oraz wypracowywania najlepszych praktyk związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wierzymy, że nasze zaangażowanie w inicjatywy programu pozwoli nam przybliżyć się do osiągnięcia neutralności klimatycznej zarówno w naszej działalności, jak i w portfelu klientów do roku 2050."

UN Global Compact, zrzeszający ponad 22 tysiące członków na całym świecie, w tym międzynarodową Grupę Crédit Agricole, działa w ponad 160 krajach, w tym również w Polsce. UN Global Compact Network Poland pełni rolę biura krajowego i lokalnego punktu kontaktowego oraz informacyjnego dla polskich członków United Nations Global Compact. Organizacja realizuje swoją misję poprzez działania w ramach programów takich jak Climate Positive, Business and Human Rights, Anti-corruption oraz Uniting Business for Ukraine.

Program Climate Positive to doskonały przykład praktyki, która realizuje działania w dziedzinie ochrony klimatu, w tym 13. Cel Zrównoważonego Rozwoju - "Działania w dziedzinie klimatu" i 17. Cel Zrównoważonego Ro...

Bank Credit Agricole ponownie podjął współpracę z programem Climate Positive, UN Global Compact Network Poland, aby osiągnąć cele związane z klimatem, wynikające z 10 zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Bank będzie współpracować z innymi firmami i instytucjami, aby stawić czoło globalnym wyzwaniom.

Czytaj więcej 30 sierpnia 2023

Bank Credit Agricole w dalszym ciągu utrzymuje swoje zaangażowanie w partnerstwo z programem Climate Positive, prowadzonym przez UN Global Compact Network Poland. To współdziałanie ma na celu realizację celów proklimatycznych wynikających z 10 Zasad United Nations Global Compact oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Poprzez współpracę z innymi firmami i instytucjami, bank dąży do odpowiedzi na globalne wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem.

Czytaj więcej 18 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu