aktualne notowania akcji mBank

Każdy dzień przynosi zmienne notowania i kursy akcji. Dziś przyjrzymy się bliżej spółce mBank i dowiemy się, ile kosztują jej akcje w dniu 28 września. Odkryjmy notowania, cenę akcji, kurs, wykresy oraz analizę zmienności, aby lepiej zrozumieć aktualną sytuację tej popularnej instytucji finansowej.

W dniu wczorajszym, 27 września 2023 r. MBank ogłosił rozliczenie transakcji sekurytyzacji syntetycznej, która obejmowała portfel detalicznych kredytów niehipotecznych o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.962,8 mln PLN (na dzień 30 czerwca 2023 r.). Transakcja ta miała na celu przeniesienie istotnej części ryzyka kredytowego na inwestorów, zachowując jednocześnie wyselekcjonowany portfel kredytowy w bilansie Banku.

Mechanizm transferu ryzyka sekurytyzowanego portfela opierał się na użyciu instrumentu ochrony kredytowej w postaci obligacji powiązanych z ryzykiem kredytowym, zwanych credit linked notes (Obligacje CLN). W dniu 27 września 2023 r. mBank dokonał emisji Obligacji CLN o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 731 mln PLN, które znalazły nabywców na rynku. Te konkretne Obligacje CLN o kodzie ISIN XS2675207802 zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Vienna MTF, prowadzonym przez Wiener Börse AG (Vienna Stock Exchange), a pierwszy dzień notowań tych obligacji został ustalony na 27 września 2023 roku.

W ramach Transakcji mBank zobowiązał się również do ustanowienia zabezpieczenia na rzecz obligatariuszy. To zabezpieczenie przyjmuje postać kwalifikowanych dłużnych papierów wartościowych i/lub środków pieniężnych, przechowywanych w niezależnej instytucji powierniczej, jaką jest The Bank of New York Mellon. Wartość tego zabezpieczenia będzie regularnie ustalana na podstawie wartości nominalnej Obligacji CLN, które są w obrocie.

Wykres mBank

Notowania mBank

W ciągu ostatniego roku notowania spółki mBank (MBANK) przeszły znaczące zmiany, co stanowiło istotne wydarzenie na rynku finansowym. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd n...

facebook linkedin link search star star-empty menu