lina kredytowa

Od dzisiaj ING Bank Śląski wprowadził na rynek nową ofertę finansowania skierowaną do przedsiębiorców oraz wspólnot mieszkaniowych. Nowa oferta oparta jest na wskaźniku WIRON i obejmuje linię kredytową, pożyczkę oraz kredyt inwestycyjny.

Zastosowanie zmiennej struktury oprocentowania znanego jako WIRON sprawi, że stopa procentowa linii kredytowej dla firm będzie podlegać codziennym zmianom, zaś odsetki będą naliczane co miesiąc. W przypadku pożyczek dla firm i kredytów inwestycyjnych dla wspólnot mieszkaniowych, zmienne oprocentowanie będzie bazować na WIRON 1M Stopa Składana. W praktyce oznacza to, że harmonogram spłaty będzie ulegał zmianom każdego miesiąca, z uwzględnieniem zmiennego wskaźnika. To zaś przyczyni się do fluktuacji w wysokości rat pożyczek dla firm oraz kredytów inwestycyjnych.

Dotychczasowe wnioski kredytowe złożone przed wprowadzeniem wskaźnika WIRON do oferty, pozostaną bez zmian. W praktyce oznacza to, że decyzje dotyczące tych wniosków będą oparte na wskaźniku WIBOR, a oprocentowanie w umowie kredytowej zostanie wyznaczone na podstawie tego właśnie wskaźnika.

Nowa oferta jest efektem realizacji założeń Mapy Drogowej opracowanej przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych. Celem reformy jest stopniowe zastępowanie WIBOR-u wskaźnikiem WIRON.

GPW Benchmark SA, z siedzibą w Warszawie, pełni rolę administratora wskaźnika WIRON.

...
facebook linkedin link search star star-empty menu