budżet domowy

Jak czytamy dziś w mediach, zdolność kredytowa Polaków zbliża się do poziomu sprzed podwyżek stóp procentowych, a ta zmienność była widoczna w ciągu niewielu lat. Okres od hipotecznego eldorado po trudności finansowe i powrót do poprawy zajął nieco ponad dwa lata. Z taką zmienną sytuacją trudno dziwić się, że Polacy korzystają z kredytów, zwłaszcza w przypadku "Bezpiecznego Kredytu 2%", gdzie już ponad połowa środków przewidzianych na dopłaty w 2024 roku została wykorzystana.

https://bankujesz.pl/news/co-z-frankowiczami-po-wyborach-2023-analiza-sytuacji-kredytow-frankowych-na-srode-18-pazdziernika/

Według najnowszej ankiety HREIT, trzyosobowa rodzina o dwóch średnich krajowych dochodach może obecnie pożyczyć prawie 644 tys. złotych na zakup mieszkania. To o ponad 5% więcej niż we wrześniu, głównie dzięki rosnącym wynagrodzeniom i obniżkom stóp procentowych.

Należy jednak zauważyć, że mimo tego pozytywnego trendu, niektóre banki informują o podwyżkach oprocentowania. Niemniej jednak, część z nich ograniczyła dodatkowe koszty, co sprawia, że pomimo wyższego oprocentowania, rzadziej mamy do czynienia ze wzrostem RRSO.

Patrząc na te dane w szerszej perspektywie, od końca 2021 roku mieliśmy do czynienia z ogromną zmiennością. Przed cyklem podwyżek stóp procentowych, rodzina z dwoma średnimi krajowymi mogła pożyczyć 700 tysięcy złotych. Następnie, w wyniku gwałtownego ograniczenia dostępu do kredytów, zdolność spadła poniżej 400 tysięcy złotych. Aktualny wynik na poziomie 644 tys. złotych jest nie tylko o ponad 62% wyższy niż w najtrudniejszym okresie, ale też tylko o krok od poziomu sprzed cyklu podwyżek stóp procentowych.

W kontekście rynku hipotecznego warto zwrócić uwagę na "Bezpieczny Kredyt 2%", który cieszy się ogromną popularnością. Jednakże, limity przewidziane w ustawie zostały już przekroczone ponad dwukrotnie, co może skutkować wstrzymaniem przyjmowania wniosków. Szacuje się, że tylko umowy podpisane do tej pory mogą wygenerować koszty dla budżetu na poziomie około 450 mln złotych w 2024 roku.

Jak czytamy dziś w mediach, zdolność kredytowa Polaków zbliża się do poziomu sprzed podwyżek stóp procentowych, a ta zmienność była widoczna w ciągu niewielu lat. Okres od hipotecznego eldorado po trudności finansowe i powrót do poprawy zajął nieco ponad dwa lata. Z taką zmienną sytuacją trudno dziwić się, że Polacy korzystają z kredytów, zwłaszcza w przypadku „Bezpiecznego Kredytu 2%”, gdzie już ponad połowa środków przewidzianych na dopłaty w 2024 roku została wykorzystana.

Czytaj więcej 18 października 2023

Rynek stop procentowych jest jednym z kluczowych elementów finansowego krajobrazu, którego ruchy wywierają wpływ na szeroki zakres sektorów gospodarki. W ostatnich latach szczególną uwagę przyciągnęła zmienność i niestabilność na tym rynku, co stanowi ważny kontekst dla analizy sytuacji na rynku europejskim, zwłaszcza w odniesieniu do stopy procentowej kredytów, znanej jako EURIBOR.

Czytaj więcej 25 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu