mandat

Szymon Hołownia reaguje na najnowsze oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zastąpienia mandatu posła Mariusza Kamińskiego. Hołownia zapowiada złożenie pisma do Moniki Pawłowskiej w sprawie objęcia mandatu.

Jak donoszą media, Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, zareagował na oświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) dotyczące możliwości obsadzenia mandatu po byłym posłowi Mariuszu Kamińskim. Hołownia, będąc w posiadaniu długo oczekiwanej korespondencji z PKW, poinformował o zamiarze złożenia pisma do Moniki Pawłowskiej, jednej z kandydatek wskazanych przez PKW jako potencjalna następczyni Kamińskiego.

Według Hołowni, PKW w swoim oświadczeniu wskazała trzy potencjalne osoby, które mogłyby objąć mandat, w tym Monikę Pawłowską. Przewodniczący Sejmu podkreślił, że PKW unika angażowania się w spory polityczne i prawne, ograniczając się do przedstawienia informacji o kandydatach uzyskujących najwięcej głosów.

Hołownia wyraził pewność co do konieczności obsadzenia mandatu i zaznaczył, że przepisy wyborcze są jasne w kwestii procedury zastąpienia wygasłego mandatu. Planuje wysłać pismo do Moniki Pawłowskiej, aby dowiedzieć się, czy skorzysta z prawa pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Warto zauważyć, że PKW w swoim piśmie podkreśliła, że informacje dotyczące potencjalnych zastępców Kamińskiego są jedynie danymi na temat kandydatów z największą liczbą głosów, nie biorąc stanowiska w kwestii sporu politycznego czy prawnego związanego z wygaśnięciem mandatu posła.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu