12 września 2023

Wtorek, 12 września, to dzień, który przyciąga uwagę inwestorów na rynku kapitałowym, a szczególnie tych zainteresowanych sytuacją Alior Bank. Bank ten jest jednym z istotnych graczy w polskim sektorze bankowym i regularnie przyciąga uwagę inwestorów oraz obserwatorów rynku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Alior Bank, ich zmienności cenowej oraz istotnym danym, które wpłynęły na tę instytucję finansową. Sprawdźmy, jakie są najnowsze informacje na temat kursu akcji Alior Bank oraz co wpływa na jego bieżącą sytuację na rynku.

Alior Bank wykres, wtorek, 12 września

Alior Bank notowania, wtorek, 12 września

W ciągu ostatniego tygodnia na rynku kapitałowym obserwowaliśmy znaczącą zmienność kursu akcji Alior Bank. Spółka ta jest ważnym uczestnikiem sektora bankowego w Polsce, a jej notowania odzwierciedlają dynamiczne wydarzenia na rynku. Poniżej przedstawiamy istotne dane związane z kursami akcji Alior Bank w okresie od 5 września do 12 września 2023 roku:

Kurs odniesienia: Kurs akcji Alior Bank wynosił 54,00 zł w dniu 4 września 2023 roku.

Zmienność cenowa: W okresie od 5 września do 12 września kurs akcji spółki zmienił się o -8,11%, co odpowiada spadkowi o -4,3800 zł wartości akcji. To istotna zmienność, która może wpłynąć na decyzje inwestorów.

Minimum i maksimum: Najniższa wartość kursu w tym okresie wyniosła 48,1900 zł, osiągnięta 7 września, podczas gdy najwyższa wyniosła 54,4000 zł i została odnotowana 5 września.

Średni kurs: Średnia cena akcji Alior Bank w analizowanym tygodniu wynosiła 50,6022 zł.

Wolumen obrotu: W ciągu tego okresu spółka Alior Bank notowała znaczący wolumen obrotu wynoszący 2 177 537 sztuk akcji, z średnim dziennym wolumenem wynoszącym 1 834 sztuki.

Obroty: Łączna wartość obrotów akcjami Alior Bank w ciągu ostatniego tygodnia wyniosła 109,041 mln zł, co wska...

Wtorek, 12 września, to dzień, który przyciąga uwagę inwestorów na rynku kapitałowym, a szczególnie tych zainteresowanych sytuacją Alior Bank. Bank ten jest jednym z istotnych graczy w polskim sektorze bankowym i regularnie przyciąga uwagę inwestorów oraz obserwatorów rynku. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej notowaniom akcji Alior Bank, ich zmienności cenowej oraz istotnym danym, które wpłynęły na tę instytucję finansową. Sprawdźmy, jakie są najnowsze informacje na temat kursu akcji Alior Bank oraz co wpływa na jego bieżącą sytuację na rynku.

Czytaj więcej 12 września 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu