gdzie oszczędzać pieniądze?

Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY

Aktualnie obowiązujące (od 3.02.2024 r.) oprocentowanie w ramach lokaty 3-miesięcznej NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY dla nowych klientów Banku Nowego S. A. wynosi 5,5%. Przeczytaj tekst, by poznać szczegóły oferty, jej wymagania i krótki poradnik jak z niej skorzystać.

NOWYdepozyt3M GWARANTOWANY — krótka charakteryzacja

 • Lokata NOWYdepozyt3M GWARANTOWANY (od 3.02.2024 r.) wypracowuje 5,5% w skali roku i jest otwierana na 3 miesiące.
  • Pamiętaj o tym, że zyski z lokaty są pomniejszane o 19% podatek dochodowy.
 • Na lokacie można deponować kwoty od 1 000 zł do 100 000 zł.
 • Maksymalnie można posiadać do 4 otwartych lokat jednocześnie.
  • Do obsługi lokat w Banku Nowym potrzebujesz założyć Rachunek depozytowy, który kosztuje 0 zł za otwarcie i 0 zł za prowadzenie. Dzięki rachunkowi depozytowemu otrzymujesz dostęp do bankowości elektronicznej - bankNOWY24, w którym możesz otwierać lokaty.
 • Środki zdeponowane w Banku Nowym są zabezpieczone gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).
 • Lokata NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY odnawia się automatycznie tyle, że na warunkach standardowej lokaty 3-miesięcznej - kapitalizacja odsetek jest naliczana po okresie umownym.
 • Jeżeli zerwiesz lokatę przed końcem okresu umownego to odsetki nie są naliczane (stopa likwidacyjna = 0%).
 • Posiadacz/ka lokaty może złożyć dyspozycje, że na wypadek jego/jej śmierci środki może wypłacić: małżonek/małżonka, zstępni, wstępni czy rodzeństwo.

Czytaj więcej

Bank Nowy NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY Aktualnie obowiązujące (od 3.02.2024 r.) oprocentowanie w ramach lokaty 3-miesięcznej NOWYdepozyt 3M GWARANTOWANY dla nowych klientów Banku Nowego S. A. wynosi 5,5%. Przeczytaj tekst, by poznać szczegóły oferty, jej wymagania i krótki poradnik jak z niej skorzystać. NOWYdepozyt3M GWARANTOWANY — krótka charakteryzacja Jak założyć lokatę w Banku Nowym w 3 […]

Czytaj więcej 31 maja 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu