kapitał spółki

Stawka podatkowa to określony procentowo lub kwotowo wskaźnik, który służy do obliczenia należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Nie jest jedynym parametrem wpływającym na wysokość podatku, ale odgrywa kluczową rolę w ustalaniu obciążenia podatkowego. W Polsce istnieją różne stawki podatkowe, zależne od rodzaju podatku.

W przypadku podatku od towarów i usług (VAT), obowiązują stawki podstawowa (23%), obniżone (8%, 5%, 0%), oraz stawka zwolniona, obejmująca grupę towarów i usług zwolnionych od VAT. W latach poprzednich, przed 2011 rokiem, stosowane były inne stawki podatkowe.

>> Czytaj również: Kim jest płatnik? Jakie ma prawa i obowiązki?

Podatek dochodowy obejmuje różne stawki w zależności od rodzaju podatnika i sposobu rozliczenia. Osoby prawne oraz osoby fizyczne korzystające z liniowej metody rozliczania podatku dochodowego podlegają stawce 19%. Osoby fizyczne, rozliczające dochody na zasadach ogólnych, do 1 lipca 2022 roku podlegały stawkom 18% lub 32%, a od tego dnia obowiązuje obniżona stawka 12%.

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, różne czynności są opodatkowane różnymi stawkami, np. udzielenie pożyczki (0,5%), podniesienie kapitału spółki (0,5%), sprzedaż rzeczy (2%), czy sprzedaż praw majątkowych (1%).

>> Czytaj także: Czym jest ustawa podatkowa i co zawiera?

Stawka podatkowa procentowa to relacja pomiędzy wielkością świadczenia podatkowego a podstawą obliczenia podatku, np. 19%. Jest to istotny element konstrukcji podatku, który służy do ustalenia wysokości obciążenia podatkowego w zależności od wielkości podstawy opodatkowania. Wybór stawki podatkowej, czy to procentowej czy kwotowej, wynika z techniki podatkowej oraz celów ustawodawcy przy tworzeniu danego podatku. Stawka podatkowa jest niezbędna i musi być określona w drodze ustawy zgodnie z konstytucją. W historii podatku wykształciły się trzy zasadnicze formy opodatkowania: równe (kwotowe), równomierne (proporcjonalne), oraz zróżnicowane.

...

Stawka podatkowa to określony procentowo lub kwotowo wskaźnik, który służy do obliczenia należnej kwoty podatku od podstawy opodatkowania. Nie jest jedynym parametrem wpływającym na wysokość podatku, ale odgrywa kluczową rolę w ustalaniu obciążenia podatkowego. W Polsce istnieją różne stawki podatkowe, zależne od rodzaju podatku.

Czytaj więcej 30 stycznia 2024
facebook linkedin link search star star-empty menu