oc i ac

Ubezpieczenie samochodowe AC. Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia samochodowego? Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę? Jak wybrać?

Czym jest ubezpieczenie autocasco (AC)?

Polisa autocasco (w skrócie AC) w przeciwieństwie do obowiązkowego OC dla każdego samochodu, jest dobrowolne. Chroni ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą jego samochodu (wraz z częścią lub całością wyposażenia).

Ubezpieczenie autocasco chroni właściciela pojazdu przed kosztami naprawy lub zastąpienia pojazdu w takich sytuacjach jak kolizje, kradzieże, pożary czy podczas innych zdarzeń losowych.

Co pokrywa ubezpieczenie AC?

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, w ramach polisy AC towarzystwo ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie na pokrycie szkód materialnych związanych z naprawą lub wymianą samochodu, które pojawiły się na skutek: kolizji, kradzieży, pożaru czy w wyniku innych zdarzeń losowych lub w wyniku działań osób trzecich. Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie autocasco pokrywa nie tylko szkody powstałe w ruchu drogowym, ale też poza nim, czyli np. podczas parkowania.

Reasumując polisa AC wypłaci Ci odszkodowanie jeżeli Twoje auto ucierpiało:

  • W wypadku i kolizji, do której doszło z innymi pojazdami, osobami, dzikimi zwierzętami lub z przedmiotami (np. latarnia).
    • Polisa zadziała również gdy ubezpieczony był sprawcą danego zdarzenia. Tym samym jeżeli dojdzie do stłuczki z winy ubezpieczonego to on może domagać się wypłaty w ramach AC, a osoba przez niego poszkodowana z jego OC.
  • W wyniku działań zwierząt lub osób trzecich, w tym wandalizmu.
    • Ma to szczególnie duże znaczenie gdy sprawca szkody nie jest znany. Przykładowo ktoś wjechał w Twój zaparkowany samochód, na skutek czego musisz wymienić zderzak. Sprawca odjechał z miejsca zdarzenia i nie zostawił do siebie danych kontaktowych. Wówczas to tylko ubez...

Ubezpieczenie samochodowe AC. Co warto wiedzieć przed zakupem ubezpieczenia samochodowego? Na jakie aspekty należy zwrócić uwagę? Jak wybrać? Czym jest ubezpieczenie autocasco (AC)? Polisa autocasco (w skrócie AC) w przeciwieństwie do obowiązkowego OC dla każdego samochodu, jest dobrowolne. Chroni ubezpieczonego przed finansowymi konsekwencjami związanymi z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą jego samochodu (wraz z częścią lub […]

Czytaj więcej 7 czerwca 2023

Ubezpieczenia OC i AC to dwa różne rodzaje ubezpieczeń, które zapewniają ochronę finansową przed różnymi rodzajami szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe i chroni posiadacza polisy przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, w tym szkodami w mieniu i ciele. Ubezpieczenie AC jest opcjonalne i zapewnia ochronę przed szkodami wyrządzonymi własnemu pojazdowi, takie jak kolizje, kradzieże, pożary i […]

Czytaj więcej 22 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu