akcje pekao sa cena

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się notowaniom oraz zmienności kursu akcji Pekao SA w ciągu ostatnich dni i tygodni. Dowiemy się, jakie czynniki wpływały na te notowania i jakie trendy obserwowane były na rynku. Ponadto, przyjrzymy się bieżącemu kursowi akcji Pekao SA w dniu 18 września, aby zrozumieć, jakie wydarzenia lub informacje mogły wpłynąć na jego wartość. Bank Pekao SA jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku finansowym, dlatego jego notowania są szczególnie interesujące dla inwestorów oraz obserwatorów rynku kapitałowego.

Wykres Pekao SA

Notowania Pekao SA

W ciągu ostatniego miesiąca notowania akcji Pekao SA (Bank Polska Kasa Opieki SA) doświadczyły pewnych wahnięć, które miały wpływ na ich wartość. Poniżej przedstawiamy podsumowanie notowań akcji Pekao SA w okresie od 16 sierpnia 2023 roku do 18 września 2023 roku, opierając się na dostarczonych danych:

Kurs odniesienia na dzień 23 sierpnia 2023 roku wynosił 109,8000 zł.

Najwyższy osiągnięty kurs w ciągu tego okresu miał miejsce 31 sierpnia 2023 roku i wynosił 110,6500 zł.

Najniższy zanotowany kurs miał miejsce 6 września 2023 roku i wynosił 94,7000 zł.

Średni kurs akcji Pekao SA w omawianym okresie wynosił 104,7709 zł.

Zmiana kursu akcji w ciągu ostatniego miesiąca wyniosła -7,38%, co oznacza spadek o 8,1000 zł w porównaniu do kursu odniesienia.

Wolumen obrotu w omawianym okresie wyniósł 12 461 432 sztuki, a średni wolumen obrotu dzienny wynosił 541 801 sztuk.

Łączne obroty akcjami Pekao SA w tym okresie wyniosły 1 293,597 mln zł, a średnie dziennie obroty wynosiły 56,243 mln zł.

Analizując te dane, można zauważyć, że notowania akcji Pekao SA wykazywały pewną zmienność w ciągu ostatniego miesiąca. Spadek kursu o blisko 7,38% ...

W dzisiejszym artykule przyjrzymy się notowaniom oraz zmienności kursu akcji Pekao SA w ciągu ostatnich dni i tygodni. Dowiemy się, jakie czynniki wpływały na te notowania i jakie trendy obserwowane były na rynku. Ponadto, przyjrzymy się bieżącemu kursowi akcji Pekao SA w dniu 18 września, aby zrozumieć, jakie wydarzenia lub informacje mogły wpłynąć na jego wartość. Bank Pekao SA jest jednym z czołowych graczy na polskim rynku finansowym, dlatego jego notowania są szczególnie interesujące dla inwestorów oraz obserwatorów rynku kapitałowego.

Czytaj więcej 18 września 2023

Poniedziałek, 4 września, obiecywał być dniem pełnym napięcia i oczekiwań na rynku finansowym, a spółka Pekao SA, jedna z ważniejszych instytucji w polskim sektorze bankowym, była pod szczególną obserwacją inwestorów i ekspertów. Sektor bankowy zawsze przyciąga uwagę ze względu na jego istotność dla stabilności gospodarki, a Pekao SA jako jedna z czołowych instytucji w branży, ma istotny wpływ na ogólną kondycję rynku kapitałowego.

Czytaj więcej 4 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu