dobry start

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą ponownie składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. Jak informuje ZUS, dofinansowanie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat.

Co to jest „Dobry Start”?

Program „Dobry Start”, prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest już realizowany po raz czwarty. Rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup wyprawki szkolnej, co obejmuje m.in. podręczniki, zeszyty i przybory szkolne. Wsparcie to jest niezależne od wysokości zarobków rodziców, co oznacza, że każde uczące się dziecko w odpowiednim wieku może na nie liczyć. Świadczenie nie przysługuje jednak na dzieci uczęszczające do zerówek ani na studentów.

Kto może skorzystać z programu?

Jak informuje ZUS, świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do 24 lat. Wiek ten jest liczony rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych również kwalifikują się do świadczenia, jeśli osiągną odpowiedni wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego.

>> Czytaj też: Ulga na dziecko – skorzystaj z ulgi podatkowej na dziecko

Jak i kiedy składać wnioski?

Wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł można składać od 1 lipca do końca listopada wyłącznie drogą elektroniczną. Jak zaznacza ZUS, jeśli wniosek zostanie poprawnie wypełniony i złożony do końca sierpnia, pieniądze powinny być wypłacone najpóźniej do 30 września. Po 30 listopada wnioski będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych, np. gdy dziecko powyżej 20 roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po tym terminie.

>> Zobacz również: Czytaj więcej

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą ponownie składać wnioski o świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu „Dobry Start”. Jak informuje ZUS, dofinansowanie to przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – do ukończenia 24 lat.

Czytaj więcej 1 lipca 2024

Nagłówki prasowe donoszą, że zbliża się termin składania wniosków o program “300 Plus”, zachęcając rodziców do pilnego działania w celu zapewnienia szybkiej wypłaty środków na szkolne wyprawki swoim pociechom. To inicjatywa, która od kilku lat cieszy się popularnością w Polsce, oferując wsparcie finansowe dla uczniów na zakup niezbędnych artykułów szkolnych. Wspomagając się danymi zawartymi w artykule, omówimy zasady działania programu oraz kto może skorzystać z tego rodzaju wsparcia.

Czytaj więcej 28 sierpnia 2023
facebook linkedin link search star star-empty menu